New Mounds – Nowe Kopce – rewelacyjny projekt rewitalizacji Serca Krakowa

New Mounds – Nowe Kopce – rewelacyjny projekt rewitalizacji Serca Krakowa

Jestem przekonany, że kiedy Młodzi będą wreszcie rządzić Krakowem i przejmą władzę w Urzędzie Miasta ten projekt zostanie zrealizowany. Jest to projekt naprawdę na miarę XXI wieku, a przy tym idealnie wkomponowany w strukturę miasta i eksponujący wszystkie walory krajobrazu, a w dodatku spełniający postulaty ekologiczne i stanowiący doskonały łącznik między Starym Krakowem a Nowym. Wielki szacunek dla autorów tego projektu. Z jednej strony rozmach i wizjonerska wyobraźnia, z drugiej doskonale zrównoważona skala i poszanowanie dla tradycji, nawiązanie do korzeni i legend Krakowa. Także niebanalne wyzwanie dla najnowocześniejszej, spełniającej wymogi ekologii, techniki budowlanej. Jest genialny! Mam nadzieję, że uda się go przeprowadzić z sukcesem – będzie to wielki sukces nie tylko krakowskiej współczesnej myśli architektonicznej, ale całej Polskiej Szkoły Architektury. To prawdziwe dzieło sztuki, które w taki sposób uatrakcyjnia miasto, że pozwala to ulokować Kraków na równi z Barceloną.  To doskonały pomysł na połączenie Wilgi i Zakrzówka, jako ciągu rekreacyjnego, z Centrum Krakowa. Doskonała wizytówka misata, która z powodzeniem na przyszłość zastąpić może widokówkę i logo jaką jest samotne Wzgórze i Zamek Wawelski w zakolu Wisły.

Życzyłbym sobie i wszystkim Krakowianom w 2017 roku, aby taki Obraz Krakowa poszedł w świat jako wizytówka starożytności i nowoczesności naszego miasta.

Posłuchajmy autorów projektu:

12kkkk

Kopce są szansą na prospołeczną rewitalizację atrakcyjnego terenu w centrum Krakowa, która spełni oczekiwania mieszkańca współczesnego miasta. Kopce mogą stać się argumentem w określaniu Krakowa miastem kultury, gdzie doceniane są: nowoczesna architektura oraz jakości życia w mieście, zrównoważone społeczeństwo oraz walory ekologiczne, które ta architektura podkreśla lub redefiniuje. Kraków to dawna stolica kraju; miasto o bogatej historii, ulokowane wśród wzgórz, wzdłuż Wisły. Wzgórze Wawelskie, stare miasto i rzeka płynąca przez centrum to najbardziej charakterystyczne elementy miasta. Unikatowym elementem ukształtowania Krakowa są także kopce, czyli „(…) sztuczne góry usypywane jako miejsce pamięci lub w celu uzyskania wyższego punktu widokowego”. Obecnie w Krakowie znajdują się cztery takie obiekty: Kopiec Kościuszki, Kopiec Piłsudskiego, Kopiec Krakusa i Kopiec Wandy. W przeszłości w dzielnicy Łobzów znajdował się jeszcze Kopiec Esterki.

 

