Świątynia Światła Świata w Lesie i na Górze Zabirów oraz Wzgórze Demonów 2017

Przedsionek Ostrężynowy – Góra Zabirów (Zabierzów przy krzyżu)

Widok z Kruszynowej Sieni na Dolinę Prądnika (kruszyna zaczyna czerwienieć)

Wzgórze Demonów – niższy wierzchołek Góry Zabirów – widok w stronę Kopców Kościuszki i Piłsudskiego (ciemnosine pasmo na horyzoncie)

Widok na Las Zabirów (Sabirów – czytaj o nich w Księdze Ruty)

Wołanie Słońca

Widok ze Wzgórza Demonów na Górę Zabirów i Zapałkę

Wzgórze Demonów

W kierunku Krakowa

Dobrze widoczne jako ciemnosine trzy plamy w tle to wzgórze Salwatora i Sikornika (Kopiec Kościuszki i planowany Kopiec Chrobrego) oraz w prawo od nich wspinające się lekkim skosem Wzgórze Sowińca, gdzie stoi Kopiec Piłsudskiego

Znajdź w naszej Świątyni Światła Świata, psa

Wyższy wierzchołek – Góra Zabirów

Jak widać do naszych świątyń Słowiańskiej Wiary Przyrodzonej wstęp mają psy, pszczoły i wszelkie inne istoty duchowe Przyrodzone Matce Ziemi

Szczyt Góry Zabirów

Z Góry Zabirów widok na Wzgórze Demonów

Znajdź pszczołę

Znajdź psa

Ostatnia chwila przed wejściem do Lasu Zabirów i rzęsistym deszczem

Wzgórze Zabirów w Lesie Zabirskim – Główna Sala Modłów, Ofiar i Medytacji

Wystrój latem

Paprotnik

Miejsce dawnego Olbrzymiego Jesionu

Okno na Dolinę Zabirów

Wołanie Słońca – jak zwykle z sukcesem

Święta Leszczyna

Wyjście z Sali (MOM) Modłów, Ofiar i Medytacji

Koński Wąwóz – łącznik między Salą Modłów a Rozległą Stolnicą Tarniny, Krwawników i Lnic

Leciwy Czarny Bez – Strażnik Wąwozu

Lnice na Stolnicy

Krwawniki – z ich zdrewniałych łodyg robi się najlepsze, tradycyjne patyczki do wróżb I-cing

Krwawniki na Stolnicy

Stolnica – Ściana Zachodnia

Stolnica – ściana Południowa

Stolnica – Ściana Północna

Nawa Ofiarna  z Kamiennym Ołtarzem Ofiarnym (ukryty za krzewem obok spływającego z Nieba Promienia Światła Świata)

Promienie Światła Świata – ścieżka i placyk przed ołtarzem ofiarnym (skrytym za krzewem kruszyny)

Wschodnia Ściana Nawy Ofiarnej – Trony Starszyzny

Trony Starszyzny i Promienie Światła Świata

Widok na Kamienną Ścianę Południową Nawy Ofiarnej

Święta Woda I Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata na Górze Zabirów

Sala Świętej Wody – widok z góry, z Drogi Wyjścia ze Świątyni pod Grubymi Rybami

Podziel się!