WEDY SŁOWIAŃSKO – ARYJSKIE ( przesłane przez Winicjusza Kossakowskiego)

 przesłane przez Winicjusza Kossakowskiego

Zgodnie z informacjami do których udało mi się dotrzeć Wedy to zbiór dawnych dokumentów aryjskich i słowiańskich, zawierają zasoby dawanych legend, bajek i baśni ludowych przez długi czas przekazywanych ustnie.

Ogólnie Wedy zawierają informacje na temat natury i odzwierciedlają historię ludzkości na  przestrzeni ostatnich kilkuset tysięcy lat.

Wedy podzielone są na trzy główne grupy: Santi (Weda), Harati(Weda) Wołhwari(Weda). Najstarszą z nich i jedyną dostępną jest Santi Weda, która pierwotnie zwana była „Santi Weda Pierrona”, a obecnie zwana Po prostu Wedami. Santi Weda zawiera wzmianki o innych Wedach zwanych „starożytnymi” , które istniały w przeszłości. Niestety obecnie  są zagubione, lub ukryte w tajnych i bliżej nie określonych miejscach. W każdym bądź razie , jeśli istnieją to nie zostały ujawnione światu.

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)
Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi
Ks Tura 121a18fe5665387004b43b39c5de6

Santi Wedy odzwierciedlają najgłębszą starożytną wiedzę. Można nawet powiedzieć, że są skarbnicą wiedzy. Według przekazów indyjskie Wedy – to tylko część słowiańsko aryjskich Wed, które zostały wysłane przez Ariów do Indii około 5000 lat temu. Wykonywane są w postaci złotych tablic.

Harati Wedy zazwyczaj były późniejszymi kopiami lub też odpisami z Santi Wedy, przeznaczonymi do szerszego zastosowania w środowisku kapłańskim. Najstarsze Harati „Harati Światła” – (Księga Mądrości), które zostały spisane 28 736 lat temu, lub bardziej precyzyjnie , od 20 sierpnia do 20 września 26 731 p.n.e. Natomiast Harati zwana „Awesta” została spisana 7513 lat temu  na 12 tysiącach wołowych skór i zawiera zapisy wojny narodu sławsko – aryjskiego z ludem żółtym (Chińczykami?). Zakończenie wojny między wojującymi stronami nastąpiło w lato Świątyni Światła na 112 kręgu życia. (Termin dotyczy czasu nie miejsca). Moment ten został określony „Dniem Stworzenia Świata” w Gwiezdnej Świątyni.

Wołchwary zwane inaczej Welesowymi książkami zapisane na deszczułkach (prawdopodobnie w etapach i przez wielu autorów) przedstawiają historię ludów Europy Południowo – Wschodniej na półtora tysiąca lat przed chrztem Rusi Kijowskiej(chrzest nastąpił w roku 988 n.e.) Wołchwary przeznaczone były  dla Wołchwów (duchowieństwa starowierców) stąd ich nazwa. Wołchwary były metodycznie niszczone przez kler chrześcijański, który uważał je za „diabelskie tabliczki”.

Księga Pierwsza

Santii Wedy Peruna – krąg Pierwszy (przekład z h’Aryjskiego) – jedno z najstarszych Słowiano – Aryjskich Świętych Podań, zachowanych przez kapłanów – strażników Staroruskiej Inglistycznej Cerkwi Prawosławnej Starowierców – Inglingów. Santie posiadają bogatą w treść formę dialogu i zostały spisane około 40 000 lat temu.

Saga o Inglingach(przekład z islandzkiego) – Święte Podanie o przeniesieniu się Starowierców – Inglingów Zachód, do Skandynawii, starannie przechowywane przez Rody Staroobrzędowców w Zachodniej Syberii i Islandii, opowiadające o legendarnych historycznych i mistycznych czasach, o burzliwej epoce Wikingów i innych narodów.

Księga Druga

Księga Światła (Harati Światła) Harati 1-4 (przekład z d’Aryjskiego) – Stare aryjskie podanie o narodzinach Świata. Jedna ze świętych ksiąg Starowierców  Ilingów, wraz z indyjskimi Wedami, Awestą, Eddami, Sagami(Sagą o Inglingach). Przekład zrealizowany w latach  60- tych XX wieku przez kilka wspólnot Kościoła Staroruskiego. Księga sakralna . Jednakże nastąpił taki czas, że wszystko zostanie ujawnione, dlatego seniorzy Kościoła Staroruskiego pod koniec 1999 roku pozwolili na publikację.

Słowo mądrości Wołchowa Wielimudra. Część 1 – (przekład ze starosłoweńskiego) . Wypowiedzi starożytnych mędrców spisane Runami na deseczkach z dębu lub glinianych tabliczkach. W Santiach nosi nazwę „Słowo Mądrości”. Zapoznajcie się z pewnymi wypowiedziami jednego ze starożytnych mędrców – Biełowoda, którego nazywano Wielomudr.

Księga Trzecia

Inglizm – Starożytna Wiara Przodków Słowiańskich i narodów Aryjskich. Przykazania Bogów i Przodków. Starożytna symbolika. Hymny i traktaty.

Słowo Mądrości Wołchwowa  (przekład ze starosłoweńskiego) Część 2.

Księga Czwarta

Źródło życia. Stare podania i legendy przekazywane z pokolenia na pokolenie, z Rodu w Ród. W każdym Słowiańskim albo Aryjskim Rodzie zachowała się cząstka starego Świata Obrazów.

Biała Droga – niewielkie objętościowo, lecz o bogatej wartości starych Obrazów podanie  mówiące o podstawach słowiańskiego światopoglądu. Słowianie zawsze byli wolnymi ludami, gdyż Wola i Sumienie prowadziły ich po Białej (bożej) drodze.

Księga Piąta

Słowiański światopogląd – Współczesna wiedza o Słowianach, zasadniczo nie wykraczająca poza kulturoznawstwo, co nie pozwala zrozumieć go do głębi i właściwie ocenić jego wartości. Każdy kto przeczyta tą książkę zaczerpnie dla siebie niemało nowej wiedzy i rozszerzy tym samym swoje rozumienie istniejącej rzeczywistości.

Księgę w formacie pdf(j. Rosyjski) można pobrać z poniższych linków.

Http://www.dunmers.com/?p=147

https://radoswet.net/21-russkie-vedy.html

 

PRZEDMOWA

Wydanie Staroruskiej Anglistycznej cerkwi Prawosławnej Starowierców – Anglistów.

Asgard Iryjski (Omsk), rok 7500.

Oryginalne Santi tylko obrazowo można nazwać książką. Santi to płyty z metalu szlachetnego, nie poddającego się korozji, na których umieszczono stare H’Aryjskie Runy. Runy H’Aryjskie to nie litery i nie hieroglify w naszym współczesnym, tego słowa, rozumieniu. Runa – to tajne obrazy zawierające ogromny zakres pradawnej wiedzy. Ta stara forma pisma nie zniknęła w otchłani wieków, tak jak inne stare alfabety choćby bukwica, lecz nadal pozostaje podstawową formą pisma  u Kapłanów Staroruskiej Cerkwi Inglistycznej. W czasach starożytnych h’Aryjskie Runy stanowiły główną bazę dla stworzenia uproszczonych form zapisu: starego Sanskrytu, pisma klinowego. Dewanagri, germańsko-skandynawskiej runiki i licznych innych.

Aby h’Aryjska Runiczna forma zapisu zachowała się dla naszych  potomków  i by stara mądrość nie zaginęła w otchłani czasu, jest wykładana w seminariach cerkwi Staroruskiej i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Santia składa się z 16 śok, a każda śoka ma 9 linii, zaś w każdej linii umieszczono16 run. Na każdej płycie umieszcza się 4 śoki – po dwie na każdą stronę. Dziewięć Santii zostało umieszczone na 36 płytach tworzących koło utrzymujące 144 śoki połączone trzema pierścieniami, które symbolizują trzy Światy.

