Spotkanie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem „Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian”

spotkanie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem „Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian”
Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” zaprasza na spotkanie z
dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem
„Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian”
WARSZAWA – Lokal „Metal Cave” ul. Jana Olbrachta 46.
dn. 15 I godz. 18.00.
Podziel się!