Wszechświat – czyli co zapisano na Pisankach!

Wszechświat – czyli co zapisano na Pisankach!

wszechświat jajka201b

Wszechświat – symbol cudu, ogromu, szacunku, pokory,
zaufania. Kropki u Słowian symbolizują gwiazdy.

Dawno, dawno temu, jeszcze w zamierzchłych czasach, gdzieś w roku 2002 albo 2003, kiedy Blog Białczyński nazywał się „Mitologia Słowiańska” i funkcjonował jako jeden z osobnych portali Fundacji Turleja, Dobrosław Wierzbowski nadesłał świetny artykuł na temat słowiańskich wzorów na pisankach, pod tytułem  „Dekoracja starosłowiańskich pisanek, ich symbolika i znaczenie”. Pokazał tam charakterystyczne wzory z przypisanymi do nich opisami etnograficznymi. Jest to jeden z wyjątkowych artykułów na tym blogu, przeniesiony z zamierzchłej przeszłości – ma już 15 lat. Tenże artykuł stał się źródłem wzorów dla słowiańskiej szkoły tatuażu i długi czas był linkowany do kilkunastu pracowni tatuażu. Tym sposobem rozpoczęła się jedna z wczesnych mód na słowiański tatuaż w środowiskach kontrkulturowych i rodzimowierczych, a potem także komercyjnie, jako słowiański wzór. Ten artykuł jest jak dobre stare wino i wzory z owego opracowania dojrzały by je tutaj przy okazji katolickiej Wielkiej Nocy przedstawić w szczegółach. W tym roku przedstawimy pierwszy wzór – zwany „Wszechświat”, bo z tymi symbolami to jest tak, że to niby tylko prościutki wzór z pisanek, ale zawiera w sobie tyle treści, że trzeba by napisać broszurę, a czasami książkę, żeby zamknąć w pełni temat. 

mapa4B

Dobrosław Wierzbowski doskonale ten znak zidentyfikował, zresztą uczynili to też etnografowie w XIX wieku opisując go jako „Wszechświat”. Żeby dobrze zrozumieć ten symbol trzeba bardzo dużo wiedzieć nie tylko o Mitach – Baji Słowian i w ogóle mitach, legendach i podaniach oraz symbolach Indoeuropejczyków/Ariów, ale także o ezoteryce, astrologii, biologii molekularnej, świadomości, fizyce kwantowej, fraktalach itp. Słowem potrzebna jest wiedza holistyczna z wielu dziedzin.

Greek_cross.svg

Zacznijmy od krzyża równoramiennego, czyli dwóch prostych przecinających się w środku figury. Jest to pogański Prosty Krzyż Równoramienny – symbol oznaczający potocznie w mistyce słowiańskiej światło i słońce. Głębiej ten krzyż to jeden wariant tzw słowiańskiego/aryjskiego znaku światła RA – czyli Światła Świata albo ŚwiatłoŚwiata-Świtowita – wariant tzw męski – męska energia.

cruz12

Drugi to taki sam pogański Równoramienny Krzyż Ukośny – znajdowany np. na figurach na Ślęży (http://eloblog.pl/starozytne-rzezby-kultowe-z-masywu-slezy/), ale i w wielu innych miejscach na ceramice czy figurach kultowych.

znak-krzyża

Tutaj wyznaczają ów krzyż rogi obu koncentrycznych Gwiazd Czteroramiennych i linie proste, które powstałyby gdyby je przeciągnąć przez środek symbolu i przez rogi Gwiazd. Ukośny krzyż „solarny” to symbol żeńskiej energii RA. Te dwa krzyże dają 8 kierunków – te kierunki to jednocześnie elementarny kalendarz Słowian – Szprychy Koła Koło-Wrotu – KołoDaru (Kulędarza) – w ruchu daje to dwie splecione swastyki toczące się kołem po Gwieździstym Niebie i wyznaczające zmianę kolejnych okresów i znaków zodiaku.

kołowrót

Ukośny Krzyż wyznacza idealnie czas środków pór roku na półkuli północnej w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie wszystkie pory roku występują w całej okazałości.

bzodiak11Prosty Krzyż to jednocześnie tzw Cztery Filary Zodiaku – zodiak podstawowy związany z Przesileniami (zima –  lato około 20 czerwca i grudnia) i równonocami (wiosna – jesień około 20 marca i września) oraz kierunkami świata podstawowymi (północ – południe – wschód – zachód).

