Nowe mapki – Droga do Indii – na Prasłowianie.pl

Kulturą, która rozwijała się na terenie obecnej Polski i jednocześnie obejmowała zasięgiem największy obszar była Kultura Ceramiki Sznurowej (CWC). Najpierw objęła swoim zasięgiem tereny na zachód i północ obecnego obszaru Polski, by później sięgnąć daleko na wchód, aż po Wołgę. Migracja na wchód rozpoczęła się najprawdopodobniej w Polsce południowo-wschodniej (w dorzeczu górnej Wisły) około 2900 lat p.n.e. Rozprzestrzenianie się kultury na tak wielkie odległości z pewnością ułatwiło wykorzystanie czterokołowego wozu znanego z Bronocic (1) oraz udomowienie konia. To że droga biegła przez stepy też nie było bez znaczenia.

 

 

Na bazie Kultury Ceramiki Sznurowej, poprzez Kulturę Abaszewską, około 2100 lat p.n.e., po wschodniej stronie gór Ural wytworzyła się nowa kultura Sintaszta-Pietrowka. Znane i rozpowszechnione po całym świecie rydwany powstały właśnie w tej kulturze (2). Jednym z miejsc, które nierozerwalnie łączy się z tą kulturą jest Arkaim (1700 p.n.e.) (3) – miasto-twierdza w kształcie swastyki/mandali uważane za starożytne obserwatorium astronomiczne (nazywane też rosyjskim Stonehenge). Kultura Sintaszta-Pietrowka stała się też kulturą od której Prasłowianie, po wschodniej stronie Uralu i Morza Kaspijskiego, rozpoznawani są już jako Ariowie.

więcej: http://www.praslowianie.pl/praslowianie-ariowie-z93.html

Oczywiście mapy są interaktywne tak ja i poprzednie. CB

Podziel się!