Rodzima Wiara

Rodzima Wiara – rodzimowierczy związek wyznaniowy, odwołujący się do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian (wyznający rodzimowierstwo słowiańskie).

Pierwotnie zarejestrowany w 1996 pod nazwą Zrzeszenie Rodzimej Wiary[1], w 2000 nazwę związku zmieniono na Rodzima Wiara.

Symbolika RW
4 marca 1996 roku Zrzeszenie Rodzimej Wiary zostało wpisane do rejestru MSWiA pod numerem 108[2]. Oficjalna działalność grupy rozpoczęła się 23 marca 1996 roku na I Wiecu Wyznawców zwołanym we Wrocławiu. Tam też omówiono zasady i cele Zrzeszenia Rodzimej Wiary, wybrano też władze naczelne – Naczelnikiem został Stanisław Potrzebowski (Staszko z Wrocławia).

Rodzima Wiara jest członkiem Europejskiego Kongresu Religii Etnicznych.

 

Podziel się!