78. rocznica Inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę – rosyjska pieśń o polskim zwycięstwie Anno Domini 2017!

78. rocznica Inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę – rosyjska pieśń o polskim zwycięstwie Anno Domini 2017!

Czy Warszawa stanie się stolicą Europy Środkowej czyli Międzymorza/Trójmorza? – zastanawiają się w rosyjskiej telewizji komentatorzy prokremlowscy. Łudzą się, że może nie, ale raczej jednak wychodzi im, że tak, mimo całej propagandy kremlowskiej na temat banderyzmu Ukraińców. Smuta i łabędzi śpiew po utraconej przez Kreml Ukrainie i trwoga przed rosnącą siłą POLSKI. Miło słuchać.

https://www.youtube.com/watch?v=ygN7Zn1oXQk

Варшава из окна автобуса 2017 – czyli do czego tęsknią Rosjanie!


78. rocznica Inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę – rosyjska pieśń o polskim zwycięstwie Anno Domini 2017!

https://www.youtube.com/watch?v=Y3OvElgPetE

Как сажают поляки

Польша занимает территорию 312 679 км², по этому показателю страна находится на 69-м месте в мире и десятом месте в Европе. Численность населения — 38 млн человек (33-я в мире). Страна разделена на 16 воеводств, которые в свою очередь делятся на повяты (уезды) и гмины (волости).

Датой создания первого польского государства считается 966 год, когда Мешко I принял христианство. Польша стала королевством в 1025 году, а в 1569 году объединилась с Великим княжеством Литовским (I Речь Посполитая). В 1795 году в результате трёх разделов, когда территория была разделена между Пруссией, Австрией и Россией, Польское государство перестало существовать. Во время наполеоновских войн в период 1807—1813 гг. существовало Герцогство Варшавское, бо́льшая часть которого в 1815 году вошла в состав России в качестве так называемого Царства Польского. Польша вновь обрела независимость в 1918 году после Первой мировой войны (II Речь Посполитая), но в 1939 году была разделена между Германией и СССР. После войны Польша в новых границах (без Западной Белоруссии и Западной Украины, но с значительными территориальными приобретениями за счёт Германии) стала «страной народной демократии», зависимой от СССР (Польская Народная Республика). В 1989 году произошли изменения в политической системе, переход к рыночной экономике (III Речь Посполитая).

С 12 марта 1999 года является членом НАТО, с 1 мая 2004 года — член Европейского союза. 21 декабря 2007 года вошла в Шенгенскую зону.

 

78. rocznica Inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę – rosyjska pieśń o polskim zwycięstwie Anno Domini 2017!

Невероятно!Королева курортов с 1283 года. Sopot ( Сопот)

https://www.youtube.com/watch?v=G2XEY3GXdm8

https://www.youtube.com/watch?v=G2XEY3GXdm8

 

 

Czy Warszawa stanie się stolicą Europy Środkowej czyli Międzymorza/Trójmorza? – zastanawiają się w rosyjskiej telewizji komentatorzy prokremlowscy. Łudzą się, że może nie, ale raczej jednak wychodzi im, że tak, mimo całej propagandy kremlowskiej na temat banderyzmu Ukraińców. Smuta i łabędzi śpiew po utraconej przez Kreml Ukrainie i trwoga przed rosnącą siłą POLSKI. Miło słuchać.

78. rocznica Inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę – rosyjska pieśń o polskim zwycięstwie Anno Domini 2017!

Станет ли Варшава столицей центральной Европы?

https://www.youtube.com/watch?v=vggvFseoiDU&t=122s

 

Польша: прощай Газпром.

https://www.youtube.com/watch?v=NlR_ZeRDWjM

„Ukraina naszym strategicznym partnerem”

mon.gov.pl

Niepodległa Ukraina, to dla Polski partner strategiczny, będziemy wspierać jej niepodległość – zadeklarował dziś minister obrony Antoni Macierewicz po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem gen. armii Stepanem Połtorakiem.

Także ukraiński minister potwierdził strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy.

Dla Polski, Ukraina niepodległa i cała jest partnerem strategicznym i będziemy wspomagali niepodległość Ukrainy we wszelki możliwy sposób

– powiedział po spotkaniu w Warszawie szef MON. Podkreślił, że Polska, jako jedyny kraj podpisała z Ukraina porozumienie o współpracy wojskowej.

Chciałbym potwierdzić, że Polska była, jest i zawsze będzie strategicznym partnerem dla Ukrainy. Kiedy byliśmy razem, zawsze zwyciężaliśmy

– stwierdził Połtorak.

Jak poinformowali ministrowie, rozmowy dotyczyły m.in. współpracy wojskowej i przemysłów obronnych, sytuacji bezpieczeństwa w Europie i świecie, a także rozwoju brygady litewsko-polsko-ukraińskiej.

Podziel się!

    © Czesław Białczyński