Strategiczne przepływy, czyli o władzy, geopolityce i nowych technologiach- Dr Jacek Bartosiak

Strategiczne przepływy, czyli o władzy i geopolityce – Dr Jacek Bartosiak

https://www.youtube.com/watch?v=J58NvdxJabs

Opublikowany 26 lip 2019

Czym są globalne przepływy strategiczne? To ruch ludzi, towarów, technologii czy wiedzy, który zbudował współczesny ład światowy. Jego mechanizmy objaśniał ekspert do spraw geopolityki, dr Jacek Bartosiak, podczas spotkania z słuchaczami na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 24 lipca 2019 roku. Wykłady dra Jacka Bartosiaka, podobnie jak jego książki, cieszą się dużą popularnością. Wizyta eksperta w Łodzi zainteresowała bardzo wielu słuchaczy, którzy wypełnili uniwersytecką aulę. Po zakończeniu wystąpienia prelegenta był również czas na zadawanie pytań. Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich.
Więcej o działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi: https://www.rodm-lodz.pl/
Więcej o działalności Instytutu Spraw Obywatelskich: https://inspro.org.pl/
RODM w Łodzi realizowany jest w latach 2019-2021 przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.
Celem RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ośrodek jest odpowiedzialny za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty są okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Ośrodek prowadzi także działania edukacyjne, które mają pobudzać młodzież do myślenia o polityce zagranicznej Polski.

https://www.youtube.com/watch?v=Bta8fLL3deQ

Podziel się!