Janusz Bieszk i Paweł Szydłowski krótko o Cesarzu Bolesławie Chrobrym

Janusz Bieszk krótko o Cesarzu Bolesławie Chrobrym

W filmie autor książek historycznych Janusz Bieszk przedstawia historię Starożytnej Polski – Lechii szczególnie skupiając swoją uwagę na jednym z jej największych osiągnięć, objęciu przez Bolesława Chrobrego tronu cesarza Rzymskiego. Zwraca uwagę m.in. na przyczyny późniejszego osłabienia władzy, oraz niechęci czy też konfliktu, jaki zapanował na długie wieki pomiędzy książętami i królami Polski i Niemiec, poczynając od średniowiecza.

https://www.youtube.com/watch?v=zsXdc2MGJJI

 

Zjazd w Gnieźnie rok 1000 . Hołd lenny Otto III złożony Polsce i Bolesławowi Chrobremu

https://www.youtube.com/watch?v=MZ_FKmMaA9Y

Rozdział 13 książki „Wandalowie czyli Polacy” jest poświęcony imperium Gotów i Polaków Bolesława Wielkiego i Hołdowi Lennemu jaki Otto III złożył Polsce w Gnieżnie w roku 1000. Po przeczytaniu książki proszę dawać recenzje do Empików. Tam trole akademickie, nie mając argumentów merytorycznych na zmyśloną historię Polski, opluwają książkę w celu odstraszenia od czytania, użuwając pseudonimów. Akademicy nie lubią się uczyć, a najbardziej wstyd im własnego nieuctwa i zakłamania. Wojna akademickim trolom. Czas doprowadzić do publicznej dyskusji, dlaczego oficjalnie nie naucza się nic z tego, co o państwie Chrobrego podają najstarsze kroniki polskie, francuskie i niemieckie. Dlaczego zataja się przed Polakami najpopularniejsze określenie naszego władcy z kronik średniowiecznych czyli Bolesław Wielki ?

TU PODSTAWA ŹRÓDŁOWA DO CYTATÓW ZAWARTYCH W KSIĄŻCE :

Ademari Cabannensis Chronicon, Pascale Bourgain, Brepols Publishers, Turnhout 1999. Al-Masudi, From the Meadows of Gold, Penguin Books, 2007. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1973. Apulejusz, Złoty osioł, Warszawa 1976. Baszko, Kronika Lechitów i Polaków, Warszawa 1822. Biblia Internetowa. Biblia Tysiąclecia. Boguphali II, Chronicon Poloniae, Warsaviae MDCCL II. Chronice Dzirsvea, Kraków 2013. Claudii Ptolemai Geographia, Hildesheim [etc.], Georg Olms, 1990. Die eilung Polens in den jahren 1773, 1793, 1796 und 1815, Berlin 1864. Diodorus of Sicily, e Library of History, Harvard University Press 1967. Dzierzwa, Kronika Polska przez Dierswę w końcu XII wieku napisana (franciszkańska), Warszawa 1823. Gall Anonim, Kronika polska, Internet. — 2 6 9 — Helmold, Kronika sławiańska z XII w., Warszawa 1862. Herodot, Dzieje, Czytelnik, 2002. Jan Długosz, Roczniki dziejów polskich, ksiąg dwanaście, Kraków 1867. Jordanes, Dzieje Gotów, Zgorzelec 2015. Jordanes, Gotica, Latin & English, Internet. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Warszawa 1993. Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi i Autobiografia, Oficyna Wydawnicza Rytm 1997. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, Warszawa 1992. Juliusz Cezar, O wojnie domowej, Czytelnik, 1951. Kasjusz Dion, Historia rzymska, Wrocław 1967. Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyskiego, Kraków 1870. Kronika uczonego Fredegara, Warszawa 2017. Kroniki węgierska na początku XII w napisana i czeska z początku XI w., Warszawa 1823. Kronika wielkopolska, Kraków 2010. La vie de Charlemagne, Eginhard Éditeur: Belles lettres. Marcin Bielski, Kronika polska, Warszawa 1829. Pliniusz Starszy, Historia naturalna, Biblioteka Narodowa, 1961. Plutarch, Greek and Roman Lives, Dover Publications, Inc. 2005. Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna, Państwowy Instytut Wydawniczy 1977. Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, Kraków 2013. Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, Warszawa 1998. Revue Historique, Presses Universitaires de France. Strabo, Geography, Loeb Classical Library. Swetoniusz, Żywoty cezarów, Ossolineum, 1987. Szydłowski Paweł, Tajemnice Pisma Świętego, Wydawnictwo WGP, Warszawa 2007. Śrimad Bhagavatam, Los Angeles, California 90034. Tacyt, Roczniki, Dzieje, Germania, Czytelnik, 1957. e Kabbalah Unveiled (1887), Kessinger Publishing Company, Montana, USA. e Secret Book of John, e Gnostic Gospel, Skylight Paths Publishing 2005. Wa n da l o w i e , c z y l i Po l a c y — 2 7 0 — ietmar, Kronika biskupa merseburskiego ietmara, Biblioteka „Kijowski”, Internet PDF. Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu, Wrocław 1953. Wiktor z Wity, Historia prześladowań wandalskich w Afryce, Drukarnia w Warszawie. Wincenty Kadłubek, Kronika polska, Biblia „Kijowski”

Podziel się!