Dr Franc Zalewski – Hipotezy i badania – inna perspektywa w ZDROJOWA TV

Dr Franc Zalewski – Hipotezy i badania – inna perspektywa w ZDROJOWA TV

https://www.youtube.com/watch?v=0e6wVR3bNYQ

 

Dr FRANC ZALEWSKi OPOWIADA O SWOICH ODKRYCiACH i DZiAŁANiACH W RAMACH POPULARYZACJi HOLiSTYCZNEJ KONCEPCJi ŚWiATA STAROŻYTNEGO.

#zakazanaarcheologia #drFranc #cywilizacja

Podziel się!