 

poster-for-blog

BiałoBoga  = WielkoBoga czyli Wielka Bogini – Bogini Matka; Matka Wszystkich Bogów i Bogiń (Biały = Wielki)

Żeński Ukośny Krzyż wyznacza słynne celtyckie święta wypadające dokładnie w połowach pór roku słowiańskiego – czyli w połowie zimy, połowie lata, połowie jesieni, połowie wiosny. I tak np Beltane obchodzone jest nocą z 30 kwietnia na 1 maja, a jego zaprzeczenie jesienne Samhain (wym. [ˈsˠaunʲ], uproszcz. sauń) przypada na noc z 31 października/1 listopada. Echem tego drugiego święta jest Halloween.

Zauważmy przy okazji, że te celtyckie święta, których nazwy są dla Keltów tajemnicze i niezrozumiałe dla nas Słowian niosą oczywiste treści, bo od nas zostały one wzięte. Tylko w języku Słowian zachował się prawdziwy sens tych nazw. Beltane – To Tan Biały, poświęcony zresztą Belenosowi, czyli Białobodze (Białej/Wielkiej Bogini), albo Tan Bełtów/Bałtu, czyli Wodo-Bełta – Święto Wody i Przepląta-Perepłuta.  Sanmhain, wymawiane po celtycku jako Sauń, to nic innego Saunica-Sunica (Sunnica/Souenica – Niczenie Saurażicza), czyli  Połowa Jesieni, kiedy słońca i dnia zaczyna błyskawicznie ubywać, a drzewa tracą liście, rośliny ścinają przymrozki i pojawiają się pierwsze śniegi.

 

Jeżeli puścimy w ruch każdy z tych krzyży to powstaną swastyki. Swastyka nie jest byle czym tylko odwzorowaniem ruchu Białej = Wielkiej Niedźwiedzicy-Wielkiego Wozu na Niebie Gwieździstym poruszającej się w ciągu roku jakby na uwięzi u Słupa Świata, czyli wokół Gwiazdy Polarnej. Swastyka nie tylko symbolizuje ale wręcz wyznacza więc Pory Roku. Jest to jednocześnie symbol światła, słońca, szczęścia i powodzenia oraz prosty kalendarz rolniczy. Dlatego ten znak przetrwał rysowany przez Słowian, ryty na belkach domów, a wreszcie jako symbol polskich sił zbrojnych znajdując się przez tysiąclecia w tradycyjnym ustnym, ale i PISANYM przekazie.  Jajo-Owal – symbol Życia (ORZ-żywienia), Wszechświat na Jaju – przekaz całej mistyki Światła Świata od naszych Dziadów, na Świętych Wielkanocnych Jajach/ORiechach/JądRAch .

Aiatihasic_0
Czytaj: Skąd się wzięła swastyka? – prosta i oczywista odpowiedź oraz geneza nazwy Gór Świętokrzyskich

Zauważmy na powyższej animacji, że podczas gdy tylne koła Wozu wyznaczają dokładnie kierunki Prostego Krzyża, koniec dyszla wyznacza tak samo dokładnie Zakończenie Swastyk, czyli końce niewidzialnego (żeńskiego) Ukośnego Krzyża RA, celujące w kalendarzu w środki pór roku.

Wszystko to można odczytać w ten sposób tylko w Środkowej Europie (Sercu Białego=Wielkiego Lądu: Litwa, Łotwa, Niemcy, Dania, Polska, Czechy, Austria, Słowenia, Serbia, Słowacja, Węgry, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Mołdawia), ponieważ w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii, Estonii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, czy na Południowych Bałkanach pory roku tak wyraźnie czytelne już nie są. Niełatwo byłoby wydzielić z nich Osiem Pór: Przednówek-Przedwiośnie (Luty-Marzec) – Pełna Wiosna (Kwiecień-Maj); Wczesne Burzowe Lato (Latko/Maik – Czerwiec) – Pełne Upalne Lato (Lipiec-Sierpień); Wczesna Jesień (Wrzesień) -Złota Jesień (Październik), Przedzimie (Listopad) – Zima (Grudzień-Styczeń).