1. Jawi – Świat ludzi (minerały).

2. Nawi – Świat Duchów i Dusz zmarłych przodków (świat astralny).

3. Prawi – Jasny Świat Słowiano – Aryjskich Bogów (Świat mentalny, mental).

Santii posiadają bogatą w treść formę dialogu i zostały zapisane okolo 40 000 lat temu. W pierwszym Kręgu opowiada się o przykazaniach danych narodom Wielkiej Rasy(Welietom) i potomkom Rodu Niebieskiego przez boga Pierruna; o nadchodzących wydarzeniach w ciągu Swarożego Kręgu  i dziewięćdziesięciu dziewięciu  Kręgów Życia. tj. 40176 lat.

Pierwszy przekład z h’Aryjskiej Karuny (starego h’Aryjskiego języka) został zrobiony w roku 7452 od stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni, roku 12952 od Wielkiego Ochłodzenia (1944r. n.e.) dla odnowionych słowiańskich współistotna terytorium Białowodzia, albo jak się to mówi, w Santinach  – świętej ziemi Rasy (terytorium od Uralu do Bajkału)i od Północnego Oceanu do Mongolskiego Ałtaju). Nazwa Biełowodzie pochodzi od starożytnej nazwy rzeki Irij(Irtysz – Irij najcichszy, Ira – cisza). W starym języku istnieje runa Irij, której graficzna reprezentacja oznacza białą, czystą wodę.

Przy przekładzie była wykorzystana rosyjska forma zapisu zapewniająca bardziej pełne odtworzenie obrazu starych Run, nie zaś radziecka zniekształcona w latach 20-30 XX wieku.  W brzmieniu, gdyż ani w rosyjskim, a tym bardziej radzieckim języku brak jest odpowiedników językowych(brak znaczenia obrazu).

Nowe wydanie jest powtórzeniem pierwszego przekładu Santi Wedy Peruna i także przeznaczone jest dla nowo odradzających się Słowiano – Aryjskich Wspólnot. W przekładzie Santi brało udział niewielu kapłanów, dlatego wydźwięk Santi jest zróżnicowany, lecz sens pozostał niezmienny. W niniejszym wydaniu nie ma komentarzy a jedynie wyjaśnienie poszczególnych słów. Wszelkich wyjaśnień może  udzielić jedynie kapłan strażnik albo kapłan Inglingi.  tj. Starsi Strażnicy Mądrości Przy Słowiańsko- Aryjskich Świątyniach.

Wielokropki i linie z kropek oznaczają, że w tych miejscach jest zawarta  informacja którą

jeszcze wcześnie by podawać w otwartej formie >Prastara wiedza przeznaczona jest do służenia dobru i  niniejsza publikacja przeznaczona jest w celach wyłącznie edukacyjnych do użytku wewnętrznego Wspólnoty oraz użytku świątynnego.

prawdzie.  I nie może być wykorzystana przez Zło.

Od Asgarskiego (Omskiego) duchowo – cenzuralnego Komitetu: zezwala się na drukowanie. Zaaprobowane przez Seniorów  Staroruskiej Ingiistycznej cerkwi Prawosławnych Starowierów – Inglingów.

Rok 7500)13000 – miesiąca ramhat 6 dnia. Krąg Pierwszy.

WEDY SŁOWIAŃSKO – ARYJSKIE

 

Santia   I 

 

1(1) Jak w ogrodzie Bogów w Asgaradie Iryjskim ,

na zlaniu się świętych rzek Irija i Oma,

koło Wielkiej Świątyni Inglii,

przy świętym kamieniu Ałatyr,

zeszła z nieba Wajtmana, boski rydwan….

Wielki blask i płomień otaczały ją.

Kiedy opadała na ziemię…..

…………………………………………………………………………..

2(2) Zbieraliśmy się – zjeżdżaliśmy się wokół Wajtmany niebieskiej tej,

Rody h’Aryjskie i d’Aryjskie.

Rody Raszenów i Swiatorusów,

wodzowie i wojowie wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,

Zebrali się Wieduny srebrnowłose

i Mędrcy wielce mądrzy

i wyznawcy Boga Jedynego.

…………………………………………………………………………….

3(3) Zbieraliśmy się, zjeżdżaliśmy się

w krąg Wajtmany rzędami rozstawieni.

Wiele dni Bogów rozsławiali…..

I otworzyła się Wajtmana i  wyszedł z niej we własnej osobie,

Jasny Bóg Niebieski.

 

4(4) Rzekł Bóg Wiecznie przepiękny:

Zjawiłem się z Uraj – Ziemi.

Ze Swargi Niebieskiej, gdzie płynie Irij jasny.

W ogrodach Wyraja koło Asgardu Niebieskiego,

ja Perun Gromowładny , Swaroga Syn.

Słuchajcie ludzie i wojowie Rodów Ludzkich słów moich

pouczania słów moich słuchajcie ….

Powiedział do Peruna Racibor woj z rodu Światorusów:

Ty powiedz – opowiedz światły wodzu,

Czy jest śmierć dla wojów Rodów naszych?

5(5) Odpowiadał Perun wojowi: Nie ma śmierci

dla wojów Rodu Niebieskiego….

Każda jawna, albo tajna wątpliwość serca ,

Bóg Wyszen, Strażnik Światów,

Ojciec Swaroga i dziadek mój,

najlepszy ze wszystkich mądrych, pozwoli ….

Wiem, wieczna przemądrość Bogów.

Kto zostawszy nauczycielem,

nawet jeśli wielką tajemnicę opowiedział,

Bogowie nie potępią, gdyż nie ma śmierci dla nich…..

…………………………………………………………………………………………………….

6(6) I spytali ludzie Gromowładnego Wielomądrego.

Ty powiedz nam, Swarożyc, opowiedz.

Dlaczego wyznawcy Boga i Wędrowcy Boży,

drogą poznania Wed chcą osiągnąć nieśmiertelność?

Ty powiedz nam, opowiedz,

jest li śmierć w Świecie Jawy, czy też nieśmiertelni wszyscy?

Co zaś z dwóch prawdą jest?

7(7) Odpowiedział im Swarożyc: Jedno i drugie poprawne,

błędnie tylko śpiewacy uczą o śmierci ludzi,

Zaś nazywam oszustwem śmierć,

a nie oszustwo – nieśmiertelnością nazywam….

Przez oszukiwanie Legi zginęli.

Nie oszuści bytu dostępują w Prawi

I śmierć, nie jak ryś, pożera urodzonych,

bo przyjętej nie ma u niej formy…

Śmierć obserwujcie w otoczeniu, a dla siebie wy jej nie szukajcie.

8(8) Inni ludzie liczą co Udrzec – Bóg martwych,

odmienny od śmierci, lecz chodzenie wasze

w Świat Prawi bez śmiertelne.

Ono w Duchu i w Duszach u was przebywa;

Ten zaś Bóg panuje w Świecie przodków,

Dobry On dla pełnych dobra,

dla niedobrych zaś i niedobry on …

Poleceniem Udrzeca – w Dzieciach Człowieczych

objawia się gniew, zbłądzenie i śmierć,

Przejawia się chciwości obraz…

9(9) Przez zadufanie, sprowadzony z drogi,

jedności z Duszą człowiek nie osiąga…

We władzy śmierci zbłądziwszy ludzie,

Posuwają się drogą i umarłszy,

znowu i znowu w Nawi Świat wpadają…

Na manowce z drogi uczucia ,

dlatego śmierć nazywają Mora…

10(10) Pasjonując się swymi czynami,

w pogoni za ich owocami,

kontynuują marsz w tym kierunku,

i nie przemagają śmierci…

Miast dążenia ku chwalebnym celom

Jak sumienie ludzi wzywa.

Dziecię Człowieka na Midgardzie zrodzone

obraca się w kręgu przyjemności.

Na tej drodze śmierć go czeka.

Z próżnymi celami łącząc się,

Przybliża do Ciemności  po daremnej drodze…

Porażone przez związki z daremnymi celami,

i o nich – dzień i noc zamierzając.

