Prawym Okiem: Pochodzenie nazwy Tatry (tłumaczenie Maciej Piotr Synak)

 Prawym Okiem: Pochodzenie nazwy Tatry 

Dzisiaj znamy starożytne pochodzenie tej nazwy wywiedzione z mitów greckich, zapisanych przez Durzyńców (Dorów) i Lachajów (Achajów) po ich ucieczce z Królestwa Północy, z Królestwa SIS i przekazaniu znaków zapisu (pisma Vincza) Romajom przez zdrajcę przez Kadmosa. Brzmiało ono Tartary, Góry Tartaru – Krainy Śmierci – zwanej Tartarem, albo Tartarią. Kto przeszedł za nie ten nigdy nie wracał do żywych. Nazwa ta jest znacznie starsza niż czas gdy powstawały mity greckie. Znamy też starsze niż mity greckie miano Karpat – Harpąty, Góry Harów, Góry Harskie strzegące południowej granicy Haratu, Wielkiej Harii, Białej Harwatii –  nienaruszalnej Krainy Grobów Królewskich Skołotów.

Warto jednak perzeczytać dokładnie ten tekst ze strony Macieja Piotra Synaka ponieważ zawiera on mnóstwo ciekawych wiadomości uzupełniających i komplementarnych w istocie z naszą wiedzą , a wywodzonych bądź z celtyckiego, bądź z dacko-trackiego języka, albo od Huno-Awarów i nawiązujących do Kumanów – Połowców i Bułgarów.  Mnie osobiście zainteresowała tamga i znak Byka/Tura, które to nawiązują do plemienia Turów pochodzącego za Ludu Burowskiego – Borów (Hiper-Borejów).

Przypis 57 do Taji 18 w Księdze Ruty mówi:

Mianem Turkutów gędźby Baji określają wszystkie ludy tureckie, a mianem Kitajów-Kutajów wszystkie Ludy Żółte, czyli Tatarów, Mongołów, Tajów, Wietnamczyków, Koreańczyków i Chińczyków. Nie należy mylić Turkutów z Turami i Turańczykami, którzy byli wcześniej. Turowie to plemię burskie, czyli słowiańskie, a Turańczycy to Turowie słowiańscy zmieszani z plemieniem skołockich Saków. Windia to rzecz jasna aryjskie ziemie Indii, a Horosz to haryjskie ziemie od Bajkału przez Jezioro Aral (Morze Orol) po Iran, zaludnione w prawiekach przez mieszaninę skołocko‑istyjsko-słowiańską, Turkutów, Monżgołów i ludy irańskie.
Nad samym Aralem (Orolem) mieszkali liczni Harowie pochodzący z Karpat, których odłam stał się potem Harami Pustynnymi w Kitaju (Tokaharami, Tokharami, Harami Toka Mahy czyli Toka Magóry, Maga). Ci Harowie byli znani Kitajom-Kutajom, później w różnych odłamach i mieszaninach z innymi plemionami – po zmieszaniu z Monżgołami jako Houan-Houan (Juan-Juan, Żou-żan) oraz jeszcze później jako Biali Hunowie (Heftalici), Humanie-Kumanie, Huni-Gunie. W innym zmieszaniu w Mazji – jako Koszerowie (Kasztrijowie w Kaszmirze), a później po zmieszaniu z Turkutami znani też w ziemiach Lądu w XIII wieku NK (V wieku n.e.) – jako Hunni, w XV wieku NK (VII wieku n. e.) jako Awarowie, w XVII wieku NK (IX wieku n.e.) jako Kumanie-Połowcy, Kipczacy oraz w XVIII wieku NK (X wieku n.e.) jako Khazarowie-Chazarowie. Następnie Kirgizowie i Ujgurowie – to wszystko są mieszaniny słowiańskich Koszerysów, Jakoszan, Burów, Czarnosiermiężnych, Kamiennych Ojców, Spisów-Szyszów, Ryjnów-Bierygów, Harów Orolskich i Tarymskich Tokharów z Turkutami i innymi ludami i plemionami Mazji.
Turkuci stali się mongoloidalni po przejściu przez ziemie Monżgołów, a potem przez Kitaj. Wreszcie przekształcili się w Turków dopiero około 550 roku n.e., czyli około 1350 roku NK.

