Opowieści zwierzęce – Eksperyment w Yellowstone

Opowieści zwierzęce – Eksperyment w Yellowstone

 

Człowiek wie o Przyrodzie tak mało, że nie powinien brać się za jej „regulowanie”. To „regulowanie” doprowadziło do dzisiejszego stanu dewastacji PrzyRODy. Poniższy eksperyment – nawet jeśli tylko teoretyczny – dobrze uzmysławia, jak dalekie mogą być konsekwencje jednej drobnej zmiany regulacyjnej. Jak daleko naruszona jest obecnie równowaga Przyrody Matki Ziemi?

https://www.facebook.com/1861202737428180/videos/1917496538465466/

14 wilków wypuszczono w parku – nikt nie spodziewał się cudu, który przyniosą! 🐺

Opublikowany przez Zwierzęce opowieści 12 maja 2017

Podziel się!