Wasze ukryte JA

zacznie czcić zewnętrzny Świat Jawy…

………………………………………………………………

………………………………………………………………

12(12) W Świecie Jawy objawionym przez Ród,

pierwsze, co ludzi razi

to życzenie cudzego.

Wkrótce ono pociąga za sobą gniew i pożądanie.

Te trzy wytwory Ciemnych,

Ludzi nierozumnych do śmierci przyprowadzają,

A w Świecie Jawi tylko wytrwali ludzie,

w których rządzi sumienie,

trwałością – śmierć zwyciężają zawsze….

…………………………………………………………………

13(13) Skołataną myślą, kotłujące się uczucia uspokoiwszy.

Lekceważeniem trzeba z nimi walczyć…

Dla takich nie ma śmierci

gdyż oni Wiedzą pokonali namiętności i zwyciężyli śmierć…

A człowiek podążający za pożądaniem,

idąc za namiętnościami – ginie…

Ale pokonawszy życzenia błędne,

z siebie wszelkie namiętności prochy zdmuchuje..

………………………………………………………………………

14(14) Dla wszystkich istot i ludzi

Piekło wydaje się ciemnością nieprzeniknioną;

jak szaleni pędzą do pewnego niepowodzenia….

Ale człowiekowi, który odrzucił obłęd,

co śmierć może zrobić?

Kto zaś odmówi posiadania mądrości starożytnej

ten niech o niczym innym nie myśli

jakby wypędziwszy z siebie Siłę Życia!

……………………………………………………………………

15(15) Gniew, chciwość i zbłądzenie głębokiego JA,

oto śmierć; i oni – w tym ciele ziemskim….

Człowiek poznawszy mądrość Bogów i przodków swoich wie,

że tak rodzi się śmierć,

i śmierć tu go nie przeraża…

W nim śmierć sczezła,

podobnie jak sczezł nieśmiertelny ,

dostawszy się w dziedzinę śmierci…..

……………………………………………………………………..

16(16) I spytał Peruna jeden woj z rodu h’Aryjskiego:

Powiedz nam dlaczego mędrcy mówią,

składając ofiary bezkrwawe,

„Ludzie mogą dostąpić  błogosławionych Światów Prawi,

najczystszych nieprzemijających…

Wedy ich nazywają najwyższym celem;

kto wie może zająć się sprawami?”

………………………………………………………………………..

Santia II

 

1(17) Odpowiedział Jedyny  Perun Wszechpiękny:

Nie tylko poznający Wielka Starą Mądrość,

tam zamierzają i dla nich zachowuje znaczenie to

o czym mówi się w ukrytych Wedach…

Wolny z życzeń mrocznych dąży wyżej

drogą rozwoju duchowego,

odtrącając błędne drogi rozwoju…

2(18) Życie prawami RITA i

prawami Boga Roda – Stwórcy Jedynego,

gdyż tymi prawami żyją wszystkie Światy i Ziemie

we wszystkich Wszechświatach…., które stworzył Wielki Ra- M-Ha…

I nie znają oni śmierci,

gdyż opuściły śmierć i ciemność Światy te,

a Światło i nieśmiertelność napełniły pięknem Życia ich…

…………………………………………………………………………………

3(19) I powiedział Hari mędrzec wielce mądry:

Światły nasz Opiekunie ,

daj mądre przykazania Rodom ludzkim,

potomkom Rodu niebieskiego  i rasy Wielkiej,

żeby sprawiedliwość zapanowała na Midgardzkiej ziemi,

A kłamstwo zginęło na zawsze ze Świata naszego

i nie pozostało po nim nawet wspomnienie….

………………………………………………………………..

4(20) Odpowiedział Perun Gromowładny

Mędrcowi wielce mądremu

i wszystkim zebranym słuchającym Go:

Poznawajcie ludzie przykazania moje,

pouczeń słów moich słuchajcie;

Czcijcie rodziców swoich,

i utrzymujcie ich w starości,

bo jak wykażecie troska o nich,

tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze….

5(21) Zachowujcie pamięć o wszystkich przodkach Rodów waszych

i wasi potomkowie będą pamiętać o was…

Brońcie starych i małych,

ojców i matek, synów i córek,

gdyż to krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych…

Wychowajcie w dzieciętach swoich

miłość do świętej ziemi rasy,

żeby nie łakomili się cudami zamorskimi,

a mogli sami uczynić cuda

wspanialsze i piękniejsze.

Ku chwale ziemi waszej…

6(22) Nie czyńcie cudów dla dobra własnego,

A czyńcie cuda, dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego…

Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego,

a gdy do was nieszczęście przyjdzie

pomogą i wam bliźni wasi.

Czyńcie dzieła dobre

ku chwale Rodu waszego i przodków waszych,

a otrzymacie opiekę od Bogów Jasnych waszych.

7(23) Pomagajcie ze wszystkich sił budować sanktuaria i świątynie,

zachowujcie Mądrość Bożą, Mądrość Starożytną.

Obmywajcie po pracach ręce wasze,

bo kto rąk    swych nie obmywa, ten siłę traci.

Oczyszczajcie się w wodach Irija

gdzie płynie rzeka w świętej Ziemi

by obmywać swoje ciało białe,

poświęcić go Bożą siłą.

8(24) Utwierdzajcie na ziemi waszej Prawa Niebieskie,

które dali wam Jaśni Bogowie wasi.

Czcijcie ludzie dni rusalskie,

Przestrzegajcie świąt bożych

nie zapominajcie o Bogach waszych.

Wysławiajcie Bogów waszych paląc kadzidła

i doświadczajcie łask Bogów waszych.

9(25) Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym,

żyjcie z nimi w pokoju i harmonii.

Nie poniżajcie innych ludzi

a nie będziecie poniżani.

Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary

gdyż Bóg – Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami

i nad wszystkimi Światami.

10(26) Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro,

gdyż przekleństwo na siebie ściągniecie

i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty..

Brońcie ziemi waszej,

a zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy.

11(27) Brońcie Rody Raszenów i Światorusów

od cudzoziemskich wrogów, którzy wchodzą do ziemi waszych

ze złymi planami i bronią.

Nie przechwalajcie się swoją siłą łapiąc za broń,

lecz chwalcie  się sukcesami na polach bitwy…

Zachowujcie w tajemnicy mądrość bożą.

Mądrości tajnej cudzoziemcom nie dawajcie.

12(28) Nie przekonujcie tych ludzi,

którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać słów waszych…

Zachowujcie wasze sanktuaria i świątynie

od pohańbienia przez cudzoziemców.

Jeśli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy

i Wiary przodków waszych

nawiedzą was lata smutku , krzywd i cierpień…

13(29) Kto ucieknie z ziemi swej na  obczyznę

w poszukiwaniu życia łatwego,

ten odstępcą Rodu swego, nie będzie wybaczenia Rodu jego,

gdyż odwrócą się bogowie od niego…

Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego,

gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy,

ten do siebie nieszczęście wzywa.

Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się

z tych co was miłują

a odpowiadajcie na miłość miłością

by doświadczyć opieki Bogów waszych..

Kochajcie bliźniego swego jeśli  on tego godny…

14(30) Niech brat siostry swej za żonę nie bierze,

a syn – matki swej, bo Bogów Rozgniewacie

i krew Rodu zmarnujecie.

Nie bierzcie żon z czarną skórą,

gdyż sprofanujecie dom i swój Rod zmarnujecie.

Biorąc żony ze skórą białą swój Ród rozsławicie

i swój  Ród przedłużycie.

Żony odzień męskich nie noście

gdyż kobiecość stracicie.

A noście to co wam polega na……

15(31) Nie naruszajcie więzów związków małżeńskich przez Bogów poświęconych..

gdyż wbrew prawu Boga – Stwórcy postąpicie

i szczęście swoje stracicie.