Pamiętajmy też że Markomanowie to nikt inny jak słowiańscy Moro-Kumanowie, czyli zmieszani Morawianie z Kumanami (Połowcami).

Oryginalny tekst poniżej tłumaczenia

Pasmo górskie Tatry to najwyższe i najbardziej na północ sięgający fragment Karpat.
W tym dokumencie, skupimy się na toponimii lub MRE dokładnie oronymy tego pasma.
Pochodzenie tej nazwy, powstałej na początku XI wieku, jest bardzo ciekawe.
Aby zobaczyć krajobrazy zasięgu Tatr, kliknij na mapie Słowacji, słowa „Wysokie Tatry” , „Niskie Tatry” i „Biélanské Tatry” .

 

Najstarsza wzmianka o paśmie Tatry jest mityczna.

W „Eneidzie” Virgiliusza, dwaj bracia trojańscy są nazywane Tiras i Teutras . Jeśli Tiras to oczywiście nazwa rzeki Dniestr, wtedy nazwa ta mogłaby być związana z Teutras, czyli pasmem górskim, z którego, jak domyślali się Grecy i Rzymianie, rzeka ta miała brać swój początek.

 

 

 

Następne odniesienie pojawia się w czasach Cesarstwa Rzymskiego, pod koniec II w.n.e.
Góry są nazywane „Montes nivium” co znaczy, ośnieżone góry. Trzeba pamiętam, że legiony Marka-Aureliusza (ok. 180) walczyły z plemionami barbarzyńców daleko poza Donem (Danuvius) i doszły do Karpat.
Około 675, niektóre dokumenty Bizancjum wspominają o Karpathos, jako dalekich górach.
Pierwsza znana wzmianka o górach Tatry, w której użyta nazwa przypomina aktualną, pojawia się w roku 1086 (pod panowaniem niemieckiego cesarza Henryka III), w dokumencie biskupa Pragi i Moraw w postaci słów: Trytri, Tritri ou Triti .
W pismach czeskiego kronikarza Kosmasa (ok. 1125) pojawia się nazwa Tritri czasami pisana Triti.
Dokumenty węgierskiego króla Beli IV (1206 -1270) nazywają tę północną część Karpat Tarczal lub Tatur, natomiast nieznany kronikarz mnich z początku XIII wieku, którzy napisał „Gesta Homgarorum” czyli Historia Węgrów, odnosi się do góry Trytur.
W węgierskich źródłach XII i XIV wieku pojawiają się nazwy Turtur, Turtul, Tortol, lub Tarczal.
Na niektórych mapach jest wymienione miasto Tarcza i rzeka Tarczal, która wpada do rzeki Hernad.


Tarcza

Powstała pod koniec XIII wieku legenda, pochodząca z tego rejonu górskiego, mówi, że grupa Tatarów została zamieniona w skały przez świętego człowieka ciskającego błyskawice [dodam tylko od siebie, że flisacy w Pieninach snują opowieści o Jezusie, który strzelał piorunami z wysokiej skały – MS].
Wojownicy mieli zostać zamienieni w skały i góry: góry Tatry. Ta legenda to symboliczna interpretacja osiadania (petryfikacji) i chrystianizacji (święty człowiek) plemion „Tatarów”.
Najbardziej racjonalnym wyjaśnieniem jest to, że klan Kumanów schronił się w tych górach po klęsce armii węgierskiej i jej sojuszników przeciwko armii mongolskiej, w pobliżu rzeki Sajo w 1241 roku.
Warto zauważyć, że jest to również „Ogień z nieba” czy błyskawice, które w Księdze Objawienia zatrzymały ludzi Gog i Magog, narody i plemiona, które były zawsze związane z ludami stepu.
Są to także ludzie którzy zostali uwolnieni? [emprisonned] przez Aleksandra Wielkiego poza „żelazną bramę” zwaną także „wołaniem Alexandra”. ?
Na dodatek, w Księdze Rodzaju X 2-4, Gog wymieniono jako brata Tiras. W ikonografii, ten „Święty Ogień z nieba” jest reprezentowany przez podwójny Krzyż na szczycie gór Tatry .
Gałęzie tego Krzyża mają formę spadających na armię Kumanów błyskawic.
Poprzez ten kanał między Niebem, a Ziemią, ten podwójny Krzyż staje się Axis Mundi, Pilarem Świata i de facto, Tatry stają się Świętą Górą, Górą Polaris, na której wzniesiony jest Pilar Świata.


