Wielcy Polacy: Aleksander F. Możajski (1825 – 1890) – faktyczny pierwszy wynalazca samolotu

Aleksander F. Możajski (1825 – 1890) – faktyczny pierwszy wynalazca samolotu

Trudno wskazać inny wynalazek który okazałby się bardziej istotny dla obecnego poziomu technicznego naszej cywilizacji niż wynalazek samolotu. Wszakże to dzięki samolotowi podróż pomiędzy Europą i innymi kontynentami skraca się z rzędu miesięcy do rzędu godzin. To także samolot pozwala szybko dostarczać np. chorych do szpitala, lekarstwa dla chorych, zaś pocztę do zdrowych. Na przekór jednak jego istotności, zanim samolot zdołał wejść na stałe do technicznego dorobku całej naszej cywlizacji, musiał on być niezależnie wynajdywany w aż trzech krajach przez ludzi którzy nawzajem NIE wiedzieli o swoim istnieniu. Niniejsza strona wyjaśnia, że powodem takich jego losów był brak wymaganego poziomu moralności w społecznościach w których działali wynalazcy i budowniczowie samolotu.

Fot. #H2 (T2 z [10]): Pierwszy samolot na świecie zbudowany został i oblatany w carskiej Rosji latem 1882 roku (tj. na 21 lat przed Braćmi Wright). Pokazany on jest na powyższej ilustracji zreprodukowanej ze starej rosyjskiej encyklopedii. Na nieszczęście, „przekleństwo wynalazców” spowodowało, że świat nigdy nie dowiedział się o tym samolocie, podczas gdy jego plany i prototyp gromadziły kurz w przepastnych archiwach carskiej Rosji.

 

źródło: http://totalizm.pl/mozajski.htm

Ten wstęp pochodzi z poświęconej Aleksandrowi Możajskiemu strony internetowej dr Jana Pająka, znanego polskiego filozofa,  twórcy Totalizmu i Teorii Dipolarnej Grawitacji oraz wynalazcy magnekraftu, mieszkającego obecnie w Nowej Zelandii.

 

Więcej danych o samolocie Możajskiego można znaleźć na stronie mozajski.htm – o Aleksandrze Możajskim który jako pierwszy w świecie zbudował samolot. (Kliknij na to zdjęcie aby oglądnąć je w powiększeniu.)
Ludzie zwykle nie są świadomi, że zanim cały łańcuch korzystnych okoliczności dopomógł aby świat dowiedział się o samolocie Braci Wright, samoloty były wynajdowane, budowane i z sukcesem oblatywane przez trzech odmiennych wynalazców, którzy nawzajem nie wiedzieli o swoim istnieniu. Owi wynalazcy to: Polak Aleksander F. Możajski (z carskiej Rosji), Richard Pearse (z Nowej Zelandii), oraz Bracia Wright (z USA).