Nie zabijajcie dzieci w brzuchu matki,

gdyż kto zabije dziecię w brzuchu matki,

ściągnie na siebie gniew Boga – Stwórcy Jedynego.

Santia III

 

1(33) I powiedział Mędrzec Światozar:

Perkunie Wiecznie przepiękny,

co oznacza ostatnie Przykazanie Twoje?

Powiedz – odpowiedz nam.

Mówił Perun wszystkim ludziom zebranym:

Przypomnijcie sobie ludzi Rasy Wielkiej – Welietów,

podanie o synach Tora wielomądrego , zachowane w świętych Wedach,

dane wam, synom moim, Tarachom Dadźbogom..

2(34) Zestarzał się Tur wielomodowy i wezwał do siebie

synów swoich, Wilga i Odina

i mówi im takie słowa:

Synowie moi ukochani,

Minęły już trzy Kręgi Lat Życia (po21 lat)mego,

Starość i dolegliwość napełniły ciało moje…

Siły moje już porzucają mnie.

Wiem że jest daleko na południu

u podnóża Himawat- góry,

Skuf Lęgów Niebieskich.

3(35) W skufie tym podgórskim,

Przygotowują mądre Lęgi

wszystkim Bogom niebieskim Surycę,

jaśniejący boski napój,

darujący liczne życiowe siły

i wieczną młodość

Jeżeli człowiek wypije Surycy Legów

on znów odzyska siły życia,

i znów w ciało powróci zdrowie

i wieczna młodość w nim zajaśnieje.

4(36) I Star powiedział do Tura: Ojcze mój ukochany,

przyniosę ci napój Bogów…..

I poszedł Star na południe, do Himawat – góry

Długo czekał na starszego Syna Tor wielomądry….

i posłał on średniego syna

na poszukiwanie Stara, mówiąc mu:

widocznie nieszczęście wydarzyło się ze starszym bratem twoim,

ty wyjdź Wing na pomoc bratu swemu..

i poszedł Wing na poszukiwanie brata swego…

5(37) Wiele wód odtąd upłynęło w Irii Świętym…

Mały księżyc dziewięć razy

dokonała swe drogi naokoło Ziemi

a duży księżyc cztery razy

i powiedział Odyn do Tora wielomądrego

miły mój ojcze, puść

ty mnie do Himawat góry.

Na poszukiwanie Skufa podgórskiego….

Legów Niebieskich, jak i Surycy boskiej…

6(38) Pobłogosławił Tor wielomadry

syna swego ukochanego

i udał się Odyn na południe do Himawat – góry…

na poszukiwanie braci swych

i Skufa Legów Niebieskich.

Jak przybył do Himawat – góry.

….zobaczył Skuf Legów Niebieskich.

Pośród Skufa Niebieskiego

gotowała Legina srebrnowłosa,

Surycę jaśniejącą w złotym kotle

…dla bogów Jasnych.

7(39) Powiedział Odyn takie słowa:

ciesz się dobrym zdrowiem Legino – mateczko,

niech nie będzie chmur ciemnych nad Skufą twoją,

niech będą wszystkie sprawy wasze

ku chwale bogów jasnych. …

Odpowiedziała Odynowi Legina srebrnowłosa:

bądź pozdrowiony i ty, jasny dobry zuchu,

powiedz, opowiedz co przywiodło cię

w Skuf nasz podgórski do Himawat – góry…

8(40) Przywiódł mnie kroczący ból,

za rodzonym ojcem mym,

już trzy jego kręgi lat życia przeminęły,

starość i dolegliwość opanowały ciało jego.

Tylko suryca twoja życiodajna, mateńko

przegoni starość i dolegliwość,

jak i męczarnie z cierpieniami.

I uświęci ciało Ojcowe Bożą siłą.

9(41) Powiedziała Odynowi Legina Srebrnowłosa:

W złotym kotle suryca gotuje się,

ty weź spij – spróbuj surycy, ale pamiętaj!

Pierwsza czara daje siły,

wypędza zmęczenie, bóle i dolegliwości.

Druga czara daje wesołość i wieczną młodość,

wypędza gnębiącą starość.

Trzecia czara dla ludzi niepotrzebna,

ona zmienia człowieka w zwierzę. …

10(42) Przyszło od ciebie dwóch młodzieńców,

ale nie usłuchali słów moich

i wypili trzy czary,

a teraz oni  jak zwierzęta pasą się na łące

za Skufem podgórskim naszym…

i wskazała ona ich Odynowi…

i poznał braci swoich rodzonych,

i paśli się jako owce na łące zielonej…

11(43) I napełniło się serce Odyna

Smutkiem wielkim za rodzonymi braćmi swymi.

I wziął czarę z surycą i wypił ją jednym duszkiem…

minął smutek, siły wielkie napełniły ciało jego

i pojawiło się pragnienie wypicia jeszcze jednej czary.

Ażeby odzyskać wieczna młodość

którą bogowie Jaśni mają.

12(44) Wypił czarę kolejną

wesołość i wieczna młodość

napełniła ciało jego,

i rozpaliło się wielkie życzenie

wypić trzecią czarę, lecz przypomniał sobie Odyn

słowa Leginy Srebrnowłosej

i nie wypił więcej

a  napełnił dzbanek swój podróżny

dwoma czarami Surycy

dla ojca swego rodzonego.

13(45) I uczynił Odyn hymn…..modlitwę Bogom jasnym,

i wezwał ich do pomocy braciom swoim rodzonym.

Zjawili się Jaśni Bogowie na Odyna zew….

i zwrócili rozum braciom jego, Starowi i Wigowi,

i pobłogosławili ich Bogowie na drogę powrotną…

Wrócili bracia do ojcowskiego domu….

i oddał Odyn Surycę Ojcu swemu rodzonemu.

14(46) I wypił Tor Wielomądry pierwszą czarę,

choroby i niemoc porzuciły ciało jego,

a siły życia wielkie napełniły rozum i ciało jego.

Drugiej czary nie wypił Tor Wielomądry

lecz wylał Surycę pod korzenie starych,

uschniętych drzew Dębu, Brzozy i Jesionu…

i odzyskały one siły wielkie….

i rozpuściły się zielone liście na koronach ich…

15(47) Powiedział synom Tor słowa takie:

Nie mam potrzeby młodości wiecznej,

przeżyłem długie życie przez Stwórcę Rahma dane,

niech Drzewa te siły dają liczne,

wam, synom moim ukochani,

i wszystkim potomkom rodów waszych…

we wszystkich czasach od kręgu do kręgu.

Posadźcie nasiona z  drzew tych,

koło domostw Rodów waszych…

i pielęgnujcie je, jak dzieci własne…

16(48) Od tego czasu strzegą Rodów Rasy Wielkiej

i potomków Rodu Niebieskiego,

trzy Drzewa Życia i Siły Wielkiej.

W trudnej chwili i w święta przychodzą do Drzew

Siłę Życia dającym i zdobywają siły liczne…

i rozsławiają Bogów Jasnych,

i przodków wielomądrych, za czyny dobre

tak ku chwale wszystkich Rodów Rasy Wielkiej…

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Santia IV

1(49) I spytał Peruna Rodan da’ Aryjski, Kodarad:

Powiedz – opowiedz nam,

Boże Wiecznie Przepiękny,

dlaczego wielu mędrców składa śluby milczenia …

i mówią, że dążą do poznania Wed.

Czy jest prawda w ślubach milczenia?

W milczeniu przychodzi mądrość Mędrców….

Jest nieme poznanie prawdy czy nie?

2(50) Odpowiedział Kodaradowi Perun Wielomądry:

Nie ma sensu w ślubowaniu milczenia,

gdyż stare Wedy poznajesz sercem

milczący zrozumieć nie może

i w serce jego stare Wedy nie wnijdą.

Stare Wedy tylko słowem dają się poznać

i gdzie rozlegają się słowa Wed.

Ich wielką istotę.

3(51) Myślą liczni ludzie,

kto pozna wszystkie Wedy – bezgrzesznym jest,

nawet kiedy postępuje źle….