„Święty Ogień z Nieba” na Tatry Montains

Interesujące jest to, że wiele mitów łączy ze sobą błyskawice i grzmoty z bogami, którzy mają atrybuty Byka. Na przykład Zeus, którzy często przekształca się w Byka jest panem Deszczu (symbol płodności jako Byk), miota piorunami (symbol płodności jako Byk) i rzuca grzmotami (wycie Byka). Jest także władcą wysokich gór i szczytów.
Jednak ideogram lub Tamga ludzi azjatyckich, która reprezentuje Byka naprawdę wygląda jak podwójny Krzyż.


Le Tamga du Bovide

Ten podwójny Krzyż może być także związane z du Labrys , podwójnym toporem minoean, który reprezentuje błyskawice.
Thor, skandynawskich gog [?] rzuca magicznym młotem Mjollnir, aby ciskać błyskawice, tak samo jak Indra, indyjski bóg ognia używa Vajra .
To ciekawe, że te dwie bronie zawsze wracają do swego pana i że są one również przedstawiane poprzez kształt krzyża ….
Biblia mówi o Świętych Ludziach również zdolnych ciskać błyskawice, takich jak prorok Eliasz z Góry Karmel, apostołowie Jakub i Jan zwani przez Pana naszego Jezusa-Chrystusa „Boanerges”, co znaczy „synowie Grzmotu”.
Legenda o Świętym Człowieku rzucającym błyskawice i zamieniającym plemiona Tatarskie w Tatry ściśle podąża poprzednią mityczną i ezoteryczną linią (drogą).
W okresie ery komunistycznej na Słowacji, ikonografia błyskawic została ponownie zrewidowana w celu usunięcia symbolu Krzyża: proste płomienie (emitowane z błyskawic) zostały jednak zachowane na tarczy herbowej.


„Święty Ogień z Nieba” na Tatry Montains

W 1255 r. polskie dokumenty wspominają o górach Tatry.
To ciekawe, że słowo Tartary, Tartry, Tatry oficjalnie pojawia się po roku 1241.
W 1549, Gregorius Ambient (1497/67) publikuje »De admirandis Hungariae dorobku hypomnemation” , słynną księgę, w której jest wymienione słowo Tatri.
W 1546, słowo Schneperg tj. „Schneeberg” jest zapisane na Mapie Węgier Wolfganga Laziusa.
W 1560 roku słowa Tatri Montes są zapisane na Mapie Europy Centralnej narysowanej przez Perugin Ignazio Danti (1537/86). Te same słowa Tatri Montes są wymieniono na Mapie Polonii Wacława Grodeckiego sporządzonej w 1579 roku.
Ta sama grupa wyrazów jest również stosowana przez Frölich Dawida (ok. 1639) w jego dziele „Medulla geographiae practicae” . W tej książce, jest sprecyzowane, że to pasmo górskie nazywane jest przez Słowian Tatry, a przez Niemców Schee-Geburg.
W 1688 roku, słowa Montes Carpates są używane przez Fabius Antonius Colloredo na jego Mapie Spisza (Spiz County), mapie pochodzących z jego „Parvus Atlas Hungariae”.
W 1709, na mapie Regni Hungariae od Johanna Chrystusa. Müllera, można zobaczyć słowa Carpathici Montes .
W 1760 roku możemy ponownie znaleźć Tatri Montes na mapie franciszkanina Franciszka Floriana Czakiego.
W 1778 roku, publikacja robi odwołanie do łacińskiego Tatur i węgierskiego słowa Tatra. Na mapach można znaleźć słowo Krapacks.
 
