Zakazując wejścia do Puszczy leśnicy uderzają w społeczność lokalną i branżę turystyczną [Białowieża – nadesłał Sebastian Miłkowski]

Zakazując wejścia do Puszczy leśnicy uderzają w społeczność lokalną

 

Zarząd Pracowni na rzecz Wszystkich Istot prezentuje stanowisko lokalnej społeczności sprzeciwiającej się zamknięciu Puszczy Białowieskiej dla ruchu turystycznego.

Jak wskazują mieszkańcy, decyzja Nadleśnictwa Białowieża uderza w ich żywotne interesy związane z prowadzeniem działalności w branży turystycznej i przewodnickiej. Przedstawiciele lokalnej społeczności wystosowali w tej sprawie apel do ministra Szyszki, domagając się natychmiastowego cofnięcia zakazu wejścia do Puszczy.

Pracownia w pełni popiera opinię mieszkańców puszczańskich gmin. Stoimy na stanowisku, iż tereny leśne, zwłaszcza tak unikatowe jak Puszcza Białowieska, powinny być w pełni dostępne dla każdego z nas.

Poniżej pełna treść stanowiska lokalnej społeczności:

 

 

http://puszcza.pracownia.org.pl/aktualnosci/149-zakazujac-wejscia-do-puszczy-lesnicy-uderzaja-w-spolecznosc-lokalna-i-branze-turystyczna

W dniu 27 marca Nadleśnictwo Białowieża wprowadziło zakaz wejścia do Puszczy na niemal całym swoim obszarze, tablice zakazujące wejścia stanęły również na wielu drogach w Nadleśnictwie Hajnówka. Obecnie w Puszczy rozpoczyna się wiosenny sezon turystyczny. Ludność miejscowa, zwłaszcza podmioty utrzymujące się z turystyki z zaniepokojeniem zareagowały na decyzję, obawiając się, że zamknięcie znacznego fragmentu Puszczy może odstraszyć turystów od przyjazdu do ostatniego naturalnego lasu w Europie. Zeszły rok w Puszczy był rekordowy pod względem frekwencji, natomiast tego typu posunięcie niweczy dotychczasowe osiągnięcia. Turyści zaledwie kilka dni po wprowadzeniu zakazu kierują pytania do firm przewodnickich czy przyjazd do Puszczy w takiej sytuacji ma sens. Osoby związane z branżą turystyczną zarządzenie nadleśniczego traktują jako działanie wymierzone przeciwko społeczności lokalnej.

Dlatego mieszkańcy, a w szczególności podmioty zajmujące się turystyką wystosowały w tej sprawie apel do ministra Szyszki, domagając się natychmiastowego cofnięcia zakazu wejścia do Puszczy. Podkreślają w nim, że alternatywą wobec zamknięcia Puszczy na wiele miesięcy może być ogłoszenie komunikatu o czasowym zakazie wstępu do fragmentów lasu w sytuacji ekstremalnych warunków pogodowych, adresowany zarówno dla turystów jak i mieszkańców oraz pracowników leśnych. Dzieje się tak np. w parkach narodowych. Powinna również powstać dostępna w sieci mapa określająca obszary o dużym stopniu ryzyka.

Oficjalnym powodem wprowadzenia zakazu wejścia do Puszczy są stwarzające niebezpieczeństwo drzewostany, jednak rzeczywistym powodem podjęcia takiej decyzji wydaje się być realizacja decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z lutego br., która zezwala na wyrąb drzew we wszystkich drzewostanach, również tych najstarszych, co dodatkowo obniży atrakcyjność turystyczną zagospodarowanej części Puszczy. Leśnicy – uzasadniając zakaz – powołują się również na śmiertelny wypadek pilarza, który miał miejsce kilka tygodni temu w Puszczy, co stanowi jednak nadużycie, ponieważ spowodowany był nieprzestrzeganiem zasad BHP i upadkiem żyjącego drzewa.

