INDEKS: Chotyniec – olbrzymie grodzisko Scytów z VII wieku p.n.e. na Podkarpaciu

Chotyniec – olbrzymie grodzisko Scytów z VII wieku p.n.e. na Podkarpaciu

Studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego badają grodzisko Scytów w Chotyńcu na Podkarpaciu. Jest to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych w Polsce w XXI wieku.
Ponad 30 hektarów powierzchni, określane przez naukowców jako stolica Scytów na Podkarpaciu. Greckie amfory w tym grodzisku wskazują na zupełnie inną sytuację cywilizacyjną niż wyobrażano sobie do tej pory. Chotyniec utrzymywał rozległe kontakty kulturowe sięgające wybrzeża morza Śródziemnego. Oczywiście archeologia nie mówi nic na razie o składzie etnicznym tej osady i nie wiadomo czy zostaną znalezione jakieś ludzkie szczątki. Ważny aspekt tych odkryć to stwierdzenie o asymilacji kultury Scytów i kultury mieszkańców żyjących na zachód od tego grodziska. Jeśli przyjmiemy że Scytowie byli wtedy nacją niesłowiańską a żyjąca na zachód od nich ludność była Słowianami, czy Słowiano-Celtami to wynika z tego zarówno pokojowa koegzystencja słowiano-scytyjska jak i asymilacja wzajemna wytworów cywilizacyjnych. To jest stanowisko naukowe sprzeczne z głosami, które przypisują Scytom demoniczne cechy kanibali, barbarzyńców, niszczycieli słowiańszczyzny. Moim zdaniem jest to zapewne kontynuacja związków kulturowych jakie posiadali już Trypolczycy z ludnością kultury Yamna (według koncepcji Petera Underhilla), które były kontynuowane przez kolejne stulecia i tysiąclecia z różnymi oczywiście epizodami wojennymi po drodze.

część 1

https://www.youtube.com/watch?v=aqh5Y59KEfA

 

część 2

https://www.youtube.com/watch?v=8SufcDr_vgw

Podziel się!