Adolf Kudliński: Dom dla repatriantów; Partia Słowian Polskich – Agonia Polski

Dom dla repatriantów; Partia Słowian Polskich – Agonia Polski

Każdej słowiańskiej inicjatywie życzę powodzenia. Jak na razie nie doszło do Wiecu Zjednoczeniowego w listopadzie 2017, ale skoro pan Adolf zdecydował się tworzyć Partię to i tej inicjatywie życzę jak najlepiej. Rozwojowi PSP będę się uważnie przyglądał, tak jak przyglądam się wszystkiemu. Na początek każdy ma u mnie 100% kredyt zaufania, a inicjatywa sprowadzenia repatriantów, jeżeli dojdzie do realizacji będzie najlepszym probierzem skuteczności PSP i Wielkiej Lechii. Wielu ludzi dużo gada, a sporej grupie nawet wydaje się że coś by chętnie wspólnie zrobiła. Niewielu buduje w praktyce Nową Wolną Polskę. Buduje ją Polahia, buduje Wielka Lechia, buduje Ruch Wolnych Ludzi (WolniLudzie.org), budują Nawigatorzy Jutra, buduje Kujawia i Sprzyjaciele, buduje Zrzeszenie Słowian i nasza Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, jak i wiele słowiańskich i rodzimowierczych organizacji. Naprawdę to po budowaniu małych plemion-wspólnot i po budowaniu zjednoczenia wśród tych plemion w jedno Wielkie Słowiańskie Plemię pod jedną wspólną flagą, poznaje się tych, którzy pragną wcielić w życie Wielką Zmianę w Polsce.

Wielka moja prośba do wszystkich Wolnościowców jest taka – Nie mnóżmy bytów nad potrzebę, nie rozdrabniajmy się, lecz JEDNOCZMY!

Słowianie RAZEM! – jeśli ktoś jeszcze pamięta hasło z paginy Kwartalnika „Słowianić”.

https://www.youtube.com/watch?v=f5LTCC9PpyM

Zakładamy Partię Słowian! : PSP czyli „Partia Słowian Polskich” potrzebuje waszego poparcia.

Na stronie http://www.armiaslowian.pl znajdziecie wszystkie informacje oraz statut partii.

Zbierajcie podpisy i przesyłajcie do nas.

Razem możemy więcej!

Jeżeli chcecie nam pomóc prosimy o wpłaty na konto Fundacji Słowiańskie Powroty KRS 0000706371 z tytułem „darowizna”: PKO BP 55 1020 2629 0000 9202 0366 0040

https://www.youtube.com/watch?v=9XTe1JXQgWg

https://www.youtube.com/watch?v=ZDMglu8_MZw

 

Z tego co do mnie dotarło pan Adolf Kudliński na wyrost nieco posłużył się deklaracjami udziału w tym działaniu kilku osób, między innymi Huberta Czerniaka czy Jerzego Zięby. Składam to na karb zniecierpliwienia ślimaczącymi się przygotowaniami do Wiecu, na który mieli oni być zaproszeni.  Pragnę jednak zwrócić uwagę wszystkich uczestników tego projektu, że takie nie do końca przygotowane wyrywanie się do przodu może zniechęcić wiele osób do całej inicjatywy i wzbudzić podejrzenia o manipulację. Czym jest manipulacja nie muszę nikomu przypominać – cały ten Blog jest wymierzony przeciw MANIPULACJOM prawdą, historią, nauką, lecznictwem, polityką, państwem polskim!

 

 

Podziel się!