Tadeusz Mroziński: ZAGROŻENIA DLA POLSKI

ZAGROŻENIA  DLA POLSKI

Postępująca islamizacja Europy Zachodniej z ewidentnym poparciem rządów większości tych krajów, artykułowanych wprowadzaniem praw sprzyjających tejże islamizacji, jest poważnym zagrożeniem dla Polski i innych krajów naszej części Europy. Bezpośrednie zagrożenie jeszcze jest niewidoczne, jednak czynione są już jednostkowe działania socjotechniczne ( próbne balony), które mają na celu działanie rozpoznawcze, oraz wprowadzenie nowych wzorców myślowych. Takim działaniem jest próba wprowadzenia do obrotu koszulek z napisami bezwzględnie agresywnymi wobec Polski.

Napis na przedstawionej koszulce głosi ” Do Polski latam tylko Stukasem”.

Sztukas po niemiecku Stuka to potoczna nazwa bombowca nurkującego Junkers Ju. 87 , stosowanego przez Niemców do bombardowania polskich miast i zabijania ludności cywilnej w czasie II wojny światowej.

 

Napis na innej koszulce głosi „Polskę odwiedzam jedynie na gąsienicach”.

 

We wprowadzaniu w Europie islamu posunięto się tak daleko, że naukowcy niemieccy „sugerują” aby zmienić nastawienie społeczeństwa wobec imigrantów  za pomocą okstocyny dodawanej do żywności i  wody.

Oksytocyna: jest hormonem miłości, wierności jak i zaufania.

W takie działania socjotechniczne wpisuje się również bezkarne szafowanie pojęciem „Polskie Obozy Koncentracyjne”, czy pojęcie „Polnische Wirtschaft”, jak też zabieranie dzieci polskim rodzinom przez niemiecki Jugendamt.

Niejaka Róża Thun posłanka Polski do parlamentu Europejskiego przerosła wszystkich mówiąc, ” zorganizujemy Niemcom drugie Auschwitz”, z czego wynika że pierwsze to też nasza robota.

Parlament Europejski przedstawia Polskę jako kraj bardzo niedemokratyczny, przy czym własnych obywateli demokratycznie nastawia na systematyczne zamachy terrorystyczne, pozbawiając tychże swoich obywateli jakiejkolwiek  możliwości obrony. W krajach Europy Zachodniej powoli, lecz systematycznie są wprowadzane regulacje prawne zmierzające do wprowadzenia praw islamskich.

Zagrożenie o jakim wspomniałem na początku jest jeszcze niewidoczne, ale pozwolę sobie przypomnieć, że podobnie było z faszyzmem hitlerowskim, który to jako poważne zagrożenie dla Polski i Europy w roku 1934 widział Piłsudzki.

 

Przy prowadzeniu takiej polityki za pięć lat może być tak, że Helmut muzułmanin ze swoim współobywatelem Ahmedem stwierdzą, że Polska to bardzo niedemokratyczny kraj, który zorganizował obozy koncentracyjne. Ponadto domaga się reparacji wojennych, co znacznie zmniejsza zasiłki socjalne i w ogóle jest jakąś bzdurą, bo przecież wojnę wywołali Polacy i Rosjanie i należy ich za to ukarać, a w konsekwencji zabić.

Nie trudno zauważyć, że demonizacja Rosji jak i straszenie Polski inwazją rosyjską rośnie wraz inwazją imigrantów na Europę, można to odczytać jako typowy zabieg socjotechniczny odwracający uwagę od prawdziwego zagrożenia, jakie niesie islamizacja.

Rosja jak do tej pory nie kieruje w stronę Polski, jak i innych naszych sąsiadów żadnych roszczeń, które choć w minimalny sposób mogłyby stanowić podłoże konfliktu zbrojnego. Z kolei strona Polska nazywając Rosję agresywnym państwem nie podaje żadnego konkretnego argumentu dla  którego miałaby zostać zaatakowana. Taka propaganda Goebbelsowska; „powtarzajcie 1000 razy aż uwierzą”.

