BezChaosowania (Czesław Michałowski): Księgi Rodu Słowiańskiego [Księga V] DZIEJE STAROŻYTNE (wyd.1889)

Księgi Rodu Słowiańskiego [Księga V] DZIEJE STAROŻYTNE

realizacja całości: Czesław Michałowski – czyta: Czesław Michałowski

https://www.youtube.com/watch?v=sGQd-601a4U

wybierz rozdział 00:00 ←kliknij, aby przejść. ⬇⬇ rozwiń opis ⬇⬇

1.Porównanie dziejów Słowian z dziejami innych narodów 1:58

❃ 2.Pogląd na obszar ziemi słowiańskiej 8:55

❃ ~~DZIEJE SŁOWIAN AŻ DO CZASÓW CESARZA AUGUSTA~~

❃ 3.Początki dziejów słowiańskich 16:48

❃ 4.Najdawniejsze zdarzenia w krajach czarnomorskich: Tracyji, Dacyji i Scytji 28:34

❃ 5.Najdawniejsze wspomnienia o Ilirach i Wendach adryjatyckich 39:27

❃ 6.Dawni Słowianie w tak zwanej Germaniji 54:42

❃ 7.Niektóre ważniejsze zdarzenia w krajach Swewskich z czasu przed Chr. 1:20:16

❃ ~~DZIEJE SŁOWIAŃSKIE ZA CZASÓW CESARZY RZYMSKICH~~

❃ 8.Związek Markomański 1:32:35

❃ 9.Dacyja i jej los. Południowi i wschodni Słowianie 1:45:59

❃ ~~W CZASIE WIELKIEGO PRZECHODU LUDÓW~~

❃ 10.Co znaczyła wielka wędrówka narodów 1:57:34

❃ 11.Napływ ludów teutońskich (niemieckich) 2:01:37

❃ 12.Przyjście Hunów 2:14:45

❃ 13.Awary (Obry) 2:30:06

❃ 14.Bułgary, Chazary. Zasilenie ludności słowiańskiej w cesarstwie greckim 2:41:17

❃ ~~PRZEMIANA EUROPY PO PRZECHODACH NARODÓW~~

❃ 15.Cesarstwo rzymsko-niemieckie 2:48:26

❃ 16.Południowa Słowiańszczyzna 2:53:18

❃ 17.Rzesza wielko-morawska 3:07:06

❃ 18.Czechy, Węgry, Polska 3:25:10 -Węgry 3:30:20 -Polska 3:32:13

❃ 19.Wschodni Słowianie – Ruś 3:46:01

❃ 20.Połabianie 3:57:46

❃ 21.Koniec bałwochwalstwa Słowian 4:28:42

❃ 22.Znaczenie walki Niemców z połabskiemi Słowianami 4:47:47

~~ZAKOŃCZENIE~~

❃ 23.Teraźniejszość i Przyszłość 5:23:00

❃ 24.Wiersz pt. Posłannictwo Słowian 5:38:27 (Piotr Preradowicz)

 

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH ze strony, z której pobrałem skan: ,,Prawa do utworu: PUBLIC DOMAIN Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy. źródło: Biblioteka Narodowa” https://drive.google.com/file/d/1mCI9…

Podziel się!