W XIX wieku, obok słowa Carpathes, które pochodzą od plemion Carpii, można znaleźć Monts Bastarniques pochodzących od Bastarnes (plemion germańskich) podczas gdy Montes Tartaricum, Monts Tartares, Tartarische Geburg lub Tatarskie Gory są związane z ludnością tatarską.
Lista naukowców, którzy wykonali wiele pracy, aby dowiedzieć się pochodzenia nazwy Tatry.
Dr Szontagh sądzi, że ta nazwa to przekręcenie starego słowiańskiego słowa Tathor czyli „Ojciec Gór„.
Teoria Sydowa mówi, że słowo to pochodzi od szczytu Tatra. W rzeczywistości góry Tatry funkcjonują w niemieckim jako TatraSpïtze . Ten szczyt Tatry położony jest pomiędzy Rysami (2499 m) i Gerlahem (2663 m npm) w paśmie Tatr Wysokich. Szczyt Tatry w dzisiejszych czasach nazywa się Vysoka (Wysoka).


Szczyt Tatry

Stupnicki uważa, że słowo to pochodzi od Tatarów (from the Tartars).
Inni sądzą, że to słowo pochodzi od staro słowackiego słowa Trtri, które oznacza skały …..
Wnioski:
Nasz własny wniosek jest taki, że to pasmo górskie na początku nazywane przez autochtonów słowami Tritri lub Triti znaczy oryginalnie skały, klify i strome góry, ale słowo to przekształca się w Tartary, Tartry, Tatry w wyniku osiedlenia się w 1241 roku jednego lub kilka klanów Kumanów (Kuns lub Polovtse [ Połowcy i Kun?] ) w tym paśmie gór.
Wg dobrze znanej zasady, wystąpiła osmoza między oryginalną nazwą tych gór, a przydomkiem Tatarów nadanych przez autochtonów Kumanom, którzy stali się nowymi mieszkańcami Tatr.
Ta ewolucja słowna trafiła następnie do wszystkich pisanych dokumentów (książek lub map) powstałych po tym osiedleniu.
Reference : Encyklopedii Tatrzanskiej, 1973

