RudaWeb: Maciej Bogdanowicz – My R1

My R1

Jesteśmy Europejczykami od tysiącleci. Sprawdza się teoria Mario Alinei’ego, że od paleolitu. Indoeuropejczycy są znad Dunaju, a nie znad Donu. Ich język powstał tysiące lat wcześniej od przereklamowanej kultury stepowej Yamna. Takie mogą być wnioski z najnowszych próbek kopalnych z Bałkanów.

 

Dzięki wykorzystaniu nowej metody pozyskiwania archeologicznego DNA wyodrębniono najstarsze kopalne R1a pod Karpatami. Blogerzy genetyczni – najpierw Carlos Quiles, a teraz Davidski – ujawnili, że w suplementach do pracy „Human Auditory Ossicles as an Alternative Optimal Source of Ancient DNA”, zespołu Kendry Siraka z 25 lutego br., znalazła się próbka z Y-DNA datowana na okres 3 500-3 000 lat p.n.e. z północnej Rumunii. Tę męską haplogrupę określono jako R1a-Z93. Dziś jej mutacje charakteryzują głównie ludy indoirańskie. Towarzyszyła jej żeńska haplogrupa (mtDNA) T1a1. Próbkę opisano jako „sample GLAV_14, a male from the Late Eneolithic site Glăvăneştii Vechi, classified as Romania Bronze Age (ca. 3500-3000 BC), mtDNA T1a1”. Komentatorzy zwrócili uwagę, że odnaleziona tak stara haplogrupa może należeć do podkladu podstawowego, który stawia pod znakiem zapytania datę (około 4000 p.n.e.) radiowęglową Z94 (Y3/Y26+) znalezionej w Aleksandrii na wschodniej Ukrainie. Co ważniejsze jeszcze, tak wczesny, rumuński genotyp rysuje inną, niż forsowana dotąd, teorię kolebki indoeuropejskiej. Z93 z Glăvăneştii wskazuje, że była ona bliska początku ekspansji mutacji pochodnych od ojcowskiej R1a-Z645. Z obszaru na styku Europy Środkowej i Bałkanów ruszyłaby więc do innych regionów Europy i Azji przynajmniej satemowa grupa indoeuropejska, która obecnie zwana jest indosłowiańską lub ariosłowiańską. Komentator bloga eurogenes, podpisujący się Gaska, słusznie zauważył: „ROU_BA: GLAV_14_Co (3.250 pne) sprawia, że próbka z Aleksandrii jest zupełnie nieistotna, potwierdza też moim zdaniem jej błędne datowanie. Sprawia, że kultura Yamnaya jest całkowicie nieistotna w jej związku z R1a, wyjaśnia ruch R1a w kierunku zachodnim na długo przed CWC [kultura ceramiki sznurowej]”. Ponadto Carlos Quiles (z którego wnioskami nie zawsze zgadzam się) na swoim blogu napisał: „Możliwe jest jednak, że [GLAV_14] stanowi pozostałość po wcześniejszych migracjach, stąd odrodzona haplogrupa w starej Europie, podobnie jak I2a lub J2 zintegrowane z ludami paleo-bałkańskimi”.

więcej u źródła: http://rudaweb.pl/index.php/2020/04/06/my-r1/

Podziel się!