Lekcja Zero – Bóg Porządku

Lekcja Zero – Bóg Porządku

Moment Zero – Filozofia (Wijozowija) Początku w Prawach Przyrodzonych – Z Nicy Wyłania się Krąg/Koło/Kłodź – Bóg Porządku przechodzi do Widzialności stwarzając Prawię/Jawię/Nawię – Świat Widzialny/Materialno-Duchowy. Ekspandujący Punkt Zerowy

 

(Uwaga ogólna: Ta Wykładnia (Lekcja), tak jak wszystkie przedstawiane na naszym Portalu Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata składowe Księgi Wiedy – nie jest PEŁNA, ani nie ma kształtu Ostatecznego. Pełne i Ostateczne będą wyłącznie Taje Księgi Wiedy, która ukaże się drukiem)

 

ZERO – Pierwsza faza Po (Momencie Zero) – wyłania się punkt Środka – Jedność i Jedyność. Tak jak 9 reprezentuje proces stwarzania i znajduje w każdym materialno-duchowym tworze Jawi swoje odbicie poprzez fraktale, tak 1 – reprezentuje Stan Początkowy Jawii – Boga Jedynego RzeczyIstności manifestującego się w materialno-duchowej Jawi i nadającego jej Porządek Praw Przyrodzonych. Widzimy ujętą wijozowicznie i geometryczno-metamatematycznie JEDYNOŚĆ – Pierwsze Prawo, Siłę/Energię Sprawczą/Stwórcę/Macierz, która będzie rozwijać się i dzielić fraktalnie, nie tracąc ani na moment wpływu na ukształtowanie Praw Prawi/Jawi/Nawi, a więc zarządzając Widzialną dla Człowieka Jawią i całą RzeczyIstnością. Ujęcie Rzeczyistności w płaszczyźnie prostopadłej, widok centralnie z góry. Ten widok jest identyczny z ujęciem poziomym w widoku centralnym bocznym.

JEDEN. Druga faza Po – wyraźnie widoczny Big-Bang. Ze Słowa/Świadomości Nieskończonej/Sławi rodzi się Światło-Prawia/Świat Biały-Wielki-Wela i Świat-Jawia/Świat Widny-Krasny oraz Świat – Nawia/Świat Niebieski – Niewidzialny-Korzenny-Pienny-Odradzający-odNAWIAjący. Ujęcie w Aspekcie Punktowym, Prostopadłym (punkt widzenia centralny).

JEDEN. Druga faza Po – Ujęcie w Aspekcie Liniowym, Poziomym, widok boczny (punkt widzenia centralny)

DWA. Pierwszy Dział/Dział Działów [Białe/Czarne (in/yang)], w ujęciu geometryczno-metamatematycznym. Rzut pionowy Rzeczyistności.

DWA. Dział Działów/Dzięgle/Bogowie-Siły Działu Działów – rzut poziomy z widoczną płaszczyzną Działu Działów

CZTERY. Przepoczwórzenie. Przejście w poczwórność – jednocześnie krzyż słowiański prosty – jego aspekt wijozowiczny, podstawa geometryczno-metamatematyczna. Ujęcie Prostopadłe, z góry, widok centralny.

 

OSIEM. Żywioły. Dalszy podział, który zawiera także w sobie rozróżnienie na szesnaście, czyli Osiem Par. Ujęcie prostopadłe z góry, widok centralny.

 

DWANAŚCIE. Cykl dwunastkowo-ósemkowy w poszczególnych fazach przyRODzania się, czyli wzrostu i dzielenia się od Punkt ZERO przez punkt 8 zawierający w sobie krotność 16, do punktu Dwanaście zawierającego w sobie krotność 24, czyli 12 par. Osiem faz stawania się/stwarzania Prawi, Jawi i Nawi.

 

Kula/Sfera Rzeczyistności cięta w Aspektach 8 Żywiołów. Ujęcie poziome, widok centralny. Uwidoczniony Dział Działów (Czarne/Białe – Męskie/Żeńskie – Ciemne/Jasne – Ostre/Miękkie) poprzez obszar zakolorowany i obrys obszaru danego Aspektu.