Ale ni hymny z Mądrości  Poznania Światów

ni sentencje z mądrości Świata Światła,

ni zaklinanie z Mądrości Życia

nie uratują czyniących złe czyny….

i każdy odpowie za swoje bezprawie…

4(52) Święte hymny i pieśni,

nie uratują przed krzywda tego,

kto bezwolnie poddaje się omamom,

kto przebywa w świecie czarów i iluzji.

Jak ptaki porzucają gniazdo,

kiedy rosną u nich skrzydła,

tak i święte śpiewy porzucają człowieka,

gdy nadejdzie czas.

5(53) Wedy nie uratują tych, którzy nie wypełniają

swojego obowiązku wobec Życia,

one wskazują wam dwie drogi;

poświęcenie i składanie bezkrwawych ofiar,

przez ich znajomość osiągną czystość….

i tą czystością oprzędą grzech,

samooświeceni wiedzą Wed.

6(54) W sile wiedzy Starych Wed,

zbliża się Dusza wiedzącego do świata Prawi,

gdy jednak zwykłych owoców Świata Jawi pragnie,

zabiera ze sobą wszystko, czego dokonał,

i w Świecie Nawi spożywa owoce swych czynów,

niesie odpowiedzialność za każdy swój czyn

i znowu idzie drogą

przez Rahma Wielkiego wyznaczoną. …

7(55) Dzieci ludzkie

poświęcenie dokonuje się w Świcie Jawi,

a owoce wszystkich czynów spożywacie w Świecie Nawi,

dla Mędrców, Kapłanów i Duchownych,

oddających się wyrzeczeniom,

przeznaczono te wielkie Światy.

Bezgrzeszne poświęcenie

uważa się za wyrzeczenie się zła;

takie nieformalne poświęcenie

bywa pomyślnym i niefortunnym,

Poświęceniem znawcy Starych Wed

dostąpili Nieśmiertelności.

8(56) Ale jest i grzeszne poświęcenie…

Kto z ludzi ogarnięty gniewem niesprawiedliwym,

i innymi szesnastoma wadami,

a także ten kto narusza przykazania Bogów i Przodków,

szczególnie przykazanie krwi,

kto popełnia trzynaście szkodliwości – grzeszy ten.

A kto posiada Duszę czysta i Ducha jasnego,

i żyje zgodnie z przykazaniami Praojców swoich,

ten bezgrzeszny.

9(57) Gniew niesprawiedliwy, pożądliwość, chciwość,

urojenia, lubieżność, okrucieństwo,

pomówienie, próżność, czarnowidztwo, zboczenie, zawiść,

wstręt, rozpusta, pragnienie cudzego,

ucisk, złość – oto wady Dzieci ludzkich.

Ludzie powinni unikać tych szesnastu.

10(58) Każda z nich czai się na ludzi,

pragnąc zawładnąć ich wnętrzem,

jak myśliwy czatuje na zwierzynę.

Chełpliwemu,  pożądliwemu,wyniosłemu,

pamiętliwemu,chwiejnemu,

odmawiającemu zaszczytu obrony.

Tych sześciu grzechów czynionych jest przez nieprawych ludzi,

mimo większego ich zagrożenia.

11(59) Pogoń za przyjemnościami, wrogość,

przechwałki swojej hojności, skąpstwo,

ucisk innych ludzi, kłamstwo, słaba wola,

rozsławianie swoich uczuć, nienawiść do współmałżonka,

oto dziewięć najgorszych wrogów człowieka…

12(60)  Zachowanie przykazań, Praw Boga Stwórcy – jedynego,

Praw Rodu waszego, szczerość, opanowanie,

poświęcenie, samokontrola, wstydliwość,

cierpliwość, wytrwałość, brak zazdrości,

składanie bezkrwawych ofiar,

przedłużanie Rodu, miłosierdzie, troska,

studiowanie świętej Ra – m – Ha INTY i Starych Wed

oto szesnaście ślubowań wyznawców Wiary…

 13(61) Kto umocni tych szesnaście ślubowań

ten wyróżni się na całej Ziemi;

kto przestrzega trzy, dwa lub tylko jedno z nich,

ten uznany jest za samostanowiącego;

w wyrzekaniu się wad Świata Jawi

jest klucz do nieśmiertelności.

Mądrzy wyznawcy Wiary

ich nazywają  wrotami Prawdy.

14(62) W samorozwoju jest osiemnaście przymiotów:

powściągliwość w działaniu,

bezczynności i nastawieniu na wytyczony cel,

poskromienie niesprawiedliwości, posądzania, pychy,

niskich pragnień, gniewu niesprawiedliwego,

przygnębienia, chciwości, donosicielstwa, zazdrości,

złożyczenia, rozdrażnienia, niepokoju,

zapominalstwa, gadatliwości, zarozumialstwa.

15(63) Tak człowiek pojmujący samorozwój….

staje się trzeźwym,

on posiada osiem cech: sprawiedliwość,

zdolność do rozmyślania,

zdolność do samopoznawania,

zdolność do badań, niewzruszalność,

uczciwość, niewinność, skupienie…

16(64)  Bądźcie prawdziwi Duszą i Duchem,

Światy trzymają się prawdy. Ich wrotami – Prawda;

gdyż powiedziane jest: Na Prawdzie opiera się Nieśmiertelność,

Odwracajcie się od grzechów,

wypełniajcie ślubowania i przykazania.

Takie postępowania stworzone w Jednym Bogu,

przez prawdę prowadzi do nieśmiertelności…

Zachowajcie ludzie niezmiennymi święte pisma:

Ra -M -Ha INTU i Stare Wedy.

Santia V

 

1(65)  I spytał Pierruna Gromowładnego, Ogniesław,

kapłan wielkie świątyni Inglii, z rodu Światorusów:

Ty – powiedz- opowiedz Pierrunie Ojcze,

co w przyszłości potomków czeka

wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego?

Jaki los czeka ich po odejściu naszym,

do Prawi Niebieskiej, ku Przodkom naszym.

2(66)  Odpowiedział Ogniesławowi, Bóg Wielce Mądry:

Posłuchaj mnie Wielki Strażniku Pierwotnego Ognia….

i wy wyznawcy Bogów Świętej Rasy i Rodu Niebieskiego…

Podobnie jak Niebieski Iriju

co dzieli pół Swargi Niebieskiej Wielkie Zmiany przyniesie

potok Rzeki Czasu w prądzie swoim….

 

3(67) Zmieni oblicze swe

święta ziemia  Rasy Wielkiej.

Wielki ochłodzenie przyniesie wiatr da’ Aryjski

na ziemię tę. Marzanna na trzecią część roku

swym Białym Płaszczem okrywać ja będzie.

Nie będzie żywności dla ludzi i zwierząt w czasie tym

i zacznie się Wielkie Przesiedlenie

potomków Rodu Niebieskiego za góry Rypejskie

które bronią na zachodnich granicach

Świętą Ruseńską. …

 

4(68)  I dojdą oni do Wielkich Wód

ocean-morza zachodniego,

i przeniesie ich Siła Niebieska,

na ziemię bezbrodych ludzi,

ze skórą koloru płomienia Świętego Ognia.

Wielki Wódz zbuduje w ziemi tej

Świątynie Trójzębu Bogu Mórz i będzie Nij – Bóg Mórz

posyłać nim niezliczone dary swe,

i stanie ochraniać ziemię ich przed żywiołami zła…

 

5(59)  Ale wielki dostatek

otumani głowy wodzów i kapłanów

Wielkie lenistwo i życzenie cudzego owładnie rozum ich.

I zaczną oni łgać Bogom i ludziom,

i zaczną żyć według własnych praw,

zrywając przymierze mądrych przodków

i prawa Boga – Stwórcy Jedynego.

