Jasnowidz Krzysztof Jackowski wskazał gdzie jest ciało Piotra Woźniaka Staraka.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski wskazał gdzie jest ciało Piotra Woźniaka Staraka.

To charakterystyczne, że PISowska Prokuratura i PISowska Policja (podobnie zresztą jakby zrobiła policja i prokuratura PO-wska i SLDowska, ale z innych pobudek) usiłuje umniejszyć, lub całkowicie ukryć i pominąć udział SPRAWCZY Jasnowidza w odkryciu poszukiwanych zaginionych osób w bardzo ważnych sprawach, którymi żyła ostatnio cała Polska.

Sama Prokuratura i Policja bez jego pomocy okazały się w tych sprawach bezradne. Takie postępowanie w XXI wieku, wieku nowej świadomości, nowej wiedzy i odkryć w sferze fizyki kwantowej, nowego postrzegania funkcjonowania świadomości i umysłu człowieka, z których wynika wprost uzasadniona naukowo możliwość działania zdolności PSI (PSI-talentów parapsychologicznych) poświadcza, że mamy do czynienia ze sposobem myślenia, który jest z jednej strony skrajnie materialistyczny, co nie przystaje żadnym sposobem do drugiej strony owej umysłowości i sposobu myślenia owych ludzi, który polega na ślepej wierze religijnej w istnienie i działanie judeo-chrześcijańskiego Boga Cudów.

Możliwość zaistnienia takich „cudów”, które w istocie nie są cudami tylko rozwiniętymi fantastycznie naturalnymi zdolnościami istniejącymi w ludzkim umyśle oraz są realizacją bezpośredniego kontaktu ludzkiego umysłu ze Świadomością Nieskończoną, jest dla tych ludzi nie do zaakceptowania, a jednocześnie nie mogą zaprzeczyć jej istnieniu i rzeczywistemu działaniu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ARZJeIXdPM

To ja wskazałem gdzie jest ciało Piotra Woźniaka Staraka

https://www.youtube.com/watch?v=75gRNO_tEDY

Oświadczenie o moim udziale w poszukiwaniach zaginionego Piotra Woźniaka – Staraka

 

Mogę taką postawę ludzi poszukujących osób zaginionych z racji wykonywanego zawodu: nurka, policjanta, prokuratora, jaką tutaj Krzysztof Jackowski przedstawia, wyjaśnić tylko w jeden sposób: jako świadomościową blokadę tkwiącą w tych ludziach, jako „blokadę o naturze religijnej”.

Uwierzenie w istnienie możliwości kontaktu Człowieka z Bogiem / Nadistotą / Świadomością Nieskończoną / Matrycą-Macierzą bezpośrednio przez człowieka, z pominięciem księdza biskupa, czy papieża Franciszka, albo w posiadanie przez człowieka zdolności „nadprzyrodzonych” („cudownych”, jak u Chrystusa), jest dla tych ludzi nie do przyjęcia. Jest odczytywane jako  oczywiste bluźnierstwo, zaprzeczenie naturze Judeo-Chrześcijańskiego Boga. Ich Bóg Cudów ma wyłączność na dokonywanie cudów, więc człowiek dokonujący cudu jest nie do zaakceptowania. Takie są rzeczywiste powody wstydliwego przemilczenia i ukrycia tego i podobnych wydarzeń.

Działanie Jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego jest wprost potwierdzeniem istnienia Innego Boga niż judeo-chrześcijański – Boga Porządku / Macierzy-Matrycy / Nadistoty i istnienia Praw Przyrodzonych ReczyIstności, zwyczajnie Istnienia Boga w Człowieku, które to fakty po raz kolejny, potwierdzone przez nowoczesną naukę i aktualną WIEDZĘ stają w konflikcie z wiarą religijną w „działanie” Boga Cudów opisanego Biblią i Nowym Testamentem.

Dobrze przynajmniej że judeo-chrześcuijaństwo  utraciło możliwość kontroli rozwoju wiedzy i nauki w naszej cywilizacji europejskiej na tyle iż takich ludzi nie może już palić na stosach. Jednak usiłuje ich istnienie ignorować, a z drugiej strony nie potrafi się bez ich pomocy obyć. Podobnie ignorowani i obśmiewani są inni ludzie, którzy przedstawiają Nową Wiedzę Naukową w wielu innych dziedzinach. Przykładów jest mnóstwo, ale najlepszym przykładem jest nowa wiedza medyczna np. rozpowszechniana przez Jerzego Ziębę czy Huberta Czerniaka, i innych lekarzy i ludzi głęboko studiujących ten temat. Nie inaczej jest z wiedzą o truciznach zawartych w szczepionkach, wiedzą o powiązaniach ekosystemowych w Przyrodzie, czy wiedzą historyczną np. o starożytnych dziejach Słowian, czy chociażby odkrywaniem faktycznych, ukrytych mechanizmów i ukrytych działaniach we współczesnej polityce.

Na koniec posłuchajmy bełkotu skrajnie materialistycznego PISowskiej Policji i PISowskiej Telewizji wPolsce,  który grubo mija się z prawdą i ukrywa, że ciało odkryto dzięki wskazaniu przez JASNOWIDZA.  Dużo mądrych słów, przydawanie sobie ważności, mądrzenie się, bełkot nowomowy. Porównajcie sobie wypowiedzi pana Krzysztofa i ten kłamliwy bełkot pseudo-racjonalny. To samo robiła policja SLDowska i PO-wska w przypadku działania pana Krzysztofa, ale motywem był wyłącznie skrajny materializm niedopuszczający do prawa istnienia takich zdolności, jak jasnowidzenie.

https://www.youtube.com/watch?v=UZORkWZH0RE

CO WIEMY O ŚMIERCI PIOTRA WOŹNIAKA-STARAKA? Marciniak: To była szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza

Powyższe wydarzenie jest jeszcze jedną odsłoną Religijnej Wojny Ideologicznej jaka toczy się w Polsce i na świecie, wojny o której mówiłem na Harmonii Kosmosu 2019, a której element, z równie mocną manifestacją ignorancji i ślepoty z pobudek  czysto religijnych i z drugiej strony marksistowsko-materialistycznych obserwowaliśmy też 22  sierpnia 2019 na Giewoncie:

Eden TV: Kto i dlaczego zniszczył świątynie Polan; oraz Co wydarzyło się wczoraj w Tatrach!

 

Harmonia Kosmosu 2019: Słowiańskie Korzenie a Wolność, Suwerenność i demokracja bezpośrednia (wersja pełna tekstu – 60 minut!)

 

NTV Harmonia Kosmosu 2019: Czesław Białczyński – Słowiańskie korzenie a wolność, suwerenność i demokracja bezpośrednia.

 

 

Podziel się!