 

 

Cykl Rozwoju Rzeczyistności w Aspekcie Żywiołów od Punktu Zero i Linii Zerowej. Rozwój przez Osiem Żywiołów do punktu/linii rozszczepienia do Nowego Cyklu = 9.

Przełożenie Cyklu Zamkniętego Kręgów z wejściem w punkt 9 stwarzającym Nowy Krąg i otwierającym Cykl Kolejnej Rotacji na Wyższym Poziomie ReczyIstności. Ruch od 0→1→2→3→4→5→6→7→8 oraz kolejny cykl 9 →10=1 ….→17=8 i do nowego cyklu 18=9 → 19=1 itd.

Rozwój ujęcie Spirali Cyklicznej w Czasie Rozwoju. Czas Zwykły Liniowy-Bierny (upływajacy) obraca cię w Poszczególnych Kręgach na płaszczyźnie Czasu, postępująco (to czas naszej ReczyIstności jaki obserwujemy w cyklach dobowych i miesięcznych/rocznych/milenijnych). Jednocześnie mamy tutaj ujęty Czas Rozwoju, narastający można go nazwać czsem Budującym RzeczIstność, podąża on po spiralach wraz ze wzrostem i wejściem na kolejne płaszczyzny rozwoju. TRZECI rodzaj czasu (Trzeci wymiar Czasu) to nieuwidoczniony tutaj postępujący czas Rozkładu Entropii wszystkiego co kręci sie w pozostałych Dwóch Cyklach/Rodzajach Czasu. Tak więc mamy tutaj ujęte geometryczno-metamatematycznie Sześć Wymiarów Życia Materialno-Duchowego (trzy wymiary przestrzeni + trzy wymiary czasu). Pozostałych 6 wymiarów znajduje się w Sferze Duchowo-Auralnej (Prawia + Nawia = Wela, wymiary 7-9) i Sferze Myśl/Pomyślalność/Wymyśloność = Sławia/Jedń (wymiary 10-12).

Rozszerzająca się Sfera/Kula RzeczyIstności (Wszechświat). Czarna ciągła linia RzeczyIstność Materialna. Obszar pomarańczowy + czarna linia przerywana = Poszerzający się obszar materialno-duchowy RzeczyIstności. Obszar czerwony + linia kropkowana = Obszar Czysto Duchowy/Auralny RzeczyIstności (Prawia złożona z Nawi +Niw = Wela oraz Nawi = Astral). Aura Niebieska – Sfera Wirtualności = Sfera Stwarzania/Przetwarzania Wymyśloności w Obiekty Materialno-Duchowe RzecvzyIstności. Aura Zielona – Wymyśloność (obiekty istniejące teoretycznie/zaródzie/fikcje) = Obiekty potencjalne – oczekujące na zaistnienie w którejś ze Sfer RzeczyIstności. 

Ziemskie odwzorowania Procesu PrzyRODzenia Świata (Fazy Kirów Świata i Światłogońców):

 

 

Zachód – Świątynia w Trzebiatowie (rysynek Jarosław Ornicz, z jego pracy poświęconej procesowi odwzorowania przesileń i równonocy na Ziemi)

 

 

Wschód – Świątynia w Trzebiatowie (rysynek Jarosław Ornicz, z jego pracy poświęconej procesowi odwzorowania przesileń i równonocy na Ziemi)

Równonoc – Świątynia w Trzebiatowie (rysynek Jarosław Ornicz, z jego pracy poświęconej procesowi odwzorowania przesileń i równonocy na Ziemi)

 

Cykl Dziewiętny

https://www.facebook.com/jainmathemagics/videos/336797027238291/

Magnificence of the 3, 6, 9.

"If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe." ~ Nikola TeslaVideo Credit: via Architecture & Design ..Follow us on Instagram: @108academy

Opublikowany przez Jain 108 Mathemagics Poniedziałek, 8 lipca 2019

Lekcja 1

Podziel się!