Tajemity: Czy Świderianie z Mazowsza są naszymi praprzodkami?

Czy Świderianie z Mazowsza są naszymi praprzodkami?

Na tytułowe pytanie odpowiadam: Oczywiście że są. Każdy sąd powszechny na podstawie DOWODU NAUKOWEGO jakim jest wynik badania genetycznego wyda wam spadek, który dziedziczycie po nich!

O jakim odkryciu napisała w swojej książce Mary Settegast? Czy Mazowsze było kolebką starożytnego ludu łowców? Dlaczego Świderian nazywa się twórcami kopalń? Dokąd wędrował obsydian z Karpat? Czy tajemnicze, megalityczne budowle w Turcji są dziełem Świderian? Od kogo odziedziczyli technologię wydobycia?

https://www.youtube.com/watch?v=98sEuXnmmn4&feature=youtu.be

 

Czytajcie też z Archiwum 2015:

 

O trwałości niektórych tradycji w Krakowie sięgającej 40.000 i 5.500 lat p.n.e.! (Wstęp do studium ciągłości kulturowej Słowian Małopolskich)

Podziel się!