Historia Aleksandra Możajskiego i jego samolotu

Aleksander Możajski urodził się 25 marca 1825 roku w Polskiej rodzinie szlacheckiej, której rodzinne dobra dziedziczne znajdowały się we wsi Możary z powiatu owruckiego na Wołyniu. Oprócz jego rodziny, w carskiej Rosji istaniała jeszcze jedna rodzina nosząca to samo nazwisko Możajskich, która aż do czasu swego wygaśnięcia w XVII wieku miała dobra w Możajsku pod Moskwą. Jednak Polska rodzina szlachecka Możajskich z Wołynia NIE miała nic wspólnego z ową książęcą rodziną rosyjskich Możajskich mieszkających pod Moskwą. Miejscem urodzenia Aleksandra Teodorowicza Możajskiego było miasto Rotschensalm (Kotka) nad zatoką Fińską, gdzie jego ojciec był dowódcą okrętu wojennego. Owo urodzenie się w rodzinie oficerów floty spowodowało że również większość swego życia Aleksander Możajski spędził na służbie w marynarce wojennej. Specjalizował się tam w budowie, inżynierii, oraz we wsparciu technicznym floty. Podczas swej kariery w marynarce został awansowany aż do stopnia admirała.
Ciekawostką okresu młodości i początków kariery zawodowej Możajskiego było, że regularnie raz do roku zapadał on na jakieś tajemnicze schorzenie płuc. Owe regularne napady choroby Możajskiego przypominają więc także i moje własne grzybicowe infekcje płuc, jakie z regularnością zegarka są na mnie sprowadzane po nocach w jakich nastąpiło moje „symulowane” uprowadzenie do UFO. (Wiecej informacji o tych z całą pewnością celowo „symulowanych” uprowadzeń do UFO, zawarte jest w „części #K” odrębnej strony internetowej o nazwie day26_pl.htm, a także np. we rozdziale OD z tomu 13 monografii [1/5].) Jest więc wysoce prawdopodobne, że owe regularne napady infekcji płuc również sprowadzane były celowo na Możajskiego przez te same „przekleństwo wynalazców” jakie opisuję w punkcie #H1 niniejszej strony, a jaka za pośrednictwem m.in. celowego atakowania jego zdrowia starała się go powstrzymywać przed dokonaniem tego co usilował dokonać.
Myśl zbudowania pilotowanego przez człowieka samolotu zrodziła się w Możajskim już w 1855 roku. Zainspirowały ją obserwacje lotu ptaków. Po wpadnięciu na tą ideę, Możajski budował wiele modeli swojego samolotu. Końcowe z tych modeli demonstrowały już bardzo dobre własności lotne. W 1877 roku przedstawił on oficjalnie projekt swojego samolotu Głównemu Stowarzyszeniu Inżynierów Rosyjskich. Na rozkaz ówczesnego ministerstwa wojny powołana została następnie specjalna komisja dla rozpatrzenia realności budowy jego samolotu. W skład tej komisji wchodził m.in. profesor Mendelejew (ten sam ktory opracowal Tablice Okresowa Pierwiastków). Komisja ta wydała pozytywną opinię i budowa jego samolotu otrzymała błogosławieństwo rządu ówczesnej Rosji. Uprzedzając prace praktyczne nad swoim samolotem, w dniu 3 listopada 1881 roku Możajski otrzymał na niego patent. Wykonanie samolotu zostało zlecone przez Możajskiego najlepszym ówczesnym zakładom przemysłowym. Szczegółowe plany konstrukcyjne samolotu Aleksandra Możajskiego przygotowane dla jego fabrycznej produkcji zachowały się do dzisiaj. Są one pokazane na „Fot. #C2”. Także do pilotowania tego samolotu został wytypowany wojskowy o najlepszych skłonnościach w tym kierunku. Latem 1882 roku jego samolot odbył swój pierwszy oficjalny lot pokazowy. Zanim jednak lot ten nastąpił, samolot Możajskiego był dokładnie testowany, dopracowany, zaś jego pilot uczył się jak nim latać. Niestety, o owych wcześniejszych lotach testowych, obecnie niewiele jest już wiadomo. Można jedynie się domyślać, że były one trudne do opanowania bo wymagały ogromnych umiejętności (np. nauka jazdy zwykłym rowerem czy samochodem początkowo zawsze jest bardzo trudna dla każdego, a przecież poziomu jazdy rowerem albo samochodem nie można nawet porównywać do poziomu trudności latania samolotem).
Końcowy „oficjalny lot” samolotu Możajskiego obserwowany był przez ogromną liczbę widzów. Był też szeroko raportowany przez prasę rosyjską. Rysunek pokazany na „Fot. #C1” pochodzi właśnie z ówczesnej gazety. (Wszakże w owych czasach gazety zatrudniały zawodowych ilustratorów, których rysunki następnie reprodukowały. Fotografowanie nie było jeszcze w użyciu.) Lot tego samolotu okazał się wówczas sensacją, zaś nazwisko Możajskiego było wtedy na ustach wszystkich. Niestety, z przyczyn opisanych w punktach #C3 i #H5 tej strony, osiągnięcie to nie było duplikowane. Z czasem więc popadło w zupełne zapomnienie.
Po pierwszej udanej próbie lotu swego samolotu, Możajski usiłował rozwijać dalej ten wynalazek. Niestety, owo „przekleństwo wynalazców” opisywane w punkcie #H1 poniżej znalazło sposób aby go skutecznie powstrzymać. Sposób ten opisałem dokładniej w punkcie #C3 poniżej. Po kilku latach dalszych zmagań, to samo „przekleństwo wynalazców” zdołało w końcu „unieszkodliwić” Możajskiego fizycznie za pomocą tego samego rodzaju infekcji pluc, jakim regularnie gnębiło go przez całe jego życie. Możajski zmarł w nad ranem dnia 1 kwietnia 1890 roku, czyli w dniu jaki zgodnie z tym co wyjasniłem w podrozdziale V5.4 monografii [1/4], „symulacje” UFOnautów rezerwują sobie na oznaczanie historycznie brzemiennych w skutki własnych ingerencji w naturalny przebieg wydarzen na Ziemi. Miał wówczas jedynie 65 lat. Gdyby więc nie następstwa „przekleństwa wynalazców” które nieustannie go niszczyło, ciągle miałby przed sobą wiele lat twórczego życia.
Oczywiscie, powyższa historia raportuje jedynie o suchych faktach, bez zinterpretowania mechanizmów ukrywających się poza owymi faktami, ani bez omówienia wymowy „moralnej lekcji” udzielanej nam za pośrednictwem losów Możajskiego. Owe mechanizmy i wymowa losów Możajskiego naszkicowane zostały w oddzielnym punkcie #H2 poniżej.

