Zdrojowa TV: FRANCISZEK FRĄCZEK SŁOŃCESŁAW z ŻOŁYNI. „SŁOŃCESŁAW”; reż. Andrzej Piecuch. SZCZEP ROGATE SERCE.

FRANCISZEK FRĄCZEK SŁOŃCESŁAW z ŻOŁYNI. SŁOŃCESŁAW

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aRCVFEzH0k

 

ANDRZEJ PIECUCH – reżyser i aktor, twórca Teatru JARUGA, wraz ze wspaniałym zespołem aktorskim w widowisku plenerowym SŁOŃCESŁAW opowiadającym o życiu i twórczości FRANCISZKA FRĄCZKA. SŁOŃCESŁAW z ŻOŁYNI – awangardowy artysta SZCZEPU ROGATEGO SERCA, prekusor słowiańskiego ducha i wrażliwości ekologicznej w sztuce. Współpracownik Stanisława Szukalskiego i przyjaciel Mariana Konarskiego MARZYNA z Krzeszowic. Zapraszamy na duchowe ucztowanie. Przedstawienie odbyło się obok rodzinnego domu Franciszka Frączka w Żołyni koło Łańcuta. Dziękujemy Panu Andrzejowi Piecuchowi za zgodę na publikację widowiska – ZDROJOWA TV.
Szczep Rogate Serce
Szczep Rogatego Serca
Słońcesłw z Żołyni
Słońcedr Franciszek Frączek
Stanisław Szukalski Stach z Warty
Szukalczycy Szukalszczycy
Marian Konarski Marzyn z Krzeszowic
Grupa Plastyczna Zdrój
Grupa Plastyczna Ziemia
Stanisław Szukalski – „Stach z Warty”
Marian Konarski – „Marzyn z Krzeszowic”
Norbert Strassberg
Wacław Boratyński – „Pracowit z Ryglic”
Antoni Bryndza – „Ziemitrud z Kalwarii”
Franciszek Frączek – „Słońcesław z Żołyni”
Czesław Kiełbiński – „Cieszek z Zamościa”
Jerzy Baranowski – „Ładomir z Krakowa”
Stanisław Gliwa – „Kurhanin ze Słociny”
Stefan Żechowski – „Ziemin z Książa”
Edward Biszorski – „Trudzin z Rudy”
Władysław Sowicki – „Władysław z Bieżanowa”
Andrzej Wylotek – „Andrzej z Parczewa”
Mieczysław Stobierski – „Mieczysław z Miechowa”
Michał Stańko – „Michał z Sosnowca”
Stanisław Karwowski – „Stanisław z Niedźwiedzia”
Michał Gawlak – „Michał z Krakowa”
Eugeniusz Handzel – „z Zakopanego”
Jerzy Kowalski – „z Sandomierza”
Zygmunt Kowalski – „z Sosnowca”
Roman Pietrzak – „z Krakowa”
Stanisław Stanowski – „z Sambora”
Fryderyk Śmieszek – „Szczepowit z Krakowa”
Antoni Ślusarek – „Krasowit z Lednicy”
FRANCISZEK FRĄCZEK SŁOŃCESŁAW z ŻOŁYNI. SŁOŃCESŁAW
Podziel się!