Marian Nosal: Wejście w Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków i innych Wolnych Ludzi tej Ziemi

Wejście w  Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków

Uzyskiwanie Prawdziwych Informacji i  dzielenie się tą Wiedzą, jest najważniejszym przejawem współczesnego Ruchu Wolnościowego i  Patriotycznego. Jest tak dlatego, gdyż w  dzisiejszym świecie TYLKO osoby i  grupy społeczne mające dostęp i  sterujące informacją odnoszą sukces. My, Ludzie Wolni w  związku z  powszechnością dostępu do Internetu też tak możemy robić!

 

źródło:http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/propaganda_polska_i_slowianska/wejscie_w_ere_Informacji/index,pl.html

Od razu odpowiadam na wątpliwości, które na pewno się pojawią: czy Masowa Wolnościowa i  Polska Propaganda w  Internecie ma sens i  odniesie dobry skutek?

Moja odpowiedź brzmi TAK, przecież już kilkadziesiąt lat temu Mahatma Ghandi i  jego ruch, mając dużo mniejsze możliwości propagandowe, Drogą Pokojową odniósł ogromny sukces.

A przecież Ghandi nie miał Internetu, który mamy my!

Przy okazji zauważmy, że w  Indiach żyje około 400 milionów naszych braci o  typowo słowiańsko-aryjskim genotypie oznaczonym haplogupą ojcowską R1a, a  kasty Braminów i  Kszatrijów do dziś w  około 80-90% są Słowiano-Aryjskie.

Ich przodkowie przybyli do Indii z  terenów słowiańskich około 3500-3200 lat temu.

Dlaczego uzyskanie i  propagowanie Wiedzy uważam za najważniejszy rodzaj działalności Ruchu Wolnych Ludzi?

Dlatego, że świat się zmienia i  żyjemy teraz w  Erze Informacji.

Wymienię dla porządku niektóre poprzednie ery:
– era drewna / drzewa
– era kamienia
– era brązu
– era żelaza
– era pary
– era chemii
– era atomu
– era elektroniki
– era robotyzacji
– era informacji
– Era Ducha / Duchowości – ta era dopiero się zaczyna i  dlatego nasze życie na razie musimy oprzeć na erze poprzedniej, czyli erze informacji
– zazwyczaj ery przenikają się między sobą, ale akcent jest postawiony na najważnieszą z  nich w  danej chwili

Dlaczego informacja jest tak ważna w  dzisiejszym świecie? – krótki przegląd niektórych patriotycznych strategii, które nie są już skuteczne:

– Strategia romantyczna – zrywy, powstania i  walki zupełnie nie mają już zastosowania. Dowodem jest ostatnie 200 lat naszej historii

– strategia pozytywistyczna – praca od podstaw – niewiele daje, bo Światowy System Totalitarnej Przemocy zabiera nam około 70% rezultatów naszej pracy, a  może i  więcej. Im wiecej pracujemy, tym więcej nam zabierają w  postaci różnych podatków, opłat na cele socjalne i  opłat ukrytych, wynikajacych np. z  używania walut typu $ i  EURO. Pamiętajmy, że w  średniowieczna dziesięcina, to było „tylko” 10%, a  pańszczyzna to „tylko” około 104 dni pracy w  roku, a  więc naszym przodkom zabierano ciągle poniżej 1/3 efektów ich pracy. A  nawet z  oficjalnych wyliczeń wynika, że państwo zabiera nam ponad połowę naszego dochodu, czyli dużo więcej, niż w  okresie największego wyzysku pańszczyźnianego! I  nikt jakoś o  tym nie mówi. I  nikt się nie buntuje!

– strategia religijna w  sensie wiary w  pozytywne działanie systemów religijnych zawodzi wobec ich bezideowości i  agenturalności

– strategia religijna w  sensie wiary w  modlitwę lub białą magię, czyli w  wysyłanie Światu Wszystkiego, Co Pozytywne jest dobra i  polecana, ale jeszcze nie weszliśmy w  pełni w  Erę Ducha, nazywaną na przykład Erą Wodnika lub Świtem Swaroga i  w tej chwili jeszcze żyjemy w  Erze Informacji

– strategia Wiedzy Przyrody / Wiary Przyrody, czyli praca nad bezpośrednim połączeniem się z  Bogiem, czy Wszechświatem jest dobra, jednak jako Homo Sapiens w  wolnych chwilach powinniśmy pracować z  Wiedzą, a  nawet z  materią

Jacy ludzie i  środowiska osiągają sukces w  dzisiejszym świecie?

