Slovanská hymna – Славянский гимн (Slavica TV)

Slovanská hymna – Славянский гимн

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4NR0UdT_XQ

Melódia tejto piesne je odvodená od „Mazurku Dabrowskiego“, ktorý spievali na konci 18. storočia poľskí legionári. Autor tejto melódie je však neznámy.

Мелодия этой песни возникла из „Mazurek Dąbrowskiego“, который пели в конце 18-го века польские легионеры. Автор мелодии неизвестный.

Prvá verzia textu vznikla v roku 1834 pod názvom Hej, Slováci a napísal ju slovenský romantický spisovateľ Samo Tomášik pri svojej návšteve Prahy.

Первый вариант текста вовзник в 1834 году с названием „Hej, Slováci“ и был написан словацким романтическим писателем Самом Томашиком во время его визита в Праге.

Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije,

Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský, bude žiť naveky,

Hrom a peklo, márne vaše proti nám sú vzteky!

Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,

Nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí, toľko čertov v svete;

Boh je s nami: kto proti nám, toho Parom zmetie.

A nechže sa i nad nami hrozná búrka vznesie,

Skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne, ako múry hradné.

Čierna zem pohltí toho, kto odstúpi zradne!

 

Viac informácií a materiálov o Slovanoch nájdete na http://www.slavica.tv

 

 

Podziel się!