Marian Nosal: „11 hańbiących faktów z historii Polski”

 

Omówię tu wstępnie bardzo tendencyjny i  wykorzystujacy niewiedzę historyczną i  powszechne ogłupienie społeczeństw w  dziedzinie historii tekst [1]. Niemiecki właściciel strony http://www.fakt.pl kazał jakiemuś swojemu polskojęzycznemu, niskopłatnemu (?), anonimowemu pracownikowi napisać, albo przetłumaczyć z  niemieckiego, te bzdury, a  Polakom wstydzić się za nie.

W zasadzie komentarze pod tekstem są wystarczającą krytyką tej kolejnej aroganckiej agresji mediów niemieckich na Polaków.

Agresja propagandowa Teutonów od czasów Hitlera niewiele się zmieniła, tylko środki są inne.

 

źródło: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/propaganda_antyslowianska/lista_antypolskich_stron_www/11_hanbiacych_faktow/index,pl.html

 

 

Jest to typowy przykład użycia teutońskiej pedagogiki wstydu na narodzie polskim.

Poza tym zauważcie, że w  zasadzie każde z  tych oskarżeń stawia nasze wyimaginowane winy na równi z  prawdziwymi, ale niemieckimi.

Taki jest cel tego artykułu.

Jest rok 2017, a  V kolumna działa i  ma się dobrze.

Ten artykuł wisi już w  Internecie od 2014 roku i  Polacy muszą te kłamstwa czytać.

Nawet jeżeli nie czytają, to zauważcie, że sam tytuł jest po goebelsowsku i  hitlerowsku toksyczny.

Zawiera jad antypolskiego kłamstwa, sączący się zresztą ciągle z  polskojęzycznej, ale obcej nam kapitałowo i  ideowo prasy głównego nurtu.

Widocznie dzisiejszych następców Goebelsa boli to, że historia Polski w  porównaniu z  historią państw teutońskich jest wyjatkowo czysta.

Dlatego wymyślili te „11 hańbiących faktów”.

W skali globalnej zadaniem tej propagandy jest osłabianie narodów słowiańskwich i  wszystkich innych uczciwych ludzi względem zbrodniczej cywilizacji Zachodu.

My z  Czechami mamy w  tej chwili pokój i  współpracę i  chyba to jest przyczyną postawienia zajęcia Zaolzia na czele polskich „chańb” przez niemieckiego prasowego najeźdzcę i  agresora.

To ich boli.

Nie ma czasu na analizę tych bzdur, ale… skomentuję przynajmniej 1 punkt, ponieważ dotyczy on spraw wewnątrzsłowiańskich, do których Niemcy nie powinni się mieszać.

Już w  tym punkcie Niemcy z  http://www.fakt.pl nazywają nas sojusznikami Hitlera za zajęcie Zaolzia.

Kłamstwo wyjatkowo podłe, bo byliśmy JEDYNYM państwem w  czasie II Wojny Światowej i  tuż przed nią, który w  ogóle nie współpracowało z  Niemcami. To jest zemsta gazety niemieckiej za ten fakt.

To Niemcy i  TYLKO Niemcy są odpowiedzialni za wybranie Adolfa na Wodza

No może jeszcze winę ponoszą międzynarodowi bankierzy i  rządzone przez nich państwa, takie jak Wielka Brytania, Francja i  USA.

Oni też brali w  tym udział, wspomagając Hitlera kapitałem i  propagandą, ale z  zewnątrz.

W państwie niemieckim na Hitlera głosowali tylko Niemcy.

Poza tym:
– nie zajęliśmy Zaolzia, tylko odebraliśmy te polskie ziemie, razem z  ich polskojęzyczną ludnością po monachijskim rozbiorze Czech przez mocarstwa zachodnie.
– To nie Polska, tylko Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i  Francja zdecydowały w  Monachium o  rozbiorze Czech. Co pomyślelibyśmy o  Państwie Polskim, które nie broniłoby w  tej sytuacji swoich obywateli przed Niemcami?
– więc zajęliśmy część Niemiec, albo jakiegoś protektoratu Niemiec, a  nie część Czechosłowacji, która dzięki Wielkiej Brytanii, Francji i  Niemcom przestała właśnie istnieć. I  to Niemców boli. Bo Polska jako pierwsza się im przeciwstawiła !!! Tego nikt jakoś nie zauważa.
– Czesi zajęli te polskie ziemie, kiedy broniliśmy Europy, a  więc również ich i  późniejszych niemieckich agresorów przed Sowietami
– kłamstwem podłym jest sugestia, że Czesi gotowi byli walczyć z  Hitlerem. Tak się składa, że moja żona jest Czeszką, więc czytam czeską literaturę historyczną i  wiem, że Czesi odmówili współpracy przeciw Hitlerowi
– w  znanych mi czeskich analizach Czesi porównują tylko swoja armię z  Wermachtem i  stwierdzają, ze dobrze się stało, że się poddali, bo nie mieli szans

– moim zdaniem przyczyną zajęcia Zaolzia była również głupia, antypolska i  samobójcza polityka państw słowiańskich i  bałtyjskich (Czechosłowacja, Czechy, Słowacja, Litwa)

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/propaganda_antyslowianska/lista_antypolskich_stron_www/11_hanbiacych_faktow/index,pl.html

Podziel się!
Ten wpis został opublikowany w Społeczeństwo - Polska. Dodaj odnośnik do ulubionych.