Inne źródła:
Poniżej bardzo ciekawy tekst, pochodzących z tego zewnętrznego URL traktujący o słowie TATRY i jego połączeń ze słowami tatarskimi.
Wszystkie te cechy Saturna były interpretowane przez antycznych teologów jako reprezentujące boga dojrzałości i doskonałości.
Według doktryny teologii Pelasgian, Saturn reprezentowany był w prehistorycznych epokach nie tylko jako uosobienie boskiej mocy Nieba, ale był również czczony jako telluric boskości, jako pan świata podziemnego. W tym pojmowaniu, Saturn miał u Rzymian zaszczytny tytuł Deus Manus (CILVIII.2.9326; Servius, VAX198) i Manes (Appuleius, De Deo Socr), natomiast pod nazwą Mania posiadał kobiecą boskość innego świata (Macrobius, Saturn I. 7;. Varro, LLIX 61) [2].
[2. Pelasgianie Azji Mniejszej (Lydiens) mieli również zachowaną pamięć o starożytnym ich królu, zwanym Manes, syn Jowisza (czyli Uranos) i Gai (Dionysius Halicarn. I. 27). Ale ten Manes był taki sam, jak Saturn, który rządził nie tylko w Europie, ale także na części zachodniej Azji, a także na północnych ziemiach Afryki].
Wreszcie Manes był duchami zmarłych, których mieszkanie było pod ziemią, w imperium Saturna (Cicero, De Legibus II.9).
Epitetem Manus dodane orzez Pelasgian do boskości Saturna, miał początkowo nie inne znaczenie niż „duży” (TN – klacz, kobyła), atrybut jego szczególnej godności i władzy, jako suwerennego Boga.
Z Hezjoda (Theog. 459), Kronos lub Saturn nazywa się megas i łacińskimi napisami magnus. Megas i Magnus były tylko tytułami majestatu w prehistorycznym antyku.
Podczas, gdy Saturn, jako bóstwo niższego świata, miał nazwę Manus u Rzymian, pojawia się on w tej klasie u Greków z epitetem Tartaros (Pindar, Olymp. II. 77).
Termin Tartaros pojawia się w literaturze greckiej jako egzotyczna, barbarzyńska nazwa, tłumaczona dokładnie jako rezydencja, miejsce zamieszkania Saturna, turdis Kronou, był poza horyzontem świata greckiego (Homer, Iliady, VIII. p. 479).
Od tego pierwotnego znaczenia słowa Tartaros było identyczne z archaicznym łacińskim „Tata” (w ludowym języku łacińskim, Varro, Non. 81. 5.), greckie pater (TN – ojciec).
Wargowe „p” w dialekcie Liparyjskim często zmieniał się w „t”.
Tartaros było więc tylko prostą formą północnego dialektycznego słowa pater, pater lub tata, tytuł honorowy i oddający respekt w starożytności do twórcy ojca bogów i ludzkości (przeplatając „r” w środku ze względu na tendencję przyswajania pierwszej sylaby z ostatniej, w celu nadania bardziej energetycznego, a jednocześnie bardziej tajemniczego charakteru do tego zaszczytnego tytułu. W języku Osci , bóg Mamers, lub Mars, zwany też Marma i Marmar, Mamor i Marmor (CILIp9-10).
Saturn był również czczony przez Galów jako telluric divinity, pod nazwą Teutates (Lucanius, Phars I. 444;… Dionizy Halic I. c. 38), które jest tym samym słowem co łacińskie Tata, greckie tata, Tetta i litewski Tetis, tetatis.
Z Homera (Hymn. w Apoll. P. 335) i Hezjoda (Theog. v. 851) nazwy Tartaros i Kronos są identyczne. I Valerius Flaccus (Argonaut. IV. 258-260), najwyższy pan innego świata pojawia się pod nazwą Pater Tartarus, choć oba te słowa miały na początku to samo pochodzenia i znaczenie, z historycznego i filologicznego punktu widzenia.
W końcu, jak mówi nam Swetoniusz (październik Augustus, c. 70), w pewnej części Rzymu Apollo był czczony pod nazwą Tortor, forma wyraźnie odmienna od archaicznego Tartaru.
Zbadaliśmy tutaj, bazując na starych doktrynach religijnych, pochodzeniu i pierwotnym znaczeniu słowa Tatar-os, że nazwa ta należy do prehistorycznej domeny Dacji. Różne szczyty górskie w Rumunii, w krainach od rzeki Siret do Biharia i od Biharia do ziem Moraw, noszą do dziś nazwy Tatal, Tatar, Tatra.
Pochodzenie tych orograficznych nazw nie jest ani rodzinne, ani etniczne. To nie ma nic wspólnego z nazwami osobowymi jakiś starożytnych właścicieli gór. Są one tylko niejasną pozostałością prymitywnego kultu, gdy wzniosłe szczyty Karpat zostały konsekrowane na poziom najwyższego bóstwa wszechświata, zwane „Tatal” (TN – Ojciec) [3].
[3. Takie są następujące nazwy głównych szczytów Karpat:
Tatarul mare (klacz, kobyła) i Tatarul mic u źródeł rzeki Buzeu;
Tatarul, południowe okręgi górskie Porcesci w dzielnicy Fagaras;
Tatareu, południowe okręgi górskie Paring, i jedna wysoka góra na północny wschód od Paring;
Tatal, szczyt górski Olanul w okręgu Mehedinti;
Tatoia, góra w Banat w pobliżu granicy;
Cracu Tatar w Banat, na zachód od Cracu Tutila;
Tartaroiu lub Tartaroia w prowincji Bihor;
Tataruka, Tatulski Grou i Tatulska, góry w okręgu Maramures, na południowy wschód od wioski Brustura;
Tartarka i Tatarka w Bukowinie, na północ od Chirli-Baba i innego szczytu na południe od tej wsi nazywany Omul (Mężczyzna lub Człowiek);
Tatar-Havas, na północny wschód od Gyergyo-Ditro w Transylwanii;
Totrus, rzeka która płynie z Transylwanii do Mołdawii przez przełęcz Ghimes. Pewne jest, że ta góra, gdzie rzeka ma swoje źródła, kiedyś miała tą samą nazwę. I na południe od przełęczy Ghimes jest szczyt zwany po węgiersku Apa-Havas, czyli Góra Ojca;
Pliniusz (III. 20,7) i Tacyt (. Hist. III 9) wspominają fluvius Tartarus, który spływał z Alp do Padu.
W kraju Zips na Węgrzech najwyższy szczyt Karpat nazywa się Tatry lub Tatra. Tą samą górę nazywano w średniowieczu Tatur (anonimowy pisarz króla Beli, c. XVIII). Pozostałe dwa wysokie szczyty w powiecie Turocz i Lyptau mają nazwy Fatra (z niemieckiego Vater – Ojciec)].
W całych Włoszech, jak mówi nam Dionizy z Halikarnasu (I. 34), wysokości gór i przylądków zostały poświęcone Saturnowi. I Kronion Oros był w Olimpii na Peloponezie (Pausanias, VI 20,1;.. Ptol III 14.15;… Pindar, Olymp VIII 17).
Również na ziemiach Niemiec, różne szczyty mają dziś nazwy Altvater i Großvater (Grimm, Deutsche mythologie, I. 153). W bardziej odległym czasie określenie tater pojawia się również w zastosowaniu do konsekrowania niektórych gór Niemiec.
W niemieckiej mitologii tatermann oznacza bożka, ducha demonicznego, a stary słownik tłumaczy to słowo przez Alpinus (Grimm, DMI 470).
W tym, na samym początku, termin Tartar-os pojawia się w północnej części terytorium Pelasgian, zwłaszcza w Dacji, jako kosmogeniczny tytuł najwyższego bóstwa.
Później jednak, waga słowa Tartaros zmniejsza się, po tym gdy Saturn zostaje obalony i Jowisz został przyjęty jako absolutny władca świata greckiego i głowa jego religii.
Grecka teologia stosowała wtedy tę archaiczną nazwę północnych Pelasgians, wyłącznie do boskości dolnego świata, do gór i jaskiń (Homer, Iliada, VIII 13;.. Tamże Hymn w Merc V. 256;. Hezjoda, Theog. p. 740, Platon, Fedonie I. str. 88), gdzie, według legendy, Jowisz był więziony przez Saturna i jego zwolenników, Tytanów (Homer, Iliada, VIII 479;… XIV 203,275; Hezjoda Theog v.. 851; Stephanus Byz v. Tartaru). [4].