2Kkk

Te charakterystyczne budowle ziemne są dziś atrakcjami turystycznymi Krakowa, popularnymi miejscami weekendowych pikników krakowian. Przez stulecia na stałe wpisały się w krajobraz miasta, a żadne miasto na świecie nie posiada w swoich granicach tylu okazałych kopców, co Kraków. Wszystkie położone są w niedużej odległości od rzeki, dzięki czemu Wisła stanowi zwornik łączący „sztuczne góry” Krakowa. Działka „Kopców” zlokalizowana jest na południowym brzegu rzeki Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza wawelskiego. Obecnie znajduje się na niej modernistyczny hotel Forum, którego budowa zakończyła się w 1989 roku. Po latach świetności, hotel przestał pełnić swoją pierwotną funkcję, a dostosowanie go do współczesnych norm i standardów jest niemożliwe. Obecnie służy jako najdłuższy w Polsce billboard (wzdłuż elewacji rozwijane są ogromne reklamy). Postulaty projektu „Kopce” to przede wszystkim ponowne zwrócenie miasta ku rzece oraz zachowanie zielonego charakteru bulwarów wiślanych. Nasza propozycja zakłada powstanie czterech mieszkalnych, zielonych kopców – obiektów inspirowanych naturą i tradycją sztucznych topografii- zlokalizowanych nad Wisłą. We wnętrzach znalazłyby się przestrzenie mieszkalne, komercyjne, rekreacyjne i o funkcjach kulturalnych, a na ich powierzchni park stanowiący naturalne przedłużenie bulwarów. Nowe, zintensyfikowane tereny zieleni stałyby się częścią korytarza ekologicznego łączącego rzekę Wilgę, zieleń osiedla Ludwinów z Plantami im. Floriana Nowackiego, a także obszar rekreacyjny leżącego nieopodal Zakrzówka z bulwarami Wisły. Projekt rewitalizacji obszaru zakłada stworzenie wielofunkcyjnego osiedla, w którym funkcje usługowe i publiczne komplementują zabudowę mieszkaniową. Wiele stopni gradacji między przestrzeniami publicznymi a prywatnymi otwiera „Kopce” na otoczenie, ośmiela relacje sąsiedzkie, ale i pozwala na odpoczynek w samotności ze wspaniałym widokiem na rzekę i Wawel. Forma kopców nie tylko tworzyłaby kolejną, tym razem nowoczesną (bo zrównoważoną i wielofunkcyjną), ikonę miasta Krakowa, ale i korzystnie reinterpretowała wytyczne do planu miejscowego, by w pełni wykorzystać potencjał działki. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Bulwary Wisły”, edycja do wyłożenia do publicznego wglądu mówi: “W wyznaczonym terenie dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, której powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 10% powierzchni użytkowej”.

3K1kkk

Cracow used to be the capital of Poland; it’s the city of complex history, located between the hills along the Vistula river. Wawel castle, Old Town and river in the city center are most characteristic features of urban structure. Mounds Kościuszko, Piłsudski, Krakus and Wanda – artificial hills serving as memorials or viewing points- are unique elements of the city topography. They are located close to the river, therefore Vistula joints them into one picturesque narrative. The site of our project is located on southern riverbank, opposite to Wawel castle. Nowadays, modern-style hotel Forum stands there, serving as the longest billboard in Poland, because it no longer meets norms and regulations. Our project ‚New Mounds’ consists of four artficial hills – mounds, that host housing, commercial, service and public functions. Covered in lush green, mounds provide wide range of public, semi-public and private spaces, with astonishing view onto Wawel and Vistula. Specific volumes also make it possible to fully use to potential of the site – rules of the masterplan permit only for 10 % coverage of the site’s usable overground area with housing. Apartments in mounds are technically underground, therefore it is possible to shift the proportions of functional program to make the new estate more sustainable and economically and socially reasonable. Artificial topography doesn’t dominate the riverbank, but with its greenery it reconnects the green corridor of Vistula boulevards, Wilga river, Ludwinów estate with Planty and Zakrzówek. ‚New Mounds’ project give a chance to revitalize an attractive site in Cracow city center and meet the demands and needs of contemporary city dweller. Mounds could be the argument for defining Cracow as the city of culture, where contemporary architecture and quality of life, sustainable society and ecological aspects of design are appreciated and successively implemented.

13Kkkk

NEW MOUNDS

YEAR: 2013

CLIENT: PRIVATE

LOCATION: KRAKÓW, PL

PROGRAM: HOUSING, OFFICE, COMMERCIAL, CULTURE, LANDSCAPE DESIGN

AREA: 13,5 HA

STATUS: ONGOING, Z:A AWARD 2013 WINNER

TEAM: BUDCUD: MATEUSZ ADAMCZYK, AGATA WOŹNICZKA + SPEJS: MARCIN KROPIDŁO

więcej: http://www.budcud.org/projects/nowe-kopce/

Zwrócić Kraków ku rzece i zachować zielony charakter bulwarów wiślanych (2015)

016757_1140

http://www.propertydesign.pl/architektura/104/zwrocic_krakow_ku_rzece_i_zachowac_zielony_charakter_bulwarow_wislanych,4576.html

Tak wygląda to miejsce dzisiaj – kolejny Krakowski Szkieletor II:

69

480613

hotel_forum_zsah_polski_dizajn

Kolejnym koniecznym krokiem w rewitalizacji zdewastowanego przez pseudokomunizm PRL miasta powinna być rekonstrukcja Kopca Estery w Parku Łobzów.

Park Królewski na Krakowskim Łobzowie – czy rewitalizować Kopiec Esterki?

Podziel się!