 

więcej u źródła: http://totalizm.pl/mozajski.htm

 

Oczywiście „polska” Wikipedia nie nazywa nawet Aleksandra Możajskiego  POLAKIEM!!!

Oto co piszą o polskim szlachcicu z Możar?!!!!

Aleksandr Fiodorowicz Możajski (ur. 9 marca?/21 marca 1825 w Ruotsinsalm, zm. 20 marca?/1 kwietnia 1890, pochowany w Petersburgu) – rosyjski kontradmirał, pionier lotnictwa. Próby samolotu jego konstrukcji przeprowadzono 20 lipca?/1 sierpnia 1882 roku. W jego pałacu w Woronowicy na Podolu nabytym od Grocholskich mieści się muzeum lotnictwa.

Możajski zajmował się aerodynamiką, wykorzystując środki własne i fundusze z Ministerstwa Wojny. Około 1880 roku zbudował zestaw latawców, przy pomocy których wzniósł się w powietrze. Nieco później zaprojektował samolot napędzany silnikiem parowym, który opatentował. Otrzymawszy grant rządowy, zbudował taką maszynę, która w 1884 roku wystartowała z pochylni i wykonała „skok” na odległość ok. 30 m. Mimo wielu zaawansowanych elementów, jak np. pełny zestaw stateczników i sterów aerodynamicznych, samolot Możajskiego nie był zdolny do pełnego, kierowanego lotu, ze względu na niewłaściwy, płaski profil skrzydła, który nie zapewniał wystarczającej siły nośnej[1].

 

Oto i cała „polska” wiedza na temat pierwszego wynalazcy samolotu i samego wynalazku. Gdyby nie strona doktora Jana Pająka musieliby się Polacy tym bzdetem zadowolić. WSTYD!!!

 

Rosyjska Wikipedia:

Можайский, Александр Фёдорович

 

Алекса́ндр Фёдорович Можа́йский (9 [21] марта 1825, Роченсальм, Выборгская губерния[1] — 20 марта [1 апреля1890) — русский военный деятель — контр-адмирал, изобретатель — пионер авиации. Спроектировал и построил первый в России и один из первых в мире натурных[~ 1] самолётов. Согласно некоторым сообщениям, самолёт Можайского во время испытаний (закончившихся аварией) кратковременно отделился от земли.

 1. т. е. полномасштабный, предназначавшийся для подъёма человека

Александр Можайский родился 9(21) марта1825 в семье потомственного моряка, адмирала русского флота Фёдора Тимофеевича Можайского. Матерью его была дочь ревельского купца Юлия Ионовна Линдерман. Крестным отцом Александра Можайского стал командир Роченсальмского порта капитан-командор Иван Григорьевич Степанов. С 1835 по 1841 год Александр Можайский обучался в Морском кадетском корпусе. Год спустя после выпуска был произведён в мичманы.

Служба в Российском императорском флоте 1841—1862

Начало службы во флоте

После семилетнего плавания на различных кораблях в Балтийском и Белом морях Александр Фёдорович Можайский в 1849 году получил чин лейтенанта. С 1850 по 1852 год продолжал службу на Балтике.

