Kościół Niemiecki na 50 urodziny Adolfa 20 kwietnia 1939 roku! (autor: teżhistoryk)

Kościół Niemiecki na 50 urodziny Adolfa 20 kwietnia 1939 roku!

z14481025Q

Zaczęło się

Na 50-te urodziny Hitlera, biskupi w całych Niemczech urządzili uroczyste bicie w dzwony we wszystkich kościołach, jak pisano w ›biuletynie urzędowym archidiecezji bamberskiej:

››Na urodziny Führera (odczytać z ambon w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po kazaniu)

W najbliższy czwartek, 20 kwietnia, Naród Niemiecki świętuje 50-te urodziny naszego Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera. Na obchody tej rocznicy w wigilię 20 kwietnia zgodnie z postanowieniem naszych eminencji biskupów wraz z dzwonami na modlitwę odbędzie się uroczyste bicie w dzwony. Już dzisiaj pragniemy ze świętego miejsca dać wyraz naszym życzeniom pomyślności wspólnym odmówieniem podniosłej modlitwy ›Ojcze Nasz‹ za Führera i za ojczyznę: ›Ojcze Nasz, któryś . .]‹.«

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We wszystkich diecezjach powieszono na kościołach hitlerowskie flagi, wszędzie odprawiano specjalne nabożeństwa”. Biskup moguncki wymagał modlitwy za pomnożyciela i protektora Rzeszy. Kardynał Bertram w imieniu episkopatu wysłał Hitlerowi telegram gratulacyjny, a kardynał Schulte w dzień po urodzinach Hitlera zamanifestował: »Naszą wierność Trzeciej Rzeszy i jej Führerowi dopiero co uroczyście okazaliśmy raz jeszcze z okazji 50-tych urodzin. Nic nie zdoła wstrząsnąć tą wiernością. Albowiem polega ona na niezmiennych zasadach naszej św. wiary.‹‹
To prawda – żadna zbrodnia, jaką Hitler już popełnił i jeszcze popełniał, nie zdołała wstrząsnąć tą ich wiernością.

„teżhistoryk”

 

Victims_of_Wola_Massacre

Masakra na Woli

14141750_570463436472398_5897121420324289960_n

Polaków z Białorusi i Ukrainy zabitych w II Wojnie przypisano do ZSRR, nie uwzględniono Łotyszy i Litwinów którzy ponieśli niemal takie same straty jak Polacy. Uderzające są pozycje: W. Brytania, USA, Francja, Włochy. Jak widać eksterminowano też w pierwszym rzędzie Jugosłowian. Oto prawdziwy cel II Wojny Światowej i prawdziwy holocaust Słowian, a nie jakiś holocaust Żydów.

Podziel się!