List społeczności lokalnej do ministra Szyszki (pdf)

Osoby do kontaktu:
– Sergiusz Niczyporuk, 664 774 465
– Katarzyna Leszczynska, Manfred Bächler, Wisent Reisen – 0041 43 333 25 25
– Mirosław Stepaniuk – przewodnik turystyczny, Fundacja Rozwoju Turystyki i Produktu Lokalnego, 602 430 772
– Tomasz Onikijuk – fotograf, przewodnik, 781 787 888
– Marek Jacel, gospodarstwo Dom na Wchodzie, 696 044 626
– Agata Smoktunowicz, Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, 793 230 176
– Łukasz Synowiecki, Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, 505 708 275
– Katarzyna Sidor, Białowieski Dworek, 501 138 882
– Piotr Kaminski, Małgorzata Kamińska, Biuro Podróży Kampio, 602 286 537

Co ma ukryć zamknięcie Puszczy Białowieskiej?

Komentarz organizacji Greenpeace, Dzika Polska, Greenmind, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF Polska do zamknięcia części Puszczy Białowieskiej.

Lasy Państwowe zamknęły wstęp do Puszczy Białowieskiej tuż przed okresem wzmożonych przyjazdów turystów. Powody tej decyzji są niejasne, a jej wprowadzenie niepokoi część lokalnej społeczności, dla której turystyka jest istotnym źródłem utrzymania.
Według lokalnej społeczności oraz organizacji Greenpeace, Dzika Polska, Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF i ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wprowadzenie tak szerokiego zakazu wstępu do Puszczy budzi wątpliwości dotyczące prawdziwych motywacji stojących za decyzją. Zakazy wstępu związane z zachowaniem bezpieczeństwa powinny być wprowadzane czasowo w okresach silnego wiatru (podobnie jak to ma miejsce w parkach narodowych), punktowo lub na odcinkach dróg i szlaków, tam gdzie rzeczywiście jest taka potrzeba. Dodatkowo niezbędne jest odpowiednie oznakowanie szlaków i zamieszczenie oznaczeń i tablic z informacją o potencjalnym niebezpieczeństwie i możliwości poruszania się w terenie.
Zaledwie dzień przed wejściem w życie zakazu wstępu do części Puszczy Białowieskiej wiceminister środowiska Andrzej Konieczny prezentował decyzję o wycince drzew – również w najcenniejszych przyrodniczo – ponadstuletnich fragmentach lasu. Pozwala to przypuszczać, że prawdziwym powodem wprowadzenia zakazu może być chęć ukrycia przed opinią publiczną łamania prawa. Intensywna wycinka Puszczy narusza bowiem unijne i krajowe prawo w zakresie ochrony środowiska. Niejednokrotnie odległość wycinek od dróg i szlaków znacząco przekracza wysokość drzew, co jednoznacznie pokazuje, że nie są one robione dla poprawy bezpieczeństwa.
Co więcej, 7 marca Komisarz ds. Środowiska, Karmenu Vella, wezwał Polskę do natychmiastowego wstrzymania wycinki w Nadleśnictwie Białowieża, która – według Velli – budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z prawem UE. Już w zeszłym roku Komisja Europejska rozpoczęła w związku z tymi wątpliwościami formalną procedurę przeciwko polskiemu rządowi. Biorąc pod uwagę postawę ministra Szyszko, coraz bardziej realna staje się więc sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i wysokie kary finansowe za ignorowanie unijnego prawa.
Czy zatem zamknięcie części Puszczy Białowieskiej nie jest po prostu wygodną metodą ministra środowiska na ukrycie przed opinią publiczną działań, które nie tylko mogą wzbudzić naturalny sprzeciw społeczeństwa, ale stoją również w sprzeczności z prawem?

Więcej informacji:
– Greenpeace Polska, Marianna Hoszowska, 664 066 372, marianna.hoszowska@greenpeace.org
– ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Katarzyna Kościesza, 733 206 135, kkosciesza@clientearth.org
– Dzika Polska, Adam Bohdan, 532 284 313, adam.bohdan@wp.pl
– Fundacja Greenmind, Przemysław Chylarecki, 604 555 862
– Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Sylwia Szczutkowska, 512 281 664, sylwia@pracownia.org.pl
– WWF Polska, Dariusz Gatkowski, 785 851 401, dgatkowski@wwf.pl

Podziel się!