Proszę znaleźć niniejszym tekst wyodrębniony z Hungarian TORTENET site o pochodzeniu i znaczeniu TATRY słowo i jego możliwych źródeł.
Pochodzenie wielu z nazwy góra przyszła do percepcji światła .
675 Po pierwsze, w greckim Karpathos elnevezésként spotkać masywu przez odniesienie. Następne odniesienia pochodzi od rzymskiego idokbol, kiedy nazwie Montes nivium lub Snowy Mountains nominowany. Bela IV z czasów wspomnianej jak przetrwać pierwsze węgierskie dyplomy Tarczal lub Tatur , a sam „późno król Bela ” jegyzojeként oznakowano Anonymous ( Anonimowy ) Gesta Hungarorum ( Węgrzy są ) c . Pojawił się około 1210 ,podbój romantycznych PRAC podatkowych składek históriáját wymienione jako Trytur ta część kraju , anazwa możliwości Zepus później Szepes Mark . Czeski kronikarz Kosmas , odręczne prace z lat 1125 nazywa Tritri lub w Tryton .

XII -XIV . Źródła węgierskie datowane między Turtur wieku Turton , Tortoli , używane są nazwy Tarczal , natomiast pozostałe pochodzące z 1255 polskiego dokumentu znanego dzisiaj, jest wymieniony w Tatry w nazwie.

Georgius Wernher (1497-1567) polski uczony i poeta , opublikował w 1549 , ale admirandis Hungariae dorobek hypomnemation c niemieckiego pochodzenia . pracy po raz pierwszy spotykamy w Tatrach nazwie . Jest to potwierdzone przez użycie nazwy David Frölich 1639 ukazał Rdzeń geographiae practicae c . pracy lub dowiedzieć się, jak Tatry dla narodów słowiańskich ,Niemcy Szepesség Schnee – Gebürg nazywał .

W 1778 publikacji Tatur opublikowanym w łacinie , w języku angielskim odnosi się do Tatr .
Wielu naukowców udało się mozolnie szukać alternatywy dla pochodzenia nazwy gór , ale inne niż wyżej badań , czasem uśmiechnąć przekonania zostały opublikowane dwudziestego . turistairodalmában wczesnego wieku.

