Marian Nosal: Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i zaawansowanych

Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i  zaawansowanych

Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie wiedzy o  naszej Ojczyźnie sprzed tak zwanego Chrztu Polski w  bardzo krótkiej formie. Potrzeba napisania tego tekstu wynika z  tego, że w  ciągu tych ostatnich 300 lat nauka światowa i  polska pod wpływem przeważającej „naukowej” propagandy niemieckiej i  Zachodniej, w  sposób świadomy i  zorganizowany zmieniła zupełnie obraz świata Słowian, a  szczególnie Polaków. [1][2] Jeszcze 300 lat temu, w  nauce polskiej i  światowej, istnienie Lechii było pewnikiem, podobnie, jak wywodzenie pochodzenia Polaków od ludów takich, jak Sarmaci, czy Wandale. Ponieważ forma tego tekstu jest krótka, to nie będę mógł podać dokładnych dowodów na postawione tu tezy. Tych proszę szukać w  innych moich artykułach i  filmach, szczególnie tych z  serii: „Niezbite dowody naukowe na…”. Potrzeba napisania tego krótkiego tekstu wynika z  tego, że wiele osób uważa, iż Imperium Lechitów, jeżeli istniało, to musiało być podobne do znanych nam dobrze i  wychwalanych na lekcjach historii zbrodniczych i  niewolniczych imperiów rzymskiego, perskiego, niemieckiego i  tym podobnych. A  tymczasem było zupełnie inaczej – Lechia była bytem niezwykle pozytywnym. Dlatego warto jest wiedzieć, czym nasza Lechia różniła się od nich i  co jej kultura wniosła do kultury światowej. A  że nie wszyscy są cierpliwi, tekst będzie krótki, ale treściwy.

Krótka definicja Wielkiej Lechii, naszego starożytnego Imperium Lechitów

 

W tym krótkim artykule chcę podać jak największą ilość odnośników do literatury, mojego i  innego autorstwa, która będzie rozwijała poszczególne zagadnienia i  podawała dowody na słuszność moich tez.

Na razie podaję, dla informacji, tylko kilka linków, bo nie wszystkie teksty są gotowe, jednak w  miarę czasu będę dodawał tu następne wartościowe pozycje i  lista ta będzie naprawdę długa…

Aby rozpocząć dalsze rozważania, na wstępie muszę, przynajmniej krótko, zdefiniować pojęcia Wielkiej Lechii i  Imperium Lechitów.

Lechia, która ze względu na jaj potęgę i  oddziaływanie kulturowe na całą Euroazję i  Afrykę Północną, nazywana jest czasami Wielką Lechią lub Imperium Lechitów, to historyczne, starożytne państwo, czy też, jeżeli ktoś woli inną terminologię, zbiór skonfederowanych ze sobą plemiennych, rodowych słowiańskich tworów prapaństwowych.

Twory te, jak i  cała Lechia, nie mają odpowiedników w  dzisiejszym świecie, a  ich opis całościowy nie jest dostępny w  źródłach pisanych i  aby dokonać satysfakcjonującej nas syntezy, trzeba go szukać w  wielu rozproszonych zródłach historycznych.

Dlatego państwa, kraje, czy zorganizowane ludy skonfederowane w  ramach Lechii, a  trochę podobne do Greckich polis, będę nazywał w  tym tekście, w  zależności od kontekstu, krajami, ludami, opolami, czy państwami właśnie.

 

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/krotka_definicja_wielkiej_lechii/index,pl.html

Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i  zaawansowanych
Podziel się!