Falkonidas: Słowniczek identycznych słów w sanskrycie i języku macedońskim.

Słowniczek identycznych słów w sanskrycie i języku macedońskim.

Skróty: + – Archaizm; Я – Rosyjski; * – Serbo-chorwacki;  It – Włoszczyzna;  Mkd. – Dzisiejsze Macedońskie znaczenie.

SANSKRYT Transkrypcja z Macedońskiego na Łacinę Macedońska Cyrylica Tłumaczenie
Abhava Nebiva Небива brak egzystencji, niebyt
Avaha Navaka Навака tutaj
Avi, veni Ovni Oвни baran
Avisa Ovtsa Овца owca
Avidam A-vidam А-видам jak widzę
Agni Ogin Огин ogień
Ad Yade Јаде jeść
Advaya Odvaya* (Odvoyuva) Одваја (Одвојува) wolny od fałszu (Mkd. oddziela)
Adhivita Odvitka Oдвитка odwinięte, zawinięte
Aise Aide+ Ајде chodź
Ala Ala Ala smok-demon
Alasya Alyaz [język miejscowy] Аљаз leniwy

 

 

SANSKRYT Transkrypcja z Macedońskiego na Łacinę Macedońska Cyrylica Tłumaczenie
Abhava Nebiva Небива brak egzystencji, niebyt
Avaha Navaka Навака tutaj
Avi, veni Ovni Oвни baran
Avisa Ovtsa Овца owca
Avidam A-vidam А-видам jak widzę
Agni Ogin Огин ogień
Ad Yade Јаде jeść
Advaya Odvaya* (Odvoyuva) Одваја (Одвојува) wolny od fałszu (Mkd. oddziela)
Adhivita Odvitka Oдвитка odwinięte, zawinięte
Aise Aide+ Ајде chodź
Ala Ala Ala smok-demon
Alasya Alyaz [język miejscowy] Аљаз leniwy
Ažidahaka Aždaya* Аждаја zły smok
Ambarajami Ambar Амбар przycinanie, stodoła
Anagatam (da) nagatam (да) нагатам przewidywać przyszłość
Anda Mande Манде jajko
Anekesam Ne ke e sam Не ќе е сам wiele (Mkd. nie jest sam)
Anena Neyna+ Нејна tej osoby (jej)
Anga Noga Нога noga
Angariya Angariya [język miejscowy] Ангарија opalony przez słońce (Mkd. „robota na polu‚)
Antar Kantar Кантар w środku, pomiędzy(Mkd. waga do mierzenia ciężarów)  
Anšala Inšala Иншала żądza, siła
Anjishta Jish [język miejscowy] Џиш rozżarzony, „bardzo błyszczący’ (jak słońce)
Anyah Oniya [język miejscowy] Онија (te) inne, ‚oni tam’
Aksa Oko Око oko
Apavada Zapoveda Заповеда rozkazy, nakazy
Apavri Otvori Отвори otworzyć, odkryć
Apurat Isturat Истурат nadmiar
Arci Zraci Зраци promienie, płomienie
Ari Aro Аро smoczy-demon, diabeł
As (Asava), At, Vatayana (vAta – syn wiatru-bóg) As (At) Ac (Aт) ogier, koń
Asana Yasen Jasen typ drzewa (łac. Pentaptera Tomentosa)
Asannah Blizinah Близина blisko
Asmi Jas sum Јас сум ja jestem
Asi Ya si (język miejscowy) Ја си tutaj jesteś (lb. poj.)
Asti Ti si (inwersja) Ти си ty jesteś (lb. poj.)
Asta Ostay Остај porzucony, wyrzucony, odłożony
Asthi Osil Осил ość kłosa
Asthra Osthrа Ocтра włócznia (Mkd. ostra)
Astrin Strelets Стрелец łucznik
Ašvaka Ašlyak Ашљак zły koń, niezdolny
Arati Orati* Ора orać
Attaka Atik Атик strych
Aha Aha Аха partykuła sugerująca stwierdzenie, potwierdzenie (nieformalne tak, w rzeczy samej)
Ahvana Pokana Покана zaproszenie
Ačcha Mečka Мечка niedźwiedź

więcej u źródła Falkonidas: https://falkonidas.wordpress.com/2018/08/04/slowniczek-identycznych-slow-w-sanskrycie-i-jezyku-macedonskim/

a jeszcze więcej u samego źródła – bardzo ciekawa pozycja: „Od Sanskrit do Makedonskrit”

albo tu: From-Sanskrit-to-Macedonskrit

Podziel się!