Dr Szontaghstare słowiańskie słowo Tathor współpracownik , co oznacza, że​​ojciec z góry. Jednak , wspomina również, żeszczyt Tatr wynika Sydow , a Stupnicki pochodzi od nazwy mongolskiego Tatr . Innych źródeł wskazanych w imię pochodzenia słowackiego , który jest Tatra dzisiejsza wersja słowiańskiego słowa Trtri ( gruz , rock ).
Wiki:

„Tritri” (1086), „Tatry” (1255), w XIII/XIV wieku węg. „Thorholl” (1256[2]), „Thorchal”, „Tarczal”, bądź „Tutur”, „Thurthul” co oznaczać mogło piekło[3], staroruskie (ukraińskie) „Tołtry, Toutry”[4], również niem. „Schneegebürg” (Montes nivium).

Adam Mickiewicz wymiennie używał nazwy Tatry i Krępak[5], podobnie jak sto lat wcześniej Spener[6].

W 1790 r. Baltazar Hacquet zapisał, ze Słowianie nazywają te góry Tatari lub Tatri, ponieważ przedtem przebywały tam tatarskiehordy[7].

Według prof. Rozwadowskiego etymologię nazwy Tatry (staropol. Tartry[8]) należy łączyć z francuską (celtycką[9]) nazwą tertre oznaczającą wzgórze.

Zgodnie z tym Tatry oznaczałyby pierwotnie wzgórza[10]. Za takim zestawieniem wyrazów „Tertre – to są Tatry” pisał również Norwid[11]. Niektórzy autorzy sugerują również pochodzenie dackie lub trackie[12].

Jeszcze na początku XIX wieku Tatry Wysokie nazywane były Karpakiem (najwyższa góra, okryta śniegiem)[13], z dacko-iliryskiego karpe oznaczającego skałę, w języku staropolskim zachowanych w formie z karp- np. „przemierzał góry ostre i karpętne”, lub s(z)karpa – stromizna górska.

W XIII- i XIV-wiecznych oficjalnych dokumentach węgierskich Karpaty, a raczej Tatry pojawiają się pod nazwą Thorchal bądź Tarczal lub rzadziej jako Schneegebürg, Montes Nivium[14].

Origine of the name Tatry, northern range of the Carpathes

 

The mountain range Tatry is the highest and northerst range of the Carpaths.
In this document, we will focus on the toponymy, or mre precisely to the oronymy of this range.The origin of this names is very interesting while strating at the beginning of the XIth century.
To discover some landscapes of the Tatry ranges, please click on the map of Slovakia, the words „Vysoké Tatry”, „Nizké Tatry” et „Biélanské Tatry”.

 

The oldest mention of the Tatry range is mythical. In the Enéïde ofe Virgilo, two Trojan brothers are called Tiras et Teutras. If Tiras is obviously the neme of the Dniestr river, then this name could be associated with Teutras, which is the mountain range from which the Greeks and Romans thought this river had its spring.i
The next reference appears during the Roman Empire era of the IInd century AD. The mountains are called „Montes nivium” meaning the snowy mountains. One have to remeber that the legions of Marcus-Aurelius (ca 180) have fought the Barbarians tribes far beyond the Donau (Danuvius) and reached the Carpaths.
Around 675, some Byzantium documents mention these far-way mountains as Karpathos.
The first known mention of the Mounts Tatry whick looks like the current word appears in 1086 under the reign of the geman Emperor Henry III in a document of the Praha and Moravia Bishop through the words Trytri, Tritri ou Triti.
In the writing of the Czech chronicer Kosmas (ca 1125) appears the name Tritri sometimes written Triti.
Documents written during the King of Hungaria Béla IV(1206 -1270) called this northern part of the Carpaths Tarczal or Tatur while the , un chronicer monk of the beginning of the XIIIème siècle who write the „Gesta Homgarorum” i.e. The Strory of the Hungarians, is refering to the mountains Trytur

In Hungarian sources of the XIIème au XIVème siècle appears the names Turtur, Turtul, Tortol, or Tarczal.

On some maps is mentionned the city of Tarcza and the river Tarczal who flows into the river Hernad.

 

Podziel się!