Rafał Witasik: Słowiańskie jing-jang/Sziva-Szakti/punkt zerowy, czyli po prostu – Światłowiłt

Słowiańskie jing-jang/Sziva-Szakti/punkt zerowy, czyli po prostu – Światłowił
 
Słowiańskie jing-jang / Sziva-Szakti / punkt zerowy i jego pole… etc… czyli po prostu – Światłowił

A że wszelkie symbole jakie „tworzymy” – czy też w rzeczywistości odtwarzamy lub obrazujemy – nie są naszą (wyłączną) własnością, to też oddaje Wam ten znak w użytkowanie, ale wyłącznie dla wspólnego dobra.
Pozdrawiam
R. W.
W pełni zgoda, powiedziałbym, że został tutaj pokazany Bóg Porządku, czyli Praw Przyrodzonych w innym Aspekcie niż Punkt Zerowy i Rozwój RzeczyIstności od Punktu Zerowego. Ujęto geometrycznie metamatematycznie/metatematycznie Aspekt Pola jakie generuje i posiada Punkt Zerowy. Bardzo ciekawe i cenne. CB
Podziel się!