D. A. Sikorski – O długim trwaniu pewnej teorii – idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumézila w świetle krytyki

idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumézila w świetle krytyki

 

PDF: D. A. Sikorski – O długim trwaniu pewnej teorii – idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumézila w świetle krytyki

D. A. Sikorski_-_O_długimlugim_trwaniu_pewnej_teori 

Podziel się!