Zamek Suski – wystawa archeologiczna (Sucha Beskidzka 20 listopad 2016)

Zamek Suski – wystawa archeologiczna (Sucha Beskidzka 20 listopad 2016)

branice czarka muzeum archeologiczne nowa huta 36

20 listopada w Suchej Beskidzkiej odbędzie się otwarcie wystawy  archeologicznej w Muzeum w  Suchej Beskidzkiej – g. 16.00 ZAMEK SUSKI. Zrzeszenie Słowian zostało na to otwarcie zaproszone. Będą
przedstawiciele władz Zrzeszenia oraz zaangażowany na miejscu Zenon. Będzie się także wystawiało Slovianskie Slovo, gdzie u wydawcy będzie  można zakupić świeżo wydrukowaną „Tomirysę” Czesława Białczyńskiego.
Jeżeli ktoś chciałby przyjechać, zapraszamy.

W muzeum zostaną udostępnione przedmioty  odkryte w wyniku prac archeologicznych prowadzonych od 2004 roku na  terenach przyszłego zbiornika wodnego Świnna Poręba zwanym Jeziorem
Mucharskim.
W toku prac rozpoznano 12 stanowisk archeologicznych w obrębie których odkryto pozostałości osadnictwa sięgające 12-10 tys. lat p.n.e.
Najstarsze ślady pobytu grup ludzkich odkryto podczas badań północno-zachodniej części masywu góry Upalenisko w Mucharzu. Znaleziono kilkaset krzemieni, z których ówcześni ludzie wykonywali niezbędne przedmioty (grociki, drapacze, rylce, przekłówcze, narzędzia retuszowane) wykorzystywane we wszystkich codziennych zajęciach. Z mezolitem – młodszym okresem epoki kamienia, datowanym na okres  od 10 do 4 tys. lat p.n.e.,  związane są odkryte na cyplu Mucharskim i w obrębie przysiółka Wodniakówka trzy skupiska zabytków krzemiennych i kamiennych, liczące po kilka tysięcy egzemplarzy. Do wykonania tych narzędzi masowo wykorzystywano miejscowe surowce skalne, np. rogowiec
mikuszowicki. Znaleziono także dwie jamy, które najprawdopodobniej stanowiły miejsca pochówku członków społeczności kultury badeńskiej. W  jamach znaleziono fragmenty dużych (ok. 50 cm wysokości) naczyń, stanowiących pierwotnie element wyposażenia złożony do grobu. Kolejnym
spektakularnym odkryciem jest osada kultury łużyckiej z okresu epoki brązu  i początków epoki żelaza (1700-500 lat p.n.e.), przebadana w  Zagórzu, z budynkami mieszkalnych z paleniskami i śladami świadczącymi o  rzemiośle mieszkańców – tkactwo, wypalanie ceramiki. Najmłodszymi odkrytymi śladami osadnictwa są jamy i paleniska stanowiące pozostałości osady wczesnośredniowiecznej datowanej na podstawie znalezionych fragmentów ceramiki na okres XI-XII w. Odkryto je w Mucharzu.
Tyle w skrócie oficjalnych danych.

Warto dodać że kościół w Mucharzu jest wybudowany w miejscu, który był ośrodkiem kultury i religii Słowian. Potwierdziła to Komisji Archeologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1903.

Podziel się!
Ten wpis został opublikowany w Słowianie. Dodaj odnośnik do ulubionych.