Polska będzie większym partnerem handlowym Ukrainy niż Rosja w 2018?

Polska będzie większym partnerem handlowym Ukrainy niż Rosja w 2018?

Может ли Польша заменить Украине Россию во внешней торговле

Почитайте статью „Может ли Украина заменить Россию на Польшу во внешней торговле?” https://112.ua/mnenie/mozhet-li-ukrai…

Как всегда с цифрами и фактами. Тем более, тема популярная была и раньше и популярная и сейчас. Экспорт Украины в Польше действительно растет и уже превысил уровень 2013 года, в то время, как экспорт Украины в Россию упал больше, чем на 70% по сравнению с 2013 годом. Понятно, что структура экспорта Украины в Польшу и Россию отличается, но это не значит, что Украина не нашла свою нишу на рынке Польше. Вообще рынок Польши оказался настолько емким, что объем экспорта Украины в Польшу за первый квартал 2018 года только на 60 млн. долл меньше, чем экспорта Украины в Россию. Все в мире меняется.

Jak zawsze z liczbami i faktami. Ten temat był popularny wcześniej i jest popularny teraz. Eksport Ukrainy do Polski rzeczywiście rośnie i już przekroczył poziom z 2013 roku, podczas gdy eksport Ukrainy do Rosji spadł o ponad 70% w porównaniu do 2013 roku. Oczywiste jest, że struktura eksportu Ukrainy do Polski i Rosji jest inna, ale to nie znaczy, że Ukraina nie znalazła swojej niszy na polskim rynku. Ogólnie rzecz biorąc, polski rynek był tak pojemny, że wielkość eksportu Ukrainy do Polski za pierwszy kwartał 2018 roku była tylko o 60 milionów dolarów niższa niż eksport Ukrainy do Rosji. Wszystko na świecie się zmienia.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mREAtX_wSl8

 

 

Podziel się!