Where Did the Celts Come from?

Where Did the Celts Come from?

https://www.youtube.com/watch?v=KqvdRN7gnWQ

 

While much has been written on the arrival of the Danes, Angles, Saxons and Normans to the British Isles, few have explored the origins of the people who occupied the land before them. Just where did the Celts come from? Historians have traditionally seen the Celts as just another Germanic tribe that migrated west from central Europe but a relatively new scientific study has found genealogical evidence to the contrary.

 

Chociaż wiele napisano o przybyciu Duńczyków, Anglików, Sasów i Normanów na Wyspy Brytyjskie, niewielu odkryło pochodzenie ludzi, którzy zajmowali ziemię przed nimi. Skąd pochodzą Celtowie? Historycy tradycyjnie postrzegali Celtów jako kolejne germańskie plemię, które wyemigrowało na zachód z Europy Środkowej, ale stosunkowo nowe badania naukowe odkryły, że dowody genealogiczne są przeciwne.

Podziel się!