Srđan Nogić i Đino Đivanović: „My, czyli Ilirowie? Oświecenie Świętego Świata”

My, czyli Ilirowie? Oświecenie Świętego Świata

Dokumentarna radio drama na Trećem programu Hrvatskoga radija : Srđan Nogić i Đino Đivanović – „Ili mi Iliri? Rasvjetljavanje svetoga svijeta” Posljednjih su godina u javnosti sve prisutnije informacije o aktivnostima mnogih slobodnih istraživača na polju povijesti, arheologije, jezika, religije, ali i drugih grana ljudskoga znanja.

Dokumentalne słuchowisko dla Programu chorwackiego radia: Srdjan Nogić i Gino Đivanović – „My, czyli Ilirowie? Oświecenie Świętego Świata”. W ostatnich latach, w społeczeństwie coraz częściej prezentowane są informacje na temat działalności wielu wolnych naukowców z dziedziny historii, archeologii, języka, religii i innych gałęzi ludzkiej wiedzy.

https://www.youtube.com/watch?v=wLJqCueeLT4

Riječ je o pojedincima i neformalnim zajednicama neovisnima od bilo kakvih institucija ili sistema, koji istupaju kao osviještena reakcija na znanstvene dogme, duhovni zaborav i historijska krivotvorenja, te kroz svoju privatnu, ponekad i samotnjačku potragu, rad i rezultate provjeravaju konsenzualnu stvarnost koja nas okružuje. Riječ je o poduhvatima čiji je cilj opća ljudska spoznaja i napredak, kao i rješavanje problema koji nas okružuju i u posve osobnom smislu dodiruju kao pojedince i članove zajednice, a tiču se pitanja naše sadašnjice, našeg iskona, identiteta i smjera. Dokumentarna radio drama „Ili mi – Ili ri? Rasvjetljavanje svetoga svijeta“ govori o našoj drevnoj civilizaciji, megalitskim hramovima, obrednim gomilama, stećcima, duhovnoj i kulturnoj ostavštini ovdašnjeg čovjeka i prostora. Priča je to o drugačijoj i nepoznatoj povijesti zemlje i naroda Ilirije. Konačno, ovo je priča o slobodnim istraživačima, Domagoju Nikoliću i Vinku Klariću, koji nam kroz svoju potragu i misiju nude odgovore na ona vječna pitanja: otkuda smo, tko smo i kamo idemo?

Chodzi o osoby i społeczności nieformalne, które są niezależne od jakiejkolwiek instytucji lub systemu, które działają jako świadome w reakcji na dogmaty naukowe, zapominanie o duchowości i historyczne fałszerstwa, działają prywatnie, czasem w samotnym wyścigu, w pracy sprawdzającej konsensus rzeczywistości, która nas otacza. Jest to przedsiębrane z myślą o powszechnej ludzkiej wiedzy i postępie, jak rozwiązywać problemy, które nas otaczają i w zupełnie osobistym zamyśle dotknięcia prawdy, przez jednostki i członków społeczności, a dotyczy kwestii naszej teraźniejszości, naszej pierwotnej tożsamości i kierunku na przyszłość. Dokumentalny dramat radiowy „„My, czyli Ilirowie? Oświecenie Świętego Świata” mówi o naszej starożytnej cywilizacji, megalitycznych świątyniach, rytuałach, grobowcach, duchowym i kulturowym dziedzictwie miejscowego (bałkańskiego) człowieka i przestrzeni. Opowieść dotyczy odmiennej i nieznanej historii kraju i mieszkańców Illyrii. Także, jest to opowieść o wolnych naukowcach, Domagoju Nikoliću i Vinko Klariću, o ich misji dostarczenia nam odpowiedzi na odwieczne pytania: skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?

 

Podziel się!