Marian Nosal: Wielka Lechia i dowody z Herodota oraz z Biblii potwierdzające zgodnościowość w Imperium Lechitów

Marian Nosal: Wielka Lechia i dowody z Herodota oraz z Biblii potwierdzające zgodnościowość w Imperium Lechitów

https://www.youtube.com/watch?v=nqfUy-O4EEY

Ustrój Lechii polegał na uzyskaniu konsensusu, czyli zgody na wiecach słowiańskich szczebla podstawowego, czy też na podobnych zebraniach, szczebla wyższego, na których spotykały się osoby wybrane do reprezentowania poszczególnych narodów i plemion Lechickich. Jeżeli do zgody nie dochodziło, to uchwały nie były podejmowane i trzeba było następnych spotkań lub też następował chwilowy rozpad społeczności na mniejsze struktury. Celem niniejszego artykułu i następnych tekstów oraz filmów z tej serii jest uporządkowanie pisemnych naukowych dowodów na istnienie naszej wielkiej słowiańskiej przeszłości i zaprzeczenie tezie, jakoby Polska powstała dopiero 1000 lat temu. W tej chwili spór o istnienie lub nieistnienie Wielkiej Lechii, nazywanej również czasami mianem Imperium Lechitów moim zdaniem koncentruje się na dwu podstawowych kwestiach: 1) autochtonizmie lub allochtonizmie Słowian 2) udowodnieniu istnienia organizmu państwowego lub parapaństwowego Słowian zwanego w literaturze polskiej Lechią, Wielką Lechią. Kiedy mówimy o tym, że Starożytna Lechia miała ustrój konfederacyjny i składała się z wielu państw, państewek, plemion, rodów i szczepów zjednoczonych wspólnym językiem i kulturą, a w chwilach próby tworzących wspólnie rodzaj potężnego prapaństwa, czy też Imperium, to naukowcy, wychowani na piewców kultury czysto imperialnej, nie rozumieją o czym mówimy i zaprzeczają takiej tezie. Czy mają rację? W tym tekście powołam się na kilka źródeł, ale głównie na Dzieła Herodota z Halikarnasu i na opisy starożytnego ludu Filistynów, znanego nam głównie z Biblii. http://slowianieiukrytahistoriapolski…

Bardzo proszę o Wasze wsparcie dla portalu Słowianie i Ukryta Historia Polski oraz dla filmów w kanale Youtube: MarianNosalTV

☼ Szczegóły pod linkiem: http://slowianieiukrytahistoriapolski…

Podziel się!