Na pytanie: Dlaczego Rosja zaatakuje Polskę ? niema żadnej sensownej odpowiedzi.

Warto sobie uświadomić, że nienawiść zachodu do krajów Słowiańskich jest zjawiskiem ciągłym i obecne działania mogą wynikać z dalekosiężnych planów Hitlera i ludzi-środowisk za nim stojących. Poniżej przytaczam 3 punkty z tego planu.

1. Po Żydach kolejną nacja przeznaczoną do eliminacji były narody Słowiańskie, czyli cała Europa Wschodnia.

2. Hitler był zaskakująco pro muzułmański zarówno on jaki i Himmler skarżyli się, że Niemcy są krajem chrześcijańskim , a islam mógłby być religią bardziej przydatną dla faszyzmu. Także zamierzeniem planowanym przez Hitlera było wprowadzenie na Bliskim Wschodzie faszyzmu połączonego z islamem.

3. Na obszarach Europy Wschodniej wśród pozostałej ludności wprowadzić nową religię Świadków Jehowy. Przesłanką ku takiemu stanowisku było połączenie etosu pracy i pacyfizmu, czyli ludzi ciężkiej pracy i powstrzymujących się od oporu wobec faszystowskiego reżimu.

W kontekście do trzeciego punktu interesującym faktem jest to, że w Rosji w bieżącym  roku zdelegalizowano religię Świadków Jehowy.

Natomiast za umieszczenie zdjęcia i napisanie artykułu o spotkaniu Hitlerowskich oficjeli z Wielkim Muftim Jerozolimy, niemiecki dziennikarz Michael Sturzenberger został skazany przez niemiecki sąd na 6 miesięcy więzienia.

Link do 10 punktów planów Hitlera. http://listverse.com/2017/08/20/10-plans-hitler-would-have-put-in-motion-if-the-nazis-had-won/

Wątpiący w przedstawione tezy zagrożenia dla Polski powinni również zajrzeć do nowo otwartego Domu Historii Europejskiej w Brukseli, gdzie przedstawiona jest nieco odmienna historia Europy, z przyszłym islamem w tle.

O działaniach mających na celu spotulnienie społeczeństw zachodnich (Galicji) poprzez terror faktyczny i prawny, jak i zohydzaniu krajów Naszej części Europy (Lodomerii) słyszymy codziennie w środkach masowego przekazu.

Z bezczelności i tupetu zachowań muzułmanów w krajach zachodnich, także wobec Polaków tam mieszkających można wnioskować, że są oni dobrze poinformowani o dalekosiężnych planach postępującej islamizacji.

CO NIECO MISTYKI

Działania socjotechniczne są niczym innym jak działaniami mającymi na celu zmianę nastawienie psychicznego ludzi do wprowadzanych zmian, czyli są mistyką w wydaniu naukowym. Takie działania mają na celu nie tylko zmianę psychiki pojedynczej osoby jak i całego pola torsyjnego otoczenia w jakim się znajdujemy.

Równoległe burzenie pomników przeszłości w Polsce i USA jest działaniem mającym na celu wymazanie z przestrzeni pamięci o przeszłości, o innych czasach. W Polsce gdyby te pomniki burzono w latach 90-tych, byłoby to odzewem na „okupację” radziecką, dziś jest to działanie socjotechniczne mające na celu zmianę pola torsyjnego, tak samo dzieje się w USA.

Wraz z postępującym burzeniem wspomnianych pomników parafie katolickie „korytarzami humanitarnymi” sprowadzają póki co niewielkie ilości muzułmanów, co prowadzi właśnie do zmiany tegoż pola torsyjnego. Według Associated Press papież Franciszek twierdzi, że prawa imigrantów są ważniejsze od bezpieczeństwa narodowego we wszystkich krajach europejskich.