Potwierdzają to „Odczytanie Prapolskie/ Prasłowiańskie/ Praaryjskie”  odkrycia wykonane wraz ze ścisłymi pomiarami geodezyjnymi, dotyczące układu Krakowskich Kopców i Świętych Wzgórz (pisaliśmy o tym w artykule tutaj: Kopce Krakowskie – Prawdziwa Bomba Mentalna 2013!: Władysław Góral – Aspekty geoinformatyczne i astronomiczne prehistorycznych kopców krakowskich i kopca Kraka w Krakuszowicach, oraz tutaj: Astronomiczna tajemnica Krakowa)

Kalendarzowe znaczenie i połączenie Linii Krzyża Ukośnego i Prostego widać doskonale w odniesieniu do pór roku na zamieszczonym na początku artykułu Kole Bogów. Warto je przekopiować by móc odczytać w powiększeniu.

wszechświat jajka201b

Dwoiste podejście do rysunku krzyża – wyraźnie narysowanego Prostego Krzyża energii męskiej i niewidzialnego Ukośnego Krzyża energii żeńskiej wprowadza w tym symbolu oczywisty Dział Działów, czyli drugi Stopień Wielkiego Kręgu/Koła Bogów. Świat Męski (Czarnogłowa/Cernuniosa/Wielkiego Ojca/Cara Bogów) i Świat Żeński (Białobogi/Belenosa/Wielkiej Matki Bogów).

Proszę zauważyć, że w miejscu przecięcia hipotetycznych linii ukośnych i linii prostych krzyża równoramiennego znajduje się w samym centrum kropka. Jest ona tutaj słabo widoczna, bo to rysunek odręczny i przesunęła się w górę małej gwiazdki środkowej. Powinna znajdować się dokładnie w samym środku.

To jest Ist=Jądro RA – w słowiańskiej terminologii Wszechświata sam ŚwiatłoŚwiat – czyli Jednia/Najwyższy/Czterogłowy/Wszystkowidzący – ezoterycznie Świadomość Nieskończona.

W nomenklaturze Światów jest to Świat Najwyższy, czyli PRAWIA (Źródło Praw i Prawdy – Prawo Przyrody/Przyrodzone). Mitologicznie jest to Wela – Wyższy Świat Bogów.

Mała Gwiazda Czteroramienna to JAWIA – Słowiański Świat Widzialny dla Człowieka – czyli to w czym żyjemy.

Wielka Gwiazda to Trzeci poziom Świata – NAWIA – czyli Zaświaty Ducha/Zmarłych/ OdNAWIAlnia Dusz. Mamy tu więc zakodowany system wierzeń Słowian i objęte Wszystko – WszechRzecz czyli Wszech Świat, RzeczyIstność  – w tym jednym prostym znaku.

Symbolika ta może też być czytana odwrotnie, czyli od szczegółu – do ogółu: od Punktu-Jedni – jako Nawi, czyli odNAWIAlni/Iskry/Iskonu w samym środku symbolu, poprzez środek JAWIĘ (Mała Czteroramienna Gwiazda – kierunki świata i czasu) po Wszechobejmującą Wielką Gwiazdę – Wszechświat – ŚwiatłoŚwiat – PRAWIA.  Jednakże „bełty” strzał wskazują jednoznacznie kierunek odczytania.

Poza Jednią-Prawią (Niwą Weli) pozostałe Światy w tym znaku tworzące Czteroramienne Gwiazdy, Jawia i Nawia, podzielone są na Ćwiartki. W Jawi są to Cztery Strony Świata (Północ-Południe-Wschód-Zachód, Cztery Pory Czasu (Przeszłość/Świtanie/Zaranie – Teraźniejszość/Połednie – Przyszłość/Zapadanie – Nicość/Północek) i Cztery Ki(e)runki (Góra/Stwarzanie – Prawo/Rozwój-Lewo/Rozkład – Dół/Unicestwienie).

W Nawi są to jej Cztery Zaświaty: Założa/Brdo (Wschód-Odrodzenie) – Piekło (Południe-War) – Rajec/Wyspa Weń (Zachód-Wyraj/Rdzeń Istoty) – Ciszec (Północ-Nica/Rozproszenie-Niebyt).

Jednocześnie więc taki symbol pokazuje podział na Kiry, Bogów Kiru – Stronporów oraz pokazuje zakres ich działania i umiejscowienie w Jawi i Nawi. Dlatego jest Osiem ćwiartek – Cztery Kiry Jawi i Cztery Kiry Nawi.

