Slavic Night / Noc słowiańska – Inferis Teatr Ognia Fireshow

Slavic Night / Noc słowiańska – Inferis Teatr Ognia Fireshow

https://www.youtube.com/watch?v=lloJGUb8vOw&fbclid=IwAR04s7c4r4WdXtsS3xgsOEEGX1ROq5OLFgdaTy-_JcL1e6lhMQIUZz3wsK8

Inferis Teatr Ognia – Slavic Night fireshow Promo

A celebration of the mystical bond with nature to tame the fire. Old Slavic rituals full of magic and mystery. You can experience all of this during the thematic fireshow by Polish group Inferis.

FB https://www.facebook.com/InferisTeatr…

INSTAGRAM https://www.instagram.com/inferis_fir…

Video: Marek Dyoniziak https://www.facebook.com/marekdyonizi…

Music: Żywiołak – Sol Invictus

The video was made in the beautiful landscape surrounding the town of Usrtoń, Poland.

——————————————————

Celebracja mistycznej więzi z naturą i ujarzmianie ognia. Prastare słowiańskie obrzędy pełne magii i tajemnicy. To właśnie zobaczycie w wykonaniu Teatru Ognia Inferis.

FB https://www.facebook.com/InferisTeatr…

INSTAGRAM https://www.instagram.com/inferis_fir…

Video: Marek Dyoniziak https://www.facebook.com/marekdyonizi…

Muzyka: Żywiołak – Sol Invictus

Film został nagrany wśród pięknych krajobrazów Miasta Ustroń.

Podziel się!