Racjonalista.pl: Mariusz Agnosiewicz – Mastercard: Polki najbardziej przedsiębiorcze w UE (2020)

Polki najbardziej przedsiębiorcze w UE

 

 

Opublikowano wyniki kolejnej edycji badania Mastercard Index of Women Enterpreneurs, które analizuje czynniki, które sprzyjają lub hamują przedsiębiorczość kobiet w 58 krajach świata, które łącznie skupiają ok. 80% siły roboczej kobiet na całym świecie. Najlepiej w zestawieniu wypadły kraje europejskie, na czele z Polską.

Listę krajów, oferujących paniom dobre warunki do prowadzenia biznesu, otwiera Izrael. Na kolejnych miejscach uplasowały się USA, Szwajcaria i Nowa Zelandia. Na piątej pozycji znajdziecie natomiast Polskę, która w ciągu roku awansowała o 5 pozycji, wyprzedzając m.in. Kanadę i Wielką Brytanię. Obok Szwecji, Polska zanotowała największy postęp w 2020 roku.

 

 

Mastercard Index of Women Enterpreneurs 2019:

 1. USA – 70,3
 2. Nowa Zelandia – 70,2
 3. Kanada – 69,0
 4. Izrael – 68,4
 5. Irlandia – 67,7
 6. Tajwan – 66,2
 7. Szwajcaria -65,8
 8. Singapur – 65,6
 9. Wielka Brytania – 65,6
 10. Polska – 65,1

Mastercard Index of Women Enterpreneurs 2020:

 1. Izrael – 74.66
 2. USA – 74.00
 3. Szwajcaria – 71.51
 4. Nowa Zelandia – 70.13
 5. Polska – 68.92
 6. Wielka Brytania – 68.69
 7. Kanada – 68.55
 8. Szwecja – 68.26
 9. Australia 67.47
 10. Hiszpania – 67.33

Ranking opracowano w oparciu o trzy główne elementy. Pierwszym jest udział kobiet w rynku pracy, w tym ich odsetek na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych. Drugi czynnik to dostęp kobiet do zasobów wiedzy i środków finansowych. Listę uzupełniają przyjazne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – ogólnie, w tym przez kobiety. Ostatecznie powstał indeks, którego wartość jest średnią ważoną trzech wspomnianych elementów.

Mastercard odnotował, że Polska „dokonała dużego postępu” w tworzeniu pozytywnego środowiska dla przedsiębiorczych kobiet. W szczególności zwiększyły się wskaźniki wsparcia instytucjonalnego dla małych i średnich przedsiębiorców, które w stosunku do 2019 wzrosły o 50%. Odnotowano zmniejszanie różnicy płac w działalności przedsiębiorczej z 25% do 10%, lepsze postrzeganie i wykorzystywanie okazji biznesowych oraz lepszy kulturowy odbiór przedsiębiorców, w tym kobiet.

Polska otrzymała także wysokie noty za „wyniki kobiet w zakresie rozwoju”, która bierze pod uwagę udział kobiet na stanowiskach zarządczych (w Polsce 40%), specjalistów i pracowników technicznych, wskaźnik przedsiębiorczości kobiet (w Polsce 30% firm prowadzone jest przez kobiety) oraz ich udział w sile roboczej. W kumulacji tych czynników Polska zajęła czwarte miejsce na świecie, awansując z miejsca ósmego w 2019 roku.

Powyższe dane, zwłaszcza duży awans przedsiębiorczych Polek w ciągu ostatniego roku, to swoisty paradoks, jako że od ponad pięciu lat rządzi w Polsce koalicja centroprawicowa, która nie tylko nie wpisuje na swe sztandary równouprawnienia kobiet, ale i zwiększa świadczenia socjalne na rzecz prokreacji, co według prognoz liberalno-lewicowych doprowadzić miało do zawodowej deaktywacji kobiet. Nic takiego nie nastąpiło, przeciwnie Polki wyrosły na liderki przedsiębiorczości unijnej (wypada też odnotować, że i centroprawicowe prognozy o stymulacji prokreacji poprzez świadczenia socjalne nie bardzo się sprawdziły). Równouprawnienie płci jest sprawą istotną dla rozwoju społecznego kraju, jakkolwiek raporty kolejnych instytucji zewnętrznych pokazują, że problem ten w znikomym stopniu dotyczy akurat Polski, gdyż:

 • według Agencji Praw Podstawowych UE, w Polsce występuje najniższa w UE skala przemocy wobec kobiet (badanie dotyczyło przemocy realnej, a nie jedynie tej zgłaszanej);
 • według danych OECD, Polska jest wśród państw z najniższą akceptacją przemocy domowej wśród kobiet;
 • według raportu New World Wealth, Polska jest najbezpieczniejszym dla kobiet dużym krajem Europy;
 • według raportu PwC, Polska jest wśród 10 państwa świata o najniższych nierównościach płac kobiet i mężczyzn i najszybciej na świecie zniesie te nierówności (nie ma to nic wspólnego z niskim poziomem płac, gdyż w innych krajach o podobnym poziomie płac różnice są znacznie większe niż w Polsce);
 • według raportu Grant Thornton, Polska jest unijnym liderem w obsadzaniu kobiet na stanowiskach kierowniczych w firmach.
 • według danych WHO, Polki dwukrotnie rzadziej niż inne Europejki popełniają samobójstwa

Mariusz Agnosiewicz

źródło: http://www.racjonalista.pl/index.php/s,38/t,40457

Podziel się!