1. Robert Brzoza – LOCKDOWN, czyli największe zagrożenie Polski i świata; 2. OnS: Alan Jones – Sky News Australia mówi jak jest Covid-19!; 3. NCzas TV: Dr Ozdyk: TO się zdarzy w Berlinie! Merkel się zdziwi!; 4. NTV: Zamach na wolność w Niemczech – A my i tak jedziemy jej bronić- Paweł Kucharski

LOCKDOWN, czyli największe zagrożenie Polski i świata

Serce Świata wypromieniowało W 1980 ROKU swoją kulturę i tradycję wolności oraz równości na całą planetę. 10 lat później, w 1990 roku doszło w Niemczech do obalenia Berlińskiego Muru, czyli Żelaznej Kurtyny. Dzisiaj obserwujemy kolejne niesłychane wzmożenie dążenia do osiągnięcia tychże wartości, na zachód od niego – w Berlinie, w Niemczech i na wschód od niego – na Białorusi, w Mińsku. Czy w obu tych miejscach właśnie teraz Runą Mury? „Bo mury runą, runą, runą…” i to jest pewne, prędzej czy później.

Serce Świata rozszerzyło się zatem na owe Ziemie, rozkrzewiając swoje wartości cywilizacyjne, dokładnie tam, gdzie ta tradycja i kultura tkwi organicznie w ludzkich genach – na Połabie i Łużyce oraz na Białoruś.

Samo Jądro Wielkiej Zmiany – Serce Świata – na razie tyka cicho, ledwo słyszalnie, ale kiedy UDERZY, TO BĘDZIE JEGO BICIE SŁYCHAĆ ZNÓW JAKO TEN DZWON, W KAŻDYM ZAKĄTKU MATKI ZIEMI – także w PEKINIE, jak w 1989 – I nie będzie już tym razem Niebiańskiego Spokoju, ale prawdziwa rewolucja!

Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która ma dziś cenę najwyższą. Tą rzeczą jest LOCKDOWN.

Jest tylko jeden zestaw realnych zagadnień, wobec których stają wszystkie niemal państwa i narody świata zachodniego i wokół których winna się ogniskować dyskusja programowa i polityczna. Nie ma i nie było od kilkudziesięciu lat problemu tak poważnego, jak powszechny LOCKDOWN, jego skutki ekonomiczne, socjalne, docelowo być może cywilizacyjne, codzienne przejawy na polu praworządności, systemu władzy i kontroli nad jednostkami.

 

Najważniejszymi pytaniami powinny więc być m.in.:

– jakie wnioski wyciągniemy z ostatniego półrocza?
– jakie zmiany w systemie ekonomicznym i politycznym świata obserwujemy i jakich możemy się jeszcze spodziewać?
– jak przeciwdziałać negatywnym skutkom LOCKDOWNU i jak zniwelować te straty, które już zdążył zadać?

Nade wszystko zaś:

– co robić, by znieść nadal istniejące, a szkodliwe regulacje i jak nie dopuścić do przywrócenia LOCKDOWNU przynajmniej w Polsce, jeśli już nie w skali globalnej?

Niestety, ten najważniejszy z punktu widzenia codziennego życia Polaków (naszych dochodów, praw, wolności i obowiązków oraz trybu życia) temat – praktycznie w debacie publicznej nie istnieje. Niemal nikt nie analizuje ani tego co się zdarzyło, ani co nas jeszcze pod pretekstem COVID-19 może spotkać.

To ignorowanie rzeczywistości, na poziomie nieomal zbrodniczym, wobec polskich narodowych interesów.

Kto w tej sytuacji, widząc tak wielką lukę w naszym życiu politycznym, organizuje albo nawet pośrednio uczestniczy w operacjach typu fałszywa (tęczowa) flaga – ten (niezależnie od swego stanowiska w tym pseudo-sporze) wyrządza poważną szkodę Polsce i Polakom.

Bo jeśli/gdy jesienią znowu zamkną te resztki naszej gospodarki, odbiorą dochody polskim rodzinom i ograniczą naszą wolność, depcząc ostatki elementarnych praw obywatelskich – to żadna tęczowa szmata tego nie ukryje, ni nie zastąpi.

Nowa totalitarna ideologia – i praktyka…

Niestety, zamiast poważnej analizy CO DALEJ – funduje się Polakom kolejną, ewidentną ustawkę. Bo nie, nie chodzi o to, że inwazja gendryzmu nie istnieje (bo realnie codziennie możemy obserwować jej przejawy, a patrząc na kraje Zachodu, także widzimy, że może być już tylko gorzej), ani że nie jest groźna (bo oczywiście jest wyjątkowo obmierzła w skutkach).

Właściwa gradacja zagrożeń każe jednak w ideologii LOCKDOWNU (bo to już jest niemal ideologia i system polityczno-ekonomiczny zarazem) rozumieć coś na kształt wojny światowej, tylko gorszej, bo bez fazy odbudowy po zakończeniu.

Świat przebudowany w ramach ograniczeń koronawirusowych – miałby już takim pozostać, stając się wciąż niewyobrażalnym dla wielu i kosztem, i więzieniem. Światem nie tylko zamkniętych granic, ale i zamkniętych domów i pokoi, światem, w którym sama idea wspólnoty, równać by się miała groźbie śmierci. Światem, w którym nie istniałoby już nic poza wirtualem i jeszcze bardziej wirtualnymi finansami.

To, czy w ramach tego VR-COVID-kacetu będziemy normalni czy gender – będzie już zupełnie wtórne, skoro i tak rola społeczeństw, narodów, rodzin zostanie podporządkowana nadrzędnym założeniom LOCKDOWNU.

Niemieckie umiłowanie wolności i amerykański intelekt

więcej u źródła: https://robertbrzoza.pl/post/lockdown-czyli-najwieksze-zagrozenie-polski-i-swiata

 

2. Odmładzanie na Surowo: Alan Jones – Sky News Australia mówi jak jest Covid-19!

https://www.youtube.com/watch?v=aKrep5zB8QU&feature=youtu.be

 

3. NCzas TV: Dr Ozdyk: TO się zdarzy w Berlinie! Merkel się zdziwi!

https://www.youtube.com/watch?v=139Eg2E34rU

4. NTV: Zamach na wolność w Niemczech – A my i tak jedziemy jej bronić- Paweł Kucharski

https://www.youtube.com/watch?v=R1XqWEtUStU

Podziel się!