Участие в экспедиции в Японию

Крушение фрегата «Диана», рисунок из газеты The Illustrated London News

В 18531855 годах Александр Фёдорович Можайский в составе экипажа фрегата «Диана» участвовал в дальнем походе КронштадтЯпония. Задачей фрегата было возвращение из Японии дипломатической миссии адмирала Ефима Васильевича Путятина, прибывшего туда на фрегате «Паллада», в корпусе которого в ходе плавания в Японию обнаружились течи[2]. Командиром фрегата «Диана» был Степан Степанович Лесовский. В декабре 1854 года фрегат «Диана», стоявший на якоре близ города Симода получил значительное повреждение в результате цунами. Попытка перехода в другой японский порт для ремонта 5 января 1855 года закончилась гибелью корабля. [3] Команда фрегата, а также его орудия были успешно эвакуированы на берег. А. Ф. Можайский вместе с лейтенантом Шиллингом и самим адмиралом Путятиным последними покинули тонущий корабль.[4] После гибели фрегата Путятин принял решение начать на месте строительство небольшого судна с целью установления связи с Россией. На основе чертежей шхуны «Опыт», имевшихся в номере «Морского сборника» за январь 1848 года, который уцелел после гибели «Дианы», было начато строительство шхуны «Хеда». Ряд биографов Можайского утверждает, что он был автором проекта и руководителем строительства шхуны. Ю. А. Никулин, однако, приводит свидетельство очевидца событий, из которого следует, что авторами проекта шхуны были: прапорщик Карандашев и мичман А. А. Колокольцев — будущий начальник Обуховского завода.[5] Часть экипажей фрегатов «Паллада» и «Диана» добрались до российских портов на шхуне «Хеда», а другая часть (включая и Можайского) — на американскихторговых судах (ещё часть, также находясь на американском торговом судне была захвачена англичанами)[6].

К 19 июня Можайский прибыл в Николаевский пост, где 21 июня был назначен командиром флотилии из малых судов, а затем — командиром 10-пушечного транспорта «Двина»[7].

В период своего пребывания в Японии Александр Фёдорович Можайский сделал множество рисунков, включая акварельные, по крайней мере часть из которых имеет, по мнению некоторых авторов, этнографическую и историческую ценность[8]. Позднее Можайский украшал свой дом различными предметами японского происхождения, включая костюм японского самурая с вооружением, а также пейзажами Японии.

В 1856 году Можайский был вновь переведён на Балтийский флот. В 1857 году Можайский был назначен на бриг «Антенор», а затем на винтовой фрегат «Гремящий», на котором совершал плавания с членами императорской фамилии на борту, включая самого императора Александра II и его супругу императрицу Марию Александровну[9].

Участие в Хивинской экспедиции

В 1858 году Можайский принял участие в Хивинской экспедиции, организуя её передвижение по воде на специально построенных для этой цели судах[10]. Он составил первое[источник не указан 255 дней] описание водного бассейна Аральского моря и реки Амударья, за что был награждён Орденом Св. Владимира 4-й степени[11].

Служба на корабле «Орёл» и командование клипером «Всадник»

По возвращении из экспедиции Можайский был назначен старшим офицером 84-пушечного винтового линейного корабля «Орел». Современники отмечали, что, будучи в этой должности, он сумел добиться от команды «Орла» исключительно высокой выучки и слаженности действий, применяя, однако, для этого весьма суровые и даже жестокие методы.[12]

Клипер «Всадник»

8 сентября1859 года Можайский получил очередной чин капитан-лейтенанта. Летом 1860 года он был назначен командиром строящегося в Бьернборге (ныне Пори, Финляндия) винтового клипера «Всадник». Находясь при постройке вверенного ему корабля, Александр Фёдорович Можайский руководил работами по его оснащению, а также по установке и отладке паровой машины. В 1861 году, по проведении ходовых испытаний «Всадника», Можайский отправился в длительный отпуск, после которого он был переведён на гражданскую службу.[13]

Гражданская служба 1862—1879
Дом усадьбы Котельниково (ныне, дом-музей Можайского)
Дворец усадьбы Вороновица, принадлежавшей некоторое время А. Ф. Можайскому

Начиная с 1861 года, в связи с ограничениями, наложенными на численность флота (на чёрном море) Парижским мирным договором (после поражения в Крымской войне), часть морских офицеров переводилась на гражданскую службу, в том числе, для проведения в жизнь крестьянской реформы. Переведённым таким образом офицерам продолжали присваивать очередные воинские звания.[14] Перевод на гражданскую службу коснулся и Александря Фёдоровича Можайского: 14 марта 1862 года он был уволен с должности командира клипера «Всадник», а в начале 1863 года назначен на должность кандидата (то есть помощника) мирового посредникаГрязовецкого уездаВологодской губернии, здесь он поселился в сельцеКотельниково (ныне Можайское)[15][16].

В 1867 году Александр Фёдорович Можайский принимает участие в 1-й Всероссийской этнографической выставке в качестве представителя (депутата) Вологодской губернии[17].

