Zrzeszenie Słowian – Kwartalnik "Słowianić" – Oczyszczenie. Co dalej z rejestracją i kwartalnikiem?!

SSSSS s-1553Wszystkim tym osobom, które swego czasu poparły nasz protest przeciw usunięciu pod naciskiem katolickiego kleru Świętowita ze Ślęży, oraz wszystkim którzy chcieliby zostać członkami Zrzeszenia Słowian jesteśmy winni  informację na temat tego co się w tej sprawie dzieje. Niniejszym spełniam ten obowiązek w imieniu grupy założycielskiej.

20 stycznia 2014 roku grupa założycielska powołała w Julianowie pod Wałbrzychem do istnienia Zrzeszenie Słowian.

https://bialczynski.pl/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/wielka-zmiana-nauka-i-spoleczenstwo/20-01-2014-powstalo-zrzeszenie-slowian-brak-odpowiedzi-na-list-otwarty-do-papieza-franciszka/

Od tego momentu Zrzeszenie rozpoczęło swoje działanie i realizowało przyjęty na tym spotkaniu program tymczasowy, którego istotą było z jednej strony prowadzenie regularnej działalności, a z drugiej podjęcie czynności zmierzających do nadania naszemu Zrzeszeniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Przyjęto drogę do rejestracji w sądzie we Wrocławiu fundacji pod nazwą „Zrzeszenie Słowian”, a zadanie to powierzono tymczasowemu zarządowi, którego tymczasowym prezesem został wybrany Marek Wójtowicz. Rejestracja Zrzeszenia miała najwyższy priorytet, chociaż zdawaliśmy sobie sprawę, że może to być proces niełatwy. W międzyczasie ujawniły się wewnętrzne problemy grupy założycielskiej. W efekcie Grupa Założycielska zmieniła skład. Nie miejsce tutaj na publiczną analizę tych zmian, ale były one niezbędne. Proszę więc wszystkich zainteresowanych o jeszcze chwilę cierpliwości w kwestii rejestracji. Proces rejestracji trwa. Wniosek został ponownie złożony.

Marek Wójtowicz złożył rezygnację ze stanowiska tymczasowego prezesa i opiekuna procesu rejestracji, opuścił też grupę założycielską i redakcję kwartalnika „Słowianić”. Wraz z nim grupę i redakcję opuściło kilka innych osób.

W związku z tym postanowiliśmy całe to zamieszanie wykorzystać do przeformułowania sposobu działania i zmiany koncepcji kwartalnika. Informuję, że numer wiosenny „Słowianić” wyjdzie najprawdopodobniej  razem z numerem „lato 2015” jako jeden numer 8/9 2015 (wiosna – lato). Stanie się to w maju lub w czerwcu. Być może formuła pisma zostanie na trwałe zmieniona. Być może stanie się ono pismem Zrzeszenia Słowian. Spotkanie grupy redakcyjnej jest planowane na początek kwietnia 2015. Planujemy objętość numeru 8/9 na około 200 stron. Chcemy też żeby redakcja czasopisma miała charakter profesjonalny, i żeby czasopismo było finansowane z trwałych, nie okazjonalnych źródeł.

Zrzeszenie Słowian i Kwartalnik „Słowianić” oraz Wydawnictwo Slovianskie Slovo kontynuują działalność, wkrótce zaprosimy wszystkich chętnych na szereg wydarzeń na Kujawach, nad Gopłem.

W imieniu Zrzeszenia Słowian i kwartalnika „Słowianić” składam podziękowania wszystkim, którzy wspierali i nadal wspierają nasze działania.

 

Czesław Białczyński

 

 

 

Podziel się!