MAPA2

Wela – Niwa i Nawia, a w nich Niwy Bogów i Nawie Istów

To jeszcze oczywiście nie koniec, gdyż Osiem Ramion jakie dają dwa krzyże (ukośny i prosty) to Osiem Żywiołów Baji (Mitologii) Słowian – Baji/Materii Świata (Osiem Podstawowych Energii Kosmosu upostaciowanych w Tyny/Domy Bóstw). Tyny Ośmiu Żywiołów zostały pokazane w Kole Bogów. Gdy do Ośmiu Linii Krzyżów dodamy Strzałki/Bełty to otrzymamy kolejną ósemkę, czyli Żywioły rozdzielone na męskie i żeńskie według Działów – Wielkobogowie Żywiołów. 

Gwiazdki – czyli kropki wcale nie przypadkiem zamykają się w cyfrze 12, gdyż nie są to zwykłe gwiazdy ale Gwiazdy Ziemskiego Zodiaku, a jednocześnie Symboliczne Domy Dwunastu Mocy (Lokalnych Energii/Emanacji Działających na Materię Układu Słonecznego) – Tyny Bogów Mocy upostaciowanych w Baji Słowian w Antropomorficzne Bóstwa.   

Wreszcie jeden z ostatnich elementów zawarty został w każdej narysowanej Strzale wiodącej do Jądra/Istu. Na każdej z nich znajduje się po Sześć (6) elementów co daje razem 24 Moce Mniejsze (6) oraz 24 Mniejsze Żywioły (6) – gdy patrzymy na gwiazdki (kropki) i na strzałki w kierunku do Jądra Istu to są to zbiegające się w Jedni 24 Małe Żywioły, a gdy patrzymy od Jądra na Zewnątrz to jest to Rozgałęziające się Drzewo 24 Mocy (24=6 – Życie). Każda z Gałązek Życia/Mocy połączona z Jednią (kropką Oś-RODka) składa się więc z Siedmiu Elementów  symbolizujących Jedność/Liniowość w Prawach Przyrodzonych, czyli Szczęście Bytowania z Bogiem (Szczęśliwa Siódemka – ma przełożenie na Siedem Bogiń/Bogów Szczęścia, i inne odniesienia w ezoterycznym rozumieniu połączenia 4+3 w 7). Oderwane od Linii Ostatnie Elementy (kropki/gwiazdy) symbolizują rozwój – eksplozję – oderwanie od Macierzy – NOWE.

Jest coś jeszcze, ale nie będę tego tutaj rozwijał – to zabawa intelektualna dla najdociekliwszych – 88 oraz 44. I jest jeszcze to czego Nie Ma (czy też raczej Ta Której Nie Ma) 89-ty element całego tego rysunku. Jest też poziom 96 (=15=6) [Różaniec Mniejszy] i poziom 108 (=9) [Buddyjski Różaniec Większy].   

Jak na jeden mały znaczek na Jajku Wielkanocnym to naprawdę bardzo Wielki Przekaz Wiedy z najstarożytniejszej przeszłości cywilizacji Matki Ziemi i z samej jej fraktalnej struktury powiązanej z całą fraktalną strukturą RzeczyIstności.

wszechświat jajka201b

Podpowiedź: Gdybyśmy przeciągnęli linię przez wszystkie zewnętrzne kropki to otrzymamy Wielkie KOŁO. Gdy wytyczymy koło poprzez rogi Dużej Gwiazdy Czteroramiennej otrzymamy Średnie Koło, które powinno przejść między pierwszymi a drugimi bełtami na strzałach ku Jądru. Gdy połączymy kołem rogi Małej Gwiazdy to otrzymamy Małe Koło, które powinno przejść dokładnie w dolnych rogach – załamaniach Wielkiej Gwiazdy. Trzeba też wziąć pod uwagę „niewidzialny” Ukośny Krzyż jako pełnoprawną figurę tnącą ten symbol w swojej ukośnej płaszczyźnie. Znajduje się więc tutaj jeszcze wiele niewidzialnych na pierwszy rzut oka podziałów i figur. To wszystko stanowi dalsze głębokie przesłanie, które tak naprawdę ma charakter fraktalny. To zapisane inaczej Koło Bogów – Welski Krąg.

 

Polecam też dla pogłębienia tematyki RA – artykuł u Falkonidasa: Historyczne interfejsy kulturowe

Podziel się!