Srđan Nogić i Đino Đivanović: „My, czyli Ilirowie? Oświecenie Świętego Świata”

My, czyli Ilirowie? Oświecenie Świętego Świata

Dokumentarna radio drama na Trećem programu Hrvatskoga radija : Srđan Nogić i Đino Đivanović – „Ili mi Iliri? Rasvjetljavanje svetoga svijeta” Posljednjih su godina u javnosti sve prisutnije informacije o aktivnostima mnogih slobodnih istraživača na polju povijesti, arheologije, jezika, religije, ali i drugih grana ljudskoga znanja.

Dokumentalne słuchowisko dla Programu chorwackiego radia: Srdjan Nogić i Gino Đivanović – „My, czyli Ilirowie? Oświecenie Świętego Świata”. W ostatnich latach, w społeczeństwie coraz częściej prezentowane są informacje na temat działalności wielu wolnych naukowców z dziedziny historii, archeologii, języka, religii i innych gałęzi ludzkiej wiedzy.

Czytaj dalej