Judyta Rodzińska-Nowak: Uwagi o przydatności wyników analizy cmentarzysk ciałopalnych z okresu rzymskiego do studiów paleodemograficznych

Uwagi o przydatności wyników analizy cmentarzysk ciałopalnych z okresu rzymskiego

 

 

więcej: https://www.academia.edu/27047576/Uwagi_o_przydatno%C5%9Bci_wynik%C3%B3w_analizy_cmentarzysk_cia%C5%82opalnych_z_okresu_rzymskiego_do_studi%C3%B3w_paleodemograficznych

 

PDF: Uwagi_o_przydatnosci_wynikow_analizy_cme

Podziel się!