Prometej Wyzwolony: 1. Najwspanialszy język na świecie – Prometejski ogień w dużej ilości; 2. Podróżnik – Wędrowiec

PODRÓŻNIK

 

1. NAJWSPANIALSZY JĘZYK NA ŚWIECIE – PROMETEJSKI OGIEŃ W DUŻEJ ILOŚCI

https://www.youtube.com/watch?v=mArjkeegHGY

Wystąpienie Pana profesora Bralczyka:

https://www.youtube.com/watch?v=TG4ZA…

Zapraszam na blog: https://prometej-wyzwolony.blogspot.com/ https://prometej-wyzwolony.blogspot.c…

2. Podróżnik – Wędrowiec

PODRÓŻNIK – to ten, który porusza się po drogach – co jasne – wynika to z konstrukcji samego   słowa PO-DRÓŻNIK.

Słowa DROGA jest jasne i mówi o ekspansji. Kluczem do Z-RO(z)UM-IE-nia jest ligatura „RO”           ( omawiana w odc. 111 ) i jej relacja z literą D. Pozostałe składowe wyrazu „droga” były omawiane – chociażby w odc. 127 – więc tu się nad tym słowem nie RO(z)wodzę.

Dużo ciekawsze jest słowo WĘDROWIEC – i dla wielu czytających te słowa może być to słowo – klucz otwierające podkłady głębszego zrozumienia. Wymówcie sobie w myślach to słowo kilka razy. Posmakujcie. Wypowiedzcie je na głos.

Jest to pradawne słowo oznaczające tajemnicę, nieznane – coś wspaniałego. Co jest za następnym zakrętem ? Co kryje las, co jest w tych ruinach ? Co pisze w tej księdze ? Co znajdę w tej wieży ?

Czy GŁUPIEC z tarota to wędrowiec ? Być może.

Czy wędrówka uczyni z niego MAGA ? Kto wie ?

WĘDROWIEC i PRZESTRZEŃ – to mocne i powiązane ze sobą słowa.

(w)Ę-D’RO(w)IE-EC

(w)Ę – zobacz słowo (w)Ę-D’KA, które przyda nam się do zrozumienia kim jest wędrowiec. „Zarzucam” siebie gdzieś w nieznane, nie idę po drogach – jak podróżnik – idę poza szlak.

Może przyjdzie mi zagłębić się w morską toń, może w puszcze i knieje a może w niezbadane rejony kosmosu. Konstrukcja (w)Ę mówi nam o tym, że to nie jest po prostu (w)E ( patrz – WEjście ).

(w)Ę – mówi o tym, że sprawa nie jest do końca jasna – to nie zwykłe „w lewo albo prosto albo w prawo”. Znak „Ę” będzie omawiany szerzej w swoim czasie. Jednak – co jasne – ma on swoje konkretne zastosowanie i użycie go odróżnia grupy wyrazów w których skład wchodzi od grup wyrazów ze „zwykłym” E.

„(w)Ę” wchodzi w relacje z „D’RO”

samo RO – znamy już, omawiane – RO(z)przestrzenianie się,

D’RO – abyw pełni zrozumieć co to znaczy warto zapoznać się z przeciwieństwem ( odwrotnością ) – czyli konstrukcją RO-D – obecną w takich wyrazach jak rodzić, rodzina, rodzic itp. ROD – coś co wynika z podziału „pierwotnej wibracji”, coś co wynika z „RO(z)szerzania” się, „RO(z)kurczu”. Tak więc D’RO – ma być czymś co może doprowadzić do ekspansji, PODZIAŁU, RO(z) przestrzenienia się ( zobacz – D’RO-bić )

IE – omawianie w odc. 92 – wzrost, RO(z)szerzanie się – wiele potencjalnych dróg

Konstrukcja IE-C – może oznaczać m.in. ujęcie w ramy czegoś co się „rozszerza” [ patrz PI-IE-EC – ciepło rozszerza się dookoła ( stąd użycie PI )] . Np. w wyrazie WĘD-RO(w)IE-C – zamknięcie poszukującej energii w ciele człowieka – ale może być to również inne ciało, bardziej świetliste – jak np. kometa.

Wędrowiec to ktoś kto rusza w nieznane aby tworzyć nowe, RO(z)wijać siebie a co za tym idzie – całe stworzenie. Wytyczać szlaki a nie chodzić utartymi ścieżkami. Zbaczać, błądzić, pytać, szukać. Wędrowiec to ktoś miły Najwyższemy Stwórcy. Wędrowiec wnosi coś. Poruszać się po utartych szlakach może maszyna ( MA-SZYNY ) albo

RO-bot. Wędrowiec idzie tam gdzie prowadzi go instynkt, intuicja – a nie mapa zrobiona przez kogoś innego. Wędrowiec idzie tam gdzie go „nogi poniosą” – i to on odkrywa, on jest motorem postępu i ewolucji.

Zachęcam do podumania nad słowem WĘDROWIEC. Może przypomni się wam jakaś dawna wędrówka. Z innego życia. Życzę owocnych poszukiwać – również poza szlakiem.

 

źródło: https://prometej-wyzwolony.blogspot.com/2020/08/podroznik-to-ten-ktory-poruszasie-po.html

Podziel się!