Okiem Vrana: Europa jako dziesięciogród Jafeta, a dziesięciogród Atlantydy

Europa jako dziesięciogród Jafeta, a dziesięciogród Atlantydy

Przedstarożytna Europa bo to czasy ponad 3000-3500 lat wstecz, sprzed wojny trojańskiej, nazwana jest przez Długosza „dziesięciogrodem Jafeta”…

https://pl.wikisource.org/wiki/Strona:Jana_Długosza

Europa zaś, poczynająca się od rzeki Tanais, którą Polacy w swoim języku Donem, Tatarzy Edylem zowią, z jednej strony Tyrreńskiém, z drugiej północném i Gadytańskiém zamknięta jest morzem.

 

Don ów, wypływający z gór Ryfejskich, tak bystrym wartem bieży, że chociaż przyległy bród Meotycki i Bosfor częstokroć zamarzają, on jeden z przepaścistych spadając wyżyn nigdy Scytyjskim nie ścina się mrozem, i Azyą z Europą z jednej strony poczyna, z drugiej kończy, walna ich meta i granica. Morze znów Gadytańskie na krańcach Gallacyi od Herkulesowego Gades bierze swoje nazwisko. Dalej rościąga się morze północne, które ku północy niekiedy Sarmackiém się zowie, że na jego brzegach Sarmaci czyli Polacy swoje mają siedziby i miasta: z tych dwa celniejsze, Lubeka (po polsku Bukowiec) i Gdańsk, od Polaków osiadłe. Jest na tém morzu wysp wiele, jako to: Skandynawia, Fryzya, Szkocya, Irlandya (Hibernia) i inne krainy pomniejsze. Podle morza Tyrreńskiego, z wyspami które oblewa, Majorką, Minorką, Iwiką, Frumentarya, Korsyką, Sardynią, Sycylią, Mityleną, Wenecyą, Kretą, dochodzi się aż do Meotyckiegobrodu. Kres stanowi miasto Bizancyum, inaczej Konstantynopol, leżące w Europie.
 Te wszystkie zatém ziemie, po sam Kadyx (Gadis),który wraz z Pellą uzupełnia dziesięciogród Jafeta, zajęli swemi plemionami i językami siedmiu jego synowie: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubol, Mosoch i Tyras albo Torias. Potém trzej synowie Gomera: pierwszy Ascenas, głowa Sarmatów albo Sauromatów, których Grecy Królowianami (Reginos) zowią, a z których wyszli Kalabrowie, Sycylianie, Appulczykowie i Latyni zamieszkujący ziemię Lacyum.”

Czyli Długosz nazwa Europę zresztą tylko do Donu „dziesięciogrodem Jafeta”, pisze też wprost  „Sarmaci czyli Polacy”, których akapit niżej nazwa „Królowianami (Reginos) zowią” .

Czyli ta przedstarożyna Europa to kontynent 10 państw Jafeta.

Hyperborea

więcej u źródła: https://vranovie.wordpress.com/2018/04/22/europa-jako-dziesieciogrod-jafeta-a-dziesieciogrod-atlantydy/

Podziel się!
Ten wpis został opublikowany w Słowianie i otagowany jako . Dodaj odnośnik do ulubionych.