С 1868 года А. Ф. Можайский поступает на службу в «Общество северного пароходства» в Санкт-Петербурге, где занимается, в частности, сооружением спасательных станций на балтийском море, за что получает благодарность императора. В 1869 году он переводится в Одессу — в «Русское общество пароходства и торговли» (РОПиТ).[18] В 1869 году Александр Фёдорович в качестве поверенного вдовы своего брата Николая Фёдоровича, погибшего в результате несчастного случая, вступил в управление имением Вороновица, расположенным в Подольской губернии, в 20 км от Винницы[19]. В 1873 году Можайский получил должность мирового судьи Брацлавского уезда Подольской губернии и занимал её до отъезда в Санкт-Петербург осенью 1876 года[20].

В процессе ведения хозяйства в имении Вороновица у А. Ф. Можайского неоднократно случались конфликты с местным крестьянским населением и прислугой, а также с местной (польской) администрацией[21]. В частности, на него был подан ряд жалоб в судебные органы со стороны прислуги об оскорблении и избиении. Один из жалобщиков, в процессе разбирательства, отказался от своей жалобы. В другом случае Уголовная палата прекратила «по бездоказательности обвинения» дело об избиении и оскорблении А. Ф. Можайским молодой женщины (также из числа прислуживающих в имении). Сам Можайский характеризовал выдвигаемые против него обвинения, как измышления людей, враждебных по отношению к русским.[22]

По некоторым данным, эксперименты в области авиации, проводившиеся Можайским в период проживания в Вороновице, увеличивали враждебность к нему местных крестьян, считавших, что он связался с нечистой силой, которая, якобы, «носит его по воздуху в корыте». Боясь сглаза, молодые крестьянки при встрече с ним отворачивались и прикрывали лицо руками[23].

Осенью 1876 года Можайский переехал в Санкт-Петербург с целью продвижения своего проекта летательного аппарата.

Служба в Российском императорском флоте 1879—1882

В 1879 году Можайский был вновь зачислен на действительную военную службу в чине капитана 1 ранга и направлен в Морской кадетский корпус, где вёл курс морской практики.

В июле 1882 года капитану 1 ранга Можайскому было присвоено звание генерал-майора с увольнением со службы «по домашним обстоятельствам». Впоследствии Можайский числился контр-адмиралом.

Личная жизнь

6 января1860 года Александр Фёдорович Можайский познакомился с Любовью Дмитриевной Кузьминой — шестнадцатилетней дочерью покойного надворного советника Дмитрия Ивановича Кузьмина. 5 ноября1861 года Александр Фёдорович и Любовь Дмитриевна сочетались браком. В 1863 году родился их старший сын — Александр (впоследствии — член Государственной думы), а в декабре 1865-го — младший — Николай. Вторые роды Любови Дмитриевны прошли с осложнениями, и 18 января1866 года она скончалась.

Смерть

Александр Фёдорович Можайский скончался в Санкт-Петербурге21 марта1890 года от пневмонии. Могила его находится на Смоленском кладбище.

Работы в области авиации
Экспериментальные исследования

В 1856 году, под влиянием наблюдения за полётом птиц, Александр Фёдорович Можайский задумался над идеей создания летательного аппарата, основанного на аэродинамическом принципе[24][25]. В период проживания в усадьбе Котельниково Можайский занялся научным изучением полёта птиц, а также их анатомии в части, имеющей отношение к полёту[26]. Он отстреливал птиц сам, а также скупал убитых птиц у местного населения. На каждую отстреленную птицу заводилась карточка, содержащая высоту полёта птицы, её геометрические параметры и вес.[27]

В период проживания в имении Вороновица (1869—1876), продолжая изучение птиц, Можайский приступил к изготовлению моделей летательного аппарата (воздушных змеев), которые он запускал с Кумовой горы. Несущие поверхности первых моделей были изготовлены с применением птичьих перьев. Затем изобретатель, поняв непрактичность такого подхода, стал использовать для обшивки другие материалы, в частности, кроличьи шкурки.[28]

В двух публикациях 1877 и 1878 годов сообщается о том, что Можайскому удалось изготовить змей, способный, будучи буксируемым с помощью конной тяги, поднять человека. Согласно данным сообщениям, Можайский совершил на таком летательном аппарате два или три полёта.[29] Существует мнение, что во время одного из них он повредил ногу.[23] По словам очевидцев (прислуги имения Вороновица и местных крестьян), планер-змей Можайского сохранился в усадьбе и после его смерти, и племянник Александра Фёдоровича Н. Н. Можайский иногда также совершал на нём полёты.[30] Согласно описаниям этих свидетелей, планер Можайского, кроме крыла, имел фюзеляж в виде лодки и четырёхколёсное шасси. Высота полёта составляла порядка двух метров («до сажени»)[30]

Начиная с осени 1876 года Можайский проводил публичные опыты с летающими моделями самолёта[24][25] в Санкт-Петербурге, в частности, в манежеБерейторской кавалерийской школы[24]. Модели оснащались пружинным двигателем или же двигателем на основе резинового шнура[25]. Одна из моделей демонстрировала способность взлетать после разбега на собственном шасси, совершать довольно устойчивый полёт со скоростью до 5,2 м/с (17 фут/с), а также летать с полезной нагрузкой (кортик морского офицера)[31][32][25].

Кроме того, в ходе работы над проектом летательного аппарата Александр Фёдорович Можайский проводил аэродинамические опыты с использованием специальной аэродинамической тележки. Тележке с закреплённой на ней под определённым углом пластинкой придавалось поступательное движение, и с помощью специальных весов измерялись составляющие аэродинамической силы, действующей на пластинку, то есть подъёмная сила и лобовое сопротивление.[25][33]

Постройка первого в России натурного самолёта

К 1873 году замысел летательного аппарата у Александра Фёдоровича Можайского сложился и в конце 1876 года он представил свой проект в Военное министерство. После рассмотрения проекта специально созданной для этого комиссией на основании её решения Можайскому было выделено 3000 рублей на проведение научных исследований, с целью получения данных, необходимых для дальнейшей разработки и окончательной оценки его проекта. В 1878 году Можайский, придя к убеждению, что «требуемые для решения вопроса данные могут быть получены только над аппаратом таких размеров, на котором силою машины и направлением аппарата мог бы управлять человек» предложил перейти к более крупномасштабным работам, включавшим в себя постройку натурного самолёта, для чего по его оценке требовалось около 19 тыс. рублей. Другая комиссия, рассматривавшая новое предложение Можайского, отказала ему в выделении таких средств.

А. Ф. Можайский попытался опротестовать решение комиссии, направив письмо на имя управляющего делами Главного инженерного управления Военного министерства К. Я. Зверева. Эта апелляция, однако, была отклонена, а решение комиссии — утверждено военным министром.

Несмотря на отрицательное заключение комиссии Можайский продолжил работать над постройкой натурного самолёта, вкладывая в неё, главным образом, свои собственные средства. Ему удалось получить пособие на поездку за границу с целью приобретения двигателей для летательного аппарата в размере 2500 руб. По словам самого Можайского, эти средства покрыли только расходы на поездку, непосредственно же изготовление машин он оплатил из собственного кармана. Ещё около 2800 рублей были получены от ряда частных лиц (А. П. Ольденбургского, И. И. Воронцова-Дашкова, М. Д. Скобелева) в качестве пожертвований.

Летом 1882 года началась на военном поле около станции Дудергоф возле Красного Села под Санкт-Петербургом собственно постройка натурного самолёта. Не сохранилось документов, подробно зафиксировавших испытания самолёта Можайского. В ряде публикаций, появившихся уже после смерти Можайского — в конце XIX — начале XX века, сообщалось, что аппарат потерпел аварию при попытке взлёта. В некоторых из них также указывалось, что при этом имел место кратковременный отрыв аппарата от земли.

В СССР неоднократно предпринимались попытки, основанные на скудных сведениях о техническом облике самолёта Можайского, установить (теоретически или экспериментально) его вероятные лётно-технические данные и ответить на вопросы о возможности совершения им установившегося полёта и об условиях, при которых он бы мог совершить взлёт. Эти исследования давали различные результаты. Согласно последним исследованиям, проведённым в ЦАГИ, развиваемая силовой установкой самолёта Можайского мощность была недостаточна для установившегося горизонтального полёта.[34]

А. Ф. Можайский пытался отремонтировать самолёт и модернизировать силовую установку, повысив её мощность, однако из-за отсутствия средств не успел сделать этого до своей кончины в 1890 году. После смерти А. Ф. Можайского его сыновья пытались продать самолёт правительству, но получили отказ. В мае 1891 года им было предписано убрать аппарат с военного поля. Дальнейшая судьба самолёта Можайского точно не известна. По сведениям академика А. Н. Крылова, он был продан с аукциона. Паровые машины, снятые с самолёта Можайского в 1885 г., хранились на Балтийском судостроительном заводе, где впоследствии были уничтожены пожаром.

Награды
 • 30 ноября 1855 года за участие в дальневосточной кампании во время Крымской войны награждён орденом Святого Станислава II степени
 • 26 августа 1856 года награждён бронзовой медалью на Андреевской ленте «В память войны 1853—1856 гг.»
 • 23 марта 1859 года за участие в Хивинской экспедиции и походе в Бухару награждён орденом Святого Владимира 4 степени.
 • 19 февраля 1861 года награждён нагрудным знаком отличия «За успешное введение Положения 19 февраля 1861 года»
Можайский в культуре

В 1950 году советский поэт Сергей Васильев опубликовал поэму «Первый в мире», посвящённую работе А. Ф. Можайского над своим самолётом. Вот как описаны в ней испытания самолёта Можайского:

Проснулась в машинах могучая сила,
снаряд весь напрягся, запел, задрожал
и, как бы очнувшись, легко побежал
по твёрдой дорожке прямого настила,
по струганным доскам, с уклона, с уклона.
Мгновенье — колёса вприпрыжку пошли
навстречу ромашкам, над кромкой зелёной
и вдруг отделились от грешной земли.
— Летит! — раздалось над полынным простором.
— Глядите же! Честное слово, летит! —
В едином порыве, с весёлым напором
«ура» раскатилось.

Не помня обид,
не чуя от радости ног под собою,
внезапно и сказочно став молодым,
Можайский бежал за созданьем своим,
за гордой мечтой, завоёванной с бою,
за первой, последней любовью хмельною,
за ясным, волшебным рожденьем вторым.
Бежал, как безумный, не чувствуя ноши,
всей грудью дыша, приминая цветы,
не видя, не слыша, как били в ладоши,
как в знойное небо цветистой порошей
летели фуражки, перчатки, зонты.

Васильев С. А. Избранное. — М: Гослитиздат, 1960.

В 1950 году был снят художественный фильм «Жуковский» о научной деятельности Николая Егоровича Жуковского (режиссёр В. И. Пудовкин), в котором имеется эпизод с испытаниями самолёта Можайского. Для съёмок под руководством В. Б. Шаврова был изготовлен макет самолёта Можайского в половину натуральной величины[35].

В 2013 году белорусский автор Анатолий Евгеньевич Матвиенко опубликовал фантастический роман «Аэропланы над Мукденом» в жанре альтернативной истории. Согласно авторскому замыслу, у Можайского появились единомышленники и последователи, которые смогли преодолеть не только огромные инженерно-технические трудности на пути создания самолёта, но и такие препятствия как чиновничий произвол, национальную нетерпимость, желание сделать на «авось» там, где нужен математический расчёт. В итоге в романе российские авиаторы поднимают в небо аэропланы в ходе русско-японской войны[36].

Фантастически переосмысленная история создания самолёта Можайского составляет сюжетную основу романа Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила» (2016).

Память об А. Можайском
Можайский на почтовой марке 1963 года
Можайский на почтовой марке 1975 года
Бюст А. Ф. Можайского. Санкт-Петербург, Красносельский район, Красное Село. Надпись: Создатель первого самолёта Александр Фёдорович Можайский 1825—1890

.

m 0 = m equipage + m fuel + m cargo + m engines 1 − ( ξ fuselage + ξ wing + ξ tail + ξ cockpit + ξ fuel system + ξ chassis + ξ equipment ) {\displaystyle m_{0}={\frac {m_{\text{equipage}}+m_{\text{fuel}}+m_{\text{cargo}}+m_{\text{engines}}}{1-(\xi _{\text{fuselage}}+\xi _{\text{wing}}+\xi _{\text{tail}}+\xi _{\text{cockpit}}+\xi _{\text{fuel system}}+\xi _{\text{chassis}}+\xi _{\text{equipment}})}}} m_0= \frac{m_\text{equipage}+m_\text{fuel}+m_\text{cargo}+m_\text{engines}}{1-(\xi_\text{fuselage}+\xi_\text{wing}+\xi_\text{tail}+\xi_\text{cockpit}+\xi_\text{fuel system}+\xi_\text{chassis}+\xi_\text{equipment})}

На Украине ежегодно в г. Запорожье проводятся Международные молодежные научно-технические чтения имени А. Ф. Можайского, участие в которых принимают представители предприятий авиационной отрасли.

Другие пионеры авиации
Примечания

↑ Показывать компактно

 1. Можайский Александр Федорович — статья из Большой советской энциклопедии
 2. Никулин, 2006, с. 26.
 3. Бычков, 1983, с. 17.
 4. Никулин, 2006, с. 31-33.
 5. Никулин, 2006, с. 35-36.
 6. Никулин, 2006, с. 36-38.
 7. Полный послужной список 8-го флотского экипажа капитана 1-го ранга Александра Можайского 1-го // Сб. АН СССР, 1955, с. 149-157.
 8. Никулин, 2006, с. 42-44.
 9. Никулин, 2006, с. 45-46.
 10. Никулин, 2006, с. 47-49.
 11. Никулин, 2006, с. 49.
 12. Никулин, 2006, с. 49-51.
 13. Никулин, 2006, с. 51-52.
 14. Никулин, 2006, с. 53.
 15. Никулин, 2006, с. 57.
 16. Котельниково. Можайские
 17. Никулин, 2006, с. 61-62.
 18. Никулин, 2006, с. 66-67.
 19. Никулин, 2006, с. 68.
 20. Никулин, 2006, с. 70.
 21. Никулин, 2006, с. 69-70.
 22. Никулин, 2006, с. 69.
 1. Никулин, 2006, с. 147-149.
 2. Дузь, 1981, с. 110.
 3. Шавров, 1994, с. 10-11.
 4. Заключение комиссии VII отдела Русского технического общества о самолёте А. Ф. Можайского. // Сб. АН СССР, 1955, Док. 43.
 5. Мартынов А. К., Баршевский В. Б., Владимиров А. Н., Коновалов С. В., Остроухов С. П. Аэродинамические характеристики, характеристики воздушных винтов, аэродинамический расчёт самолёта А. Ф. Можайского // Авиация в России (к 100-летию отечественного самолётостроения). — М: «Машиностроение» (по заказу ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского), 1983. — С. 67-83.
 6. Голованов Л. Самолёт Александра Можайского // Наука и Жизнь. — 1965. — № 2. — С. 33, 158.
 7. Новиков А. Сбитый над Мукденом? (Отзыв на роман «Аэропланы над Мукденом»)
Литература
 • В.Малков. У села Можайского // Вологодский комсомолец. — 1979. — 14.01
 • Ю.Арсеньева. Любовь// Русский Север. — 1996. — 16.04
 • Александр Фёдорович Можайский создатель первого самолёта. Сборник документов. — М.: Издательство АН СССР, 1955.
 • Дузь П. Д. История воздухоплавания и авиации в России (период до 1914 года). – 2 изд. перераб. — М.: Машиностроение, 1981. — 272 с.
 • Свищев Г. П. Первый отечественный авиаконструктор // Авиация в России (к 100-летию отечественного самолётостроения). — М: «Машиностроение» (по заказу ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского), 1983. — С. 5-10.
 • Бычков В. К истории создания самолёта А. Ф. Можайского // Авиация в России (к 100-летию отечественного самолётостроения). — М: «Машиностроение» (по заказу ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского), 1983. — С. 11-40.
 • Шавров В. Б. История конструкций самолётов в СССР до 1938 г. − 3-е изд, исправл.. — М., 1994. — 704 с.
 • Никулин Ю. А. Александр Фёдорович Можайский – русский морской офицер и авиаконструктор: жизнь и деятельность (1825-1890). Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — СПб., 2006.
Ссылки

Tak to „POLSKIE” władze, „polscy” urzędnicy i „polska” Wikipedia okrada Polaków z wielkiego WYNALAZCY, faktycznie pierwszego wynalazcy samolotu – podstawowego dzisiaj środka transportu dla cywilizacji XXI wieku, Wielkiego Polaka z czasów Zaborów, który latał dla carskiej Rosji swoim samolotem już 21 lat przed Braćmi Wright o których trąbi cały świat!!! Mało tego te same urzędasy „polskie” pozwalają na całkowite zawłaszczenie pamięci o tym Wielkim Polaku ROSJANOM. 

Tak to Rosjanie nadal w konsekwencji Rozbiorów Polski i 50 lat okupacji PRLu przez Kremlowską Piątą Kolumnę, okradają Polaków z tradycji polskiej myśli technicznej i wynalazczości, a rzekomi „polscy” „patrioci” zbijają bąki! Czy to są prawdziwi polscy patrioci? Odpowiedzcie sobie sami!

Podziel się!