Pomniki Armii Czerwonej mówią że ta Armia nie dała wprowadzić islamu Hitlera tak i może nie dać wprowadzić islamu obecnie, więc na wszelki wypadek należy je usunąć.

Bardzo bym chciał, aby projekt rządowy Trójmorza jak i projekt Rodzimowierczy Wielkiej Lechii doszły do skutku. Projekty te mają wiele punktów stycznych, przy czym oba są z gruntu antyrosyjskie, nawet nie neutralne. Etniczni Rosjanie posiadają 50 % nasycenia haplogrupą R1a Y-DNA, oraz 35% nasycenia tzw. piastowską haplogrupą R1a1a7 Y-DNA, czyli na równi z Polakami, genetyka nie kłamie.

Uważam, że jest to również działanie socjotechniczne mające uśpić obie strony społeczeństwa przed rzeczywistym zagrożeniem i skierować Polskę przeciwko Rosji. Zachód pamięta słowa jakie admirał Canaris skierował do generałów niemieckich przed najazdem na ZSRR:” Bez Polaków nie dacie rady”.

Ze swojej strony jedynie jako działania obronne mogę zaproponować głagolicę, jako alfabet mogący zmienić pole torsyjnego.

Najbardziej skonsolidowanymi społecznościami są narody posługujące się własnymi alfabetami tak jest z Chińczykami, Japończykami, Koreańczykami, Żydami. Muzułmanie stanowią jedność wielonarodową ponieważ posiadają jeden alfabet religijny, czyli arabski. My posługując się łacinką skazani jesteśmy na zależność od Watykanu- Rzymu i funta kłaków nie warte są nasze deklaracje o niezależności i wolności.

Rosjanie, którzy są najbardziej jednolitym narodem Słowiańskim posługują się współczesną cyrylicą, przy wielkim szacunku dla bukwicy, od której cyrylica-grażdanka pochodzi. Posługując się tym swoistym alfabetem na olbrzymim terytorium w różnych strefach czasowych budują pole torsyjne jako przestrzeń ochronną, która na ich terytorium nie wpuszcza elementów niepożądanych.

O budowie i działaniu pola torsyjnego pisze i mówi Gregg Braden, według jego teorii masa krytyczna mogąca przyczynić się do zmiany pola torsyjnego w Polsce to 620 osób, oczywiście im więcej tym lepiej. Według Bradena zmianę pola torsyjnego można uzyskać poprzez medytację, czy też szczerą modlitwę, zapewne są to dobre działania. Jednak po ustaniu działania owych zachowań pole może ulec ponownemu zaburzeniu. Przy budowaniu pola torsyjnego poprzez pisanie głagolicą, a następnie rozwieszanie tekstów wprowadzamy do tego pola elementy trwałe ciągle zwiększając ich ilość, co służy jego rozbudowie i skutecznemu działaniu.

W internecie jest cała masa tekstów i filmów na podstawie których można samemu nauczyć się pisać głagolicą, na początkowym etapie wybór przepisywanych tekstów może być przypadkowy, ponieważ działanie liter jest istotniejsze od treści.

PISZCZIE GŁAGOLICA CHOĆBY PATYKIEM NA PIASKU

Zapłatą za takie działanie, czyli pojęcie pisania głagolicą, jest zmiana pola torsyjnego wokół siebie, swojego otoczenia, swojego domu, miejscowości, a w konsekwencji całego kraju, a być może świata. Dla zmiany pola torsyjnego Ziemi potrzeba nieco ponad 8000 ludzi.

Tadeusz Pruss Mroziński

Trebnicea 21.08.2017r.

Elyty światowe odgrzewając bardzo stary kotlet Hitlera muszą bardzo uważać, aby po spożyciu nie dostać sraczki galopki.

źródło: http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,362591207,title,ZAGROZENIA-DLA-POLSKI,index.html

Podziel się!