Wolne Media: Zawisza Niebieski – Chrzest Mieszka czy narodziny Polski? 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce

Chrzest Mieszka czy narodziny Polski? 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce

Pc_Mieszko_1

Przy okazji tej daty, różne siły próbują ugrać swoje. Kościół chce powiedzieć, że chrześcijaństwo to podstawa Polski, inni znowu mówią o zniewoleniu Polaków. Powiedzmy więc jak było, choć nasza wiedza opiera się o stronnicze kroniki kościelne.

Rok 966 jest rokiem chrztu Mieszka władcy Polan i jego otoczenia. Ale Polska kształtowała się już znacznie wcześniej. Ludzie na tej ziemi zamieszkiwali od co najmniej 10 tys. lat, gdy ustąpiło ostatnie zlodowacenie.

Tworzono kulturę, przepływały do nas trendy światowe, czego potwierdzeniem jest choćby fakt, że gdy w Egipcie powstawały budowle megalityczne (piramidy), w Wielkiej Brytanii Stonehenge u nas powstawały megality kujawskie, budowle megalityczne, groby władców, w pierwszej fazie w formie długiego nasypu z ziemi z komorą grobową z bali drewnianych, o długości ok. 20 m i przy komorze wysokości ok. 4 m, im dalej od komory tym niższej, później w formie ogromnych kamiennych grobów skrzynkowych przykrywanych ważącymi wiele ton kamieniami.

Na terenach Polski pojawiały się kolejne kultury, przechodziły różne ludy, mieszające się z rdzennymi mieszkańcami. Nie była to żadna wymiana ludności, bo wtedy nie było środków dla deportacji, a po prostu zmiana strojów, wyposażenia gospodarstwa domowego, jak np. zmiana kształtu amfor jak np. kultura amfor kulistych, czy ich zdobienia, kultura ceramiki wstęgowej rytej. Ludzie, których potomkami są dzisiejsi Polacy mieszkali na tej ziemi, uprawiali ją, bronili jej i odchodzili dając miejsca kolejnym pokoleniom. Mieli oni swoją wiarę, swoje zwyczaje, swoje święta, swoje wartości znacznie lepiej odpowiadające ich warunkom życia, niż to co przyniosło nam chrześcijaństwo.

Polska ani nie wyskoczyła z chrzcielnicy wraz z ochrzczonym Mieszkiem, ani Mieszko nie był twórcą księstwa Piastów, dziedzictwo które otrzymał od ojców, Siemiomysła, Lestka, Siemiowita, rozbudował i utrwalał podbijając lub przeciągając na swą stronę lokalnych władców mniejszych obszarów terytorialnych. Początki państwa Piastów należy szacować na połowę wieku IX, choć już wcześniej na terenie Wielkopolski istniały organizmy państwowe (legenda o Popielu). Znacznie mocniej rozwinięte były organizmy państwowe w Małopolsce, gdzie jak wiemy z dziejów św. Metodego, już w połowie IX w istniała silna władza książęca, zaś znaleziska archeologiczne na terenach gór świętokrzyskich pokazują silną gospodarkę (neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego – 3900 r. p.n.e.) w późniejszym okresie istniał tam silny ośrodek produkcji żelaza. Tak więc chrzest Polski poza znaczeniem politycznym w kraju większych zmian nie spowodował, zaś proces podporządkowywania ziem należących dziś do Polski władzy Piastów był procesem rozłożonym na wiele lat.

więcej: http://wolnemedia.net/historia/chrzest-mieszka-czy-narodziny-polski-1050-lat-chrzescijanstwa-w-polsce/

Podziel się!