I będą wykorzystać

Siłę Żywiołów Ziemi Midgard

dla osiągnięcia swoich celów…

I rozgniewają oni czynami swoimi

Nija Wielkiego Boga Mórz…

6(70)  I zniszczą Nij i żywioły – ziemię tę,

i ukryje się ona w głębinach Wielkich Wód,

tak jak ukryła się  ona w czasach starożytnych

w głębinach północnych wód Święta Daaria…

Bogowie Rasy uratują ludzi prawych

i Siła Niebieska przeniesie ich na wschód,

w ziemię ludzi ze skórą koloru Mroku….

a bezbrodych ludzi,

ze skórą płomienia Świętego Ognia,

przeniesie Siła Wielka na skraj Ziemi

na zachodzie Jaryły Słońca leżące.

7(71)  ludzie ze skórą koloru Mroku,czcić będą

potomków Rodu jak Bogów.

I będą się uczyć od nich wielu nauk.

Ludzie Wielkiej Rasy zbudują nowe grody i Świątynie.

I nauczą ludzi ze skórą koloru Mroku,

hodować trawy i warzywa….

Cztery Rody Rasy Wielkiej zmieniając jeden drugiego.

będą uczyć starożytnej Mądrości nowych Kapłanów…

i budować Tirrany – grobowce,

jako góry rękodzielne czterograniaste….

8(72)  Inne zaś Rody Rasy Wielkiej

rozsieją się po całym obliczu Ziemi – Midrad…

i przejdą za Himawat – góry…

i nauczą ludzi ze skórą koloru Mroku,

Mądrości Świata Świetlistego

Ażeby przestali przynosić

ofiary straszne – krwawe

swojej bogini Czarnej Matce

i Żmijom – Smokom ze świata Nawi,

a odzyskali nowa mądrość i Wiarę…

 

9(73)  Uczeni z Rodu Rasy Wielkiej

rozejdą się po wszystkich krajach Midgard – Ziemi,

za Ripejskimi górami

i postawią nowe grody i Świątynie

i zachowają wiarę praprzodków.

I ukryte Wedy jakie Tarchom Dadźbóg dał….

z innymi jasnymi Bogami.

Liczne Rody z Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego

będą paść niezliczone stada zwierząt,

i przechodzić z miejsca na miejsce.

Spowinowacą się z innymi Rodami Rodu Niebieskiego…

10(74)  Ale przyjdą ze Świata Ciemności cudzoziemscy wrogowie,

i zaczną schlebiać Dzieciom Ludzkim

słowa schlebiające, przez kłamstwo przykryte

i będą zwodzić starych i młodych,

i córki człowiecze będą brać za żony…

Irynirować będą między sobą

i między ludźmi i ….między zwierzętami

i przyuczać do tego zaczną

wszystkie narody Midgard – Ziemi,

a tych, którzy nie będą słuchać słów ich

i naśladować czynów żałosnych cudzoziemców,

poddadzą męczarniom i cierpieniom…

11(75)  Niektórzy z nich w obecnej chwili

próbują przeniknąć na Midgard – Ziemię,

ażeby czynić swoje czyny ciemne,odwracać od drogi sił Światła

synów i córki Rasy Wielkiej.

Cel ich – zgubić Duszę Dzieci Ludzkich,

ażeby nie osiągnęły nigdy

jasnego Światła Prawi i Asgardu Niebieskiego

klasztory Bogów – Opiekunów

Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej

a także Niebieskich Ziem i Osiedli,

gdzie odzyskują spokój Światli Przodkowie wasi…

12(76)  Po szarej skórze ich,

poznacie cudzoziemskich wrogów…

Oczy koloru Mroku u nich i dwupłciowi oni,

i mogą być żoną, jak i mężem.(Mowa o żydach pederastach)

Każdy z nich może być mężem, albo matką….

Pokrywają oni farbami twarze swoje,

żeby upodobnić się do Dzieci Człowieczych…

i nigdy nie zdejmują odzień swoich

ażeby nie obnażyła się nagość zwierzęca ich.

13(77)  Kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi

zdobędą oni liczne kraje Midgard – Ziemi

jak już postępowali na innych Ziemiach

w wielu Światach

w czasach poprzedniej Wielkiej Rasy,

ale zostaną zwyciężeni oni,i zesłani w kraj Gór rękodzielny,

gdzie będą mieszkać ludzie ze skórą koloru Mroku

i potomkowie Rodu niebieskiego

pochodzący z Ziemi Boga Nija.

I Dzieci Człowiecze zaczną uczyć pracy ich,

ażeby mogli sami hodować zboża

i warzywa do żywienia dzieci swoich…

14(78)  Ale brak chęci pracowania,

zjednoczy Cudzoziemców,

i opuszczą oni kraj Gór rękodzielnych,

i osiedla się we wszystkich krajach Midgard – Ziemi

i stworzą oni wiarę swoją,

i ogłoszą siebie Synami Boga Jedynego

i będą krew swoją i dzieci swoich

składać w ofierze bogu swemu,

ażeby istniał krwawy związek

miedzy nimi a bogiem ich….

15(79)   I będą Światli Bogowie posyłać do nich

Wędrowców Wielce Mądrych,gdyż nie posiadają oni ani Ducha ani Sumienia

i Cudzoziemcy będą słuchać Mądrego Słowa ich

a wysłuchawszy, będą przynosić życie Wędrowców,

w ofierze bogu swemu…

I stworzą oni Złotego Tura,

jako symbol swojej potęgi

i będą kłaniać się jemu,

jako bogu swemu…

16(80)  I poślą do nich Bogowie Wielkiego Wędrowca,

miłość niosącego, ale kapłani Złotego Tura

poddadzą go śmierci męczeńskiej,

i po śmierci ogłoszą bogiem go….

i stworzą wiarę nową, zbudowano

na kłamstwie, krwi i ucisku…

I ogłoszą wszystkie narody niższymi i grzesznymi,

i wezwą przed oblicze przez nich stworzonego Boga

kajać się i prosić o  wybaczenie za czyny

dokonane i nie dokonane…

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Santia VI

 

1(81)  I powiedział Mędrzec Światozar,

ze sławnego Rodu Światorusów,

Pierunie Wiecznie Przepiękny;

Ty powiedz – opowiedz, Pierunie – Pierwszy Ojcze,

co będzie ze Świętą Ziemią Rasy Wielkiej

i wiarą Przodków naszych?

Odpowiedz – powiedz Jasny Boże

Jeśli przyjdą czasy ciężkie

dla Synów rasy Wielkiej, to

kto może uratować świętą Ziemię Rasy….

i potomków Rodu Niebieskiego?

2(82)  Mówił Bóg wielce mądry, takie słowa:

Wiedzcie ludzie, co ciężkie czasy….

przyniesie potok Rzeki Czasów.

Na świętą Ziemie Rasy Wielkiej,

i ostaną na ziemi tej,

jedynie kapłani – strażnicy Starej Wiedz i Mądrości Ukrytej…

…gdyż wykorzystają ludzie

Siły Żywiołów Midgard – Ziemi

i zniszczą mały księżyc

i Świat swój piękny…

i obróci się wtedy Swaroży Krąg

i przerażą się ludzkie Dusze…

 3(83)  Wielka Noc okryje Midgard – Ziemię…

i Ogień Niebieski

zniszczy liczne krainy ziemi…

Tam gdzie kwitły piękne ogrody,

będą rozciągać się Wielkie Pustynie

Miast urodzajnych pól

morza szumieć będą,

a tam gdzie pluskały się fale mórz,

pojawia się wysokie góry

śniegiem wiecznym okryte…

4(84)  Ludzie chować się będą przed deszczami zatrutymi,

śmierć niosącymi – w pieczarach

i żywić się będą ciałami zwierząt,

gdyż owoce drzew trucizna się wypełnią

i liczni ludzie pomrą

skosztowawszy tego jedzenia

Otrute wody strumieni wiele śmierci przyniosą

Dzieciom Rasy Wielkiej

i Potomkom Rodu Niebieskiego.