– tylko dostęp do informacji daje możliwość sukcesu, bez niej można się napracować bez większych sukcesów

– bardzo istotna jest też umiejetność właściwego użycia technik propagandy, czyli społecznej inżynierii informacyjnej

– sytuacja ta wynika szczególnie z  wielkiego wpływu Internetu na życie Społeczeństw

Jeszcze niedawno dostęp do informacji i  skuteczna propaganda wymagały dużych zasobów finansowych i/lub władzy nad służbami specjalnymi.

W tej chwili za sprawą Internetu i  innych mediów nawet dość słabo wyposażona grupa osób może uzyskać potrzebne informacje i  przeprowadzić udane akcje marketingowo-propagandowe.

Warunki tego są następujące:

– zapewniony dostęp do mediów – w  dobie Internetu jest to banalnie proste, ale UWAGA: ostatnio media Internetowe są blokowane przez cenzurę i  swoje materiały należy backupować u  siebie i  na nośnikach u  zaufanych przyjaciół

– odpowiednio liczna grupa INFO-społeczników, których na potrzeby tego artykułu nazwę alternatywnie w  języku słowiańskim Wolno-Wiedunami / Wolno-Wiedunkami (WW)

– odpowiednio wysoki poziom ideowości tych ludzi

– Wiedza będąca przedmiotem ich działań powinna być Wszechstronna, bo zgodny z  Prawdą opis Świata jest Wielowymiarowy

Wiedza ta powinna być propagowana w  taki sposób, żeby uprzedzać powstające co chwila blokady informacyjne, takie jak banowanie niektórych stron na FB, czy Youtube, lub budowanie „narodowych internetów”, co wprowadzono już na przykład w  Chinach.

Spróbuję zdefiniować tych INFO-społeczników lub Wolno-Wiedunów (WW).

WW, to osoby, które pracując osobno, ale dla skutecznosci łącząc się w  grupy, oraz zdobywając ukrywaną lub trudną do zdobycia w  klasycznych mediach i  w istniejącym systemie szkolnictwa Informację / Wiedzę, dzielą się nią skutecznie z  całym Narodem i  w ten sposób zmieniają Społeczeństwa Niewolnicze w  Wolne Ludy Tej Ziemi.

Wydarzenie, które według mnie symbolicznie oznacza Początek Ery Informacji, to zdobycie władzy przez rodzinę Rotschildów nad Giełdą w  Londynie, WB, Europą i  Światem Całym po bitwie pod Waterloo 1815 [2], [3].

Było to zwycięstwo Informacji nad Materią, niezależnie od kwalifikacji moralnych organizatorów tego wydarzenia, którzy zarabiali na ludzkim nieszczęściu, gdyż pomagali finansować wojny, ale największe zyski osiągali ze zbudowanego przez siebie Systemu Informacji.

Wydarzenie to udowadnia, że Informacja może rządzić światem, więc jeżeli bankierom udało się zdobyć władzę nad światem przy pomocy Informacji, to my też możemy osiągnąć nasze cele.

Zdobyli władzę, dzięki doskonale zorganizowanemu Systemowi Informacji i  Propagandy, a  nie dzięki przemocy fizycznej, chociaż ta też odgrywała pewną rolę, ale już nie tak wielką, jak na przykład w  feudalizmie.

W XIX wieku zbudowanie Systemu Informacji wymagało ogromnych nakładów finansowych, które to finanse rodzina Rotschildów wcześniej zebrała przy pomocy lichwiarstwa.

Dzisiaj zbudowanie Systemu Informacji wymaga głównie zaangażowania jak najwiekszej liczby INFO-społeczników / Wolno-Wiedunów (WW).

Teraz podam podstawowe definicje, które wstępnie wyjaśnią też mój plan działania w  sferze Informacji dla Polski i  Polaków:

– Era Informacji, to czas w  którym najbardziej pożądanym towarem i  dobrem staje się informacja. Przynajmniej w  świecie materii.

– Obszar Wolności – rosnący wraz ze wzrostem ilości Informacji Prawdziwej, czyli Obszar Prawdy.

– Informacja, Wiedza (ale jeszcze nie Veda / Wieda), to dobro będące między światem materii i  Światem Ducha. Przy czym chodzi tu o  Wiedzę Prawdziwą, a  nie o  zakłamaną Antyludzką Niewolniczą Propagandę

– Era Ducha / Świat Ducha – naturalny stan Wolności i  Prawdy, do którego Nasz Naród zawsze dążył, dalej opisany, jako Świt Swaroga lub Era Wodnika

– Veda / Wieda – wyższy rodzaj Informacji / Wiedzy, używany przez dawnych Słowiano-Ariów i  Indów w  naturalny sposób, łączący wiedzę naukową z  duchowością

– Ewolucja Informacji / Wiedzy ku Vedzie / Wiedzie – na aktualnym poziomie rozwoju Ludzkości wydaje mi się, że nasze wspólne dążenie ku Wolności i  Prawdzie, poprzez propagowanie Wiedzy, po przekroczeniu Masy Krytycznej Informacji, spowoduje zamianę relatywnej moralnie i  rzeczowo Wiedzy w  Vedę / Wiedę

– Masa Krytyczna Wiedzy / Informacji – sukces naszego społeczeństwa, czy całej Ludzkości w  propagowaniu Wiedzy Prawdziwej, jako środka do osiągnięcia Wolności zależy od pewnej Masy Krytycznej informacji, po przekroczeniu której, zmieni się Świadomość Ogółu / Ludzkości.

– Wielka Zmiana Świadomości Ludzkości – spowodowana będzie (już częściowo jest) osiągnięciem Masy Krytycznej Wiedzy i  spowoduje też wejście w  Erę Ducha. Bo z  jednej strony Czas się Zmienia, a  z drugiej strony zobaczymy, że dalsze komplikowanie widzenia naszego świata nie ma sensu i  tylko Duchowość może uprościć nasze życie

– Kula Śniegowa Informacji / Wiedzy – jest to powolne z  początku, ale z  czasem przyspieszające otwieranie się Ludzkości na Prawdę

– Lawina Wiedzy / Informacji – Kula Śniegowa Wiedzy po osiągnięciu Masy Krytycznej Wiedzy zamienia się w  Lawinę Wiedzy, którą trudno jest już powstrzymać

– Świt Swaroga / Era Wodnika – czas w  którym ludzie w  naturalny sposób będą mówić prawdę, a  Veda / Wieda w  naturalny sposób zastąpi Informację / Wiedzę

– Nowe Wolnościowe Media – nowe formy komunikacji społecznej, które każdy z  nas powinien tworzyć, lub współtworzyć aby osiągnąć Prawdę

Uwagi:

– Człowiek Dobrze Poinformowany (nie dający się okłamywać antyludzkiej, niewolniczej propagandzie), to taki, który już wzniósł się ponad poziom Materii i  jest co najmniej na dobrej drodze do szerokiego wejścia w  Świat Ducha

– opanowanie Wiedzy / Informacji nie jest etapem koniecznym w  naszej ewolucji ku Przyrodzie / Bogu / Wolności, ale człowiek jest istotą społeczną i  praca nad ustaleniem Wspólnej Prawdy jest dla naszego rozwoju bardzo istotna

Na popularnym blogu BIALCZYNSKI.PL spotkałem się z  takim komentarzem odnoszącym się do braku zainteresowania Rodaków kwestią życia i  śmierci, jaką jest wprowadzenie żywności i  nasion zmodyfikowanych genetycznie (GMO):

„…Przemek
11 stycznia 2018 o  20:03 Odpowiedz
Nie będzie żadnego wyzwolenia dopóki jednostka nie będzie nad sobą pracować i  praktykować zasad wolności. Większość Polaków nie chce wolności i  ma mentalność parobka pańszczyźnianego. Z  przykrością stwierdzam, że pomimo tak łatwego dostępu do wiedzy jak nigdy przedtem mało kto się zajmuje takimi tematami. …” [1]

I tu z  autorem wpisu musimy się zgodzić, ale chciałbym też zauważyć, że mimo kilkuwiekowej antypolskiej propagandy, coraz więcej Rodaków zaczyna interesować się losem Naszego Narodu.

I do nich właśnie kieruję ten tekst.

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/propaganda_polska_i_slowianska/wejscie_w_ere_Informacji/index,pl.html

 

Podziel się!