I cierpienia ludziom przyniesie pragnienie…

5(85)  I po radzie Cudzoziemców,

skrycie przybyłych na Midgard – Ziemię,

ludzie zaczną pozbawiać jeden drugiego życia…

dla łyku świeżej wody,

dla kawałka czystego pożywienia…

i zaczną zapominać oni Stare Mądrości

i Prawa Boga Stwórcy Jedynego…

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Wielka izolacja przyjdzie na Świecie Midgard

i tylko kapłani – Strażnicy

Świętej ziemi Rasy Wielkiej

będą zachowywać czystość Starej Wiedzy,

nie bacząc na trudy i śmierć.

6(86)   Ale Rzeka Czasu znów przyniesie

zmiany w prądzie swym…

I znowu nastąpi złączenie Rodów Rasy Wielkiej,

Ich połączy Stara Mądrość

zachowana w pieśniach

i legendach ludowych

podawanych z ust do ust, zapisana na kamieniach  w Sanktuariach i Świątyniach,

i spisana w San’tii Wielkiej…

Wiele Mądrej Wiedzy

będzie stracona dla Rodów wielu,

lecz pamiętać będą oni,

Że są Potomkami Rodu Niebieskiego

i nikt nie zdoła zwyciężyć

i pozbawić ich wolności….

 

7(87)  Dzieci Człowiecze znów zbudują grody i Świątynie

tym Bogom, których pamiętają…

Życie prawe i szczęśliwe

wróci na ziemię Wielkiej Rasy…Ale kapłani cudzoziemscy

ze Świątyń Złotego Tura

…….i kapłani Przybitego Wędrowca,

zechcą  unicestwić ich świat i spokój,

gdyż kapłani ci żerują na owocach pracy cudzej…

8(88)  I przyjdą kapłani cudzoziemscy

w ziemię Rasy Wielkiej

udając handlowców i bajarzy,

i fałszywe legendy przyniosą oni,

i zaczną uczyć życia nieprawego

ludzi Rasy Wielkiej

nie kierowanych złem i oszustwem

i wielu ludzi da się zwieść

wpadną w sieci pochlebstw i oszustwa,

i zamienią świat Prawi na dziewięć wad:

rozpusta, kłamstwo, zarozumialstwo, brak duchowości

nieobowiązkowość, niewiedza,

niezdecydowanie, lenistwo i obżarstwo…

9(89)  I odrzeknie się wielu ludzi

od świętej Wiary Przodków swoich

i wsłuchiwać się będą słowom Cudzoziemskich kapłanów,

które są kłamstwem nieprawym,

odwodzącym Dzieci Człowiecze

z drogi Sił Światła….

Czasy krwi i bratobójstwa

przyniosą cudzoziemscy kapłani

na przestrzenie ziem Rasy Wielkiej,

i nawracać zaczną ludzi na wiarę swą….

10(90)  Ludzie Rasy będą prosić

o pomoc Cudzoziemskich kapłanów

służąc cudzym Bogom

i Bogom Świata Ciemności….

I kapłani Przybitego Wędrowca

z fałszywą gorliwością będą pocieszać ich’

i zdobędą Dusze ich,

i bogactwem Dzieci Człowieczych…

I ogłoszą Ludzi Rasy Wielkiej niewolnikami Boga,

którego sami zabili…

I wmawiać im będą,

że w cierpieniu dobro się przejawia,

gdyż cierpiącego Boga ujrzą….

11(91)  Na siedem Kręgów Życia okryje Ciemność,

ziemię Rodów Rasy Wielkiej…

Wielu ludzi zginie od metalu i ognia…

Ciężkie nastaną czasy

dla Narodów Midgard – Ziemi.

Brat wystąpi przeciw bratu,

syn przeciwko ojcu,krew lać się będzie jak rzeki.

Matki będą zabijać

swe nienarodzone dzieci….

Głód i Duchowa pustka

zasnują mgłą głowy wielu ludzi Rasy Wielkiej

i stracą oni wiarę w sprawiedliwość…

12(92)  Ale nie dopuści Bóg – Stwórca Jedyny

i Rod Niebieski do zagłady Rasy…

Odrodzenie Rasy Wielkiej

i przebudzenie Ducha opiekuńczego,

synów Rodu Niebieskiego

przyniesie Biały Pies,

posłany przez Bogów

na Świętą Ziemię Rasy Wielkiej.

Oczyści się święta Ziemia

z tysiącletniego niewolniczego jarzma Cudzoziemskich wrogów,

którzy składają w ofierze

krew i ciało dzieci swoich,

i kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi

trują Dusze dzieci Rodu Niebieskiego…

13(93)  Feniks Niebieski wskaże

naczelnemu kapłanowi Pierwotnego Ognia,

syna kapłana Lasu Rodu Trójksiężyca

i wychowa Naczelny Kapłan z niego

Mądrego Wielkiego Kapłana,

będą pomagać Jaśni Bogowie…

I odrodzi Wielki Kapłan

Starą Wiarę Praprzodków

na świętej ziemi Rasy Wielkiej…

i zbuduje Świątynie Wedy,

Świętą Stellę i sanktuaria,

ażeby poznawały wszystkie Rody Rasy Wielkiej

i potomkowie Rodu Niebieskiego

Starą Mądrość i Życie prawe…

14(94)  I poznają sługi Ciemności, że nadeszła ich zagłada…

i będą oni kłamać na Wielkiego Kapłana…

i nakłaniać uczniów i bliskich jego,

bogactwem niezliczonym i błogością błędnym …

Ażeby nie osiągnęli

Duchowych Wierzchołków Świata Prawi,

a byli wiecznymi niewolnikami Świata Ciemnego…

I oni będą robić wszystko,

żeby zniszczyć Wielkiego Kapłana,

ażeby nie odrodziła się stara Mądrość

i Wiara Przodków na świętej ziemi Rasy…

15(95)  Siły Ciemności dołożą wszystkich sił,

ażeby nigdy nie zapalił się Święty Ogień

wobec obrazów i Stelli Bogów

i Światłych Przodków waszych.

Cudzoziemcy napuszczać będą

jeden naród na drugi,

wzywając ich do wojen,

ażeby zabijali się wzajemnie

za posiadanie dóbr ziemskimi…

Ale dobra te, po zakończeniu wojen,

zawsze dostana się Cudzoziemcom…

16(96)  Miliony żyć zabiorą bezmyślne wojny

dla zaspokojenia życzeń Cudzoziemców,

gdyż czym więcej będzie wojen …

i śmierci miedzy Dziećmi Człowieczymi,

tym większe bogactwa

zyskują wysłańcy Świata Ciemności

i posiądą wpływ nad umysłami

licznych z Rasy Wielkiej.

Ciemne Moce dla osiągnięcia swych celów

zastosują, także Faszę – Niszczyciela

i Ogniste Grzyby śmierć niosące

podniosą się nad Midgard – Ziemią…

Santia VII

 

1(97)  Powiedział do Pierruna, Wiedzyświat, woj z rodu h’Aryjskiego

takie słowa: ty powiedz – opowiedz

Jasny Wodzu nasz, czy uratuje Wielki Kapłan

Świętą Wiarę przodków…..

na świętej ziemi Rasy Wielkiej od Cudzoziemskich wrogów?

Dlatego cię pytam,

bo z Rodem Trójksiężyca jesteśmy krewni…

 

2(98) Odpowiedział Jasny Bóg wojowi:

Ty posłuchaj mnie Dobry Druhu.

Ciężki los dla Wielkiego Kapłana przeznaczony…

Niezrozumienie ludzi będzie otaczać go,

bo Stara Mądrość niezrozumiałą stała się,

dla wielu dzieci człowieczych

z Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego…

I jego zadaniem wyjaśnić ludziom

podstawy Starej Wiedzy i sens Obrazów Run

zachowanych w prawach Boga – Stwórcy Jedynego..

 

3(99) Wielka Kapłanka przyniesie Nowe Życie

na przestrzenie świętej ziemi Rasy

i poznają wszystkie Rody Rasy Wielkiej

i potomkowie Rodu Niebieskiego

Życiodajne Światło Starej Mądrości,

które ochraniali Kapłani Wielkiej Świątyni Inglii…

Szczęście i życie prawe

umocni ona po całej ziemi Rasy,

ażeby Światowa Jasna Dusza DŻYWY

znalazła sobie schronienie

w sercu każdego człowieka.

Z Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej,

zaczynając z odrodzonego Asgardu  Iryjskiego…

 

4(100) Znów spytał się Pierruna

Wiedzyświat – woj z Rodu h’Aryjskiego,

powiedz – opowiedz Jasny Wodzu,

jak zrodzi się Wielka Kapłanka ?

Z jakich Rodów będą rodzice jej ?

I jak Światło Mądrości Pradawnej

oświetli cały świat Midgard – Ziemi ?

Odpowiedział Pierrun wojowi z Rodu h’ Aryjskiego:

Posłuchaj woju słów moich.

Jak skończy Naczelny Kapłan Pierwotnego Ognia

czternastoletnią naukę….

syna Kapłana Lasu ,, z Rodu Trójksiężyca ,

to ogłosi go spadkobiercą swoim

i przeprowadzi go przez trzy wtajemniczenia…

 

5(101)  W dzień Wielkiego Święta,

wezwą do siebie Jaśni Bogowie i Wielce Mądrzy Przodkowie

Naczelnego kapłana Pierwotnego ognia,

gdyż wypełnił on w całości

misję swą na Midgard – Ziemi.

Nowy Najwyższy Kapłan z Rodu Trójksiężyca

zacznie czyny swe, wędrując z Grodu do Grodu,

głosząc Starą Mądrość Przodków,

i uzdrawiając chorych Duszą i ciałem….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

6(102)  Wróciwszy do Asgardu Iryjskiego

on wezwie do siebie uczniów

i będzie ich uczył podstaw Starej Mądrości

i zacznie budować Świątynię Starej Wiary

Przodków Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego

i kiedy nadejdzie czas

przyprowadzą do Naczelnego kapłana

czternastoletnią córkę Wielkiej Wieduny

z Rodów znów przybyłych,

aby studiowała Mądrość Starą i tajemna…

I uczyć zacznie Wielki Kapłan

córkę Wielkiej Wieduny Wiedzy Tajemnej,

i będzie wychowywać z niej

Kapłankę Wielkiej Świątyni…

 

7(103)  I matka jej, Wielka Wieduna,

będzie uzdrawiać dusze i wychowywać dzieci

Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego….

I otoczy Naczelny Kaplan

córkę Wielkiej Wieduny troska i miłością,

i chronić ją będzie od sług Świata Ciemności,

ażeby ni zdobyli Duszy jej,

i nie skierowali córki Wielkiej Wieduny

drogą ciemną, bezduszną ,

prowadzącą Dusze ludzi w przepaść  piekielną

w ciemnych otchłaniach Świata Nawi leżącego…

 

8(104)  Gdyż wiedzą słudzy Świata Ciemności

co córka Wielkiej Weduny,

otoczona przez troskę i miłość Wielkiego Kapłana

urodzi piękne Dziecię,

które zostanie Wielką Kapłanką,

Zbawczynią świętej ziemi…

i wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,

i potomków Rodu Niebieskiego.

Świętym roku powinno – zrodzi się Dziecię to

gdyż od tej pory przyszłej Kapłance Wielkiej

będą pomagać i służyć  wszyscy Bogowie Rodu Niebieskiego.

9(105)  Wilgotna Matka Ziemia …będzie ja karmić,

a niebieska krowa Zimun będzie poić ją swym mlekiem…

Gamajun, wieszczy ptak

śpiewa  Wielkiej kapłance o zachowanej

Starej Wielkiej Mądrości…

Sam Bóg Wyszen chronił będzie sny jej,

a Łada – Matka chronić ją od Zła dniem będzie…

Mokosz – Mateńka niańczyć ją będzie, a Bóg Kryszen na fujarce zagra jej…

 

10(106)  Ale zjednoczą się Siły Ciemności ,

i zechcą zdruzgotać dziecię to.

Ażeby zginęła Stara Wiedza,

Runy i Mądrość tajemna  w bezczasie…

Gdyż ich celem wielkim ,

nie dopuścić urodzeniu Kapłanki Wielkiej,

i dołożą wszelkich swych sił,

by nie zrodziła się po wieki wieków…

I zaczną otaczać sługi Świata Ciemności,

matkę przyszłej Wielkiej Kapłanki

kłamstwem i pochlebstwami wszelkimi …

 

11(107)   I będą zapraszać matkę , przyszłej Wielkiej Kapłanki,

na uroczystości wielkie,

gdzie kłamstwo i brak duchowości jest cenione,

gdzie próżniactwo i samouwielbienie jest normą,

gdzie poniżenie i perwersję ubóstwiają…

Ciemne Moce będą kierować

do córki Wielkiej Wieduny,

uwodzicieli i zwodzicieli,

coby łgali na Wielkiego Kapłana

i Starą Wiarę Praprzodków…

 

12(108)  Wszystkie Ciemne Moce

nakierują się na to,

coby rozłączyć Wielkiego Kapłana

z córą Wielkiej Wieduny,

gdyż wiedzą Siły Ciemności,

że jeśli ich rozłączą – wielka strata

i nie urodzi się Wielka Kapłanka.

Doprowadzą do śmierci Naczelnego Kapłana…

ponieważ misja jego – wychować Wielką Kapłankę.

Ale on znów odrodzi się przez jeden Krąg Lat,

i to będzie ostatnim okresem panowania Sił Ciemności,

we wszystkich krajach Midgard – Ziemi…

 

13(109)  Wszechniszczący Ogień Odpłaty – Sił Świata,

spali sługi Świata Ciemności

i wszystkich potomków Cudzoziemskich wrogów,

co pustką bezduszna napełnili cały Świat Ludzki…

niosąc na sztandarach swoich kłamstwo

wady i lenistwo i okrucieństwo,

życzenie cudzego i pożądanie,

strach i zwątpienie w siły swe…

I to – będzie Wielkim Końcem Świata,

dla cudzoziemskich wrogów,

przybyłych ze Świata Ciemnego …

I nastapi koniec Czasów Ciemności,

dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,

i potomków Rodu Niebieskiego…

 

14(110)  Zapamiętajcie dostojni Kapłani Bogów,

Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego

i wy, Wieduny srebrnowłose,

i wy Mędrcy wielce mądrzy – słowa moje…

Nakreślcie Run ich na San’tiach

i na kamieniach w Sanktuariach i Świątyniach waszych,

coby pamiętali potomkowie o czasach ciężkich,

co przyniesie Rzeka Czasu…

na przemijających falach swoich…

i byli gotowi do próby ciężkiej…

 

15(111)   Jeżeli potomkowie Rodów waszych

zachowają, w pamięci słowa te,

i połączą siły liczne w obronie Wiary

Mądrych praprzodków

nic nie uratuje wrogów

Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego

od rażącego Ognia Odpłaty – Sił Światła…

Gdyż, kto z Dzieci Człowieczych idzie drogą Sił Światła,

ten zostanie uratowany, a te kto kroczy

drogą Sił Ciemności – zagładę wybiera…

 

16(112)  Po woli Swaroga Ojca mojego,

obwieściłem wam o Wiecznych Prawach Wszechświata,

i o wielkich próbach Swarożego Kręgu,

i dziewięćdziesięciu dziewięciu Kołach Życia,

co przyjdą na Midgrad – Ziemię.

To – Wielkiej Przeznaczenie, należy wypełnić,

Wam i potomkom waszym, coby poprawnie spełniło się wszystko,

wyznaczone przez wielkiego Ramha ,

na powierzchni jaśniejących Fal Rzeki Czasu,

i pod nadzorem Czisłoboga.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Santia VIII

 

1(113)  Powiedział do Pierruna Wielce Mądrego Stifi

kapłan Świątyni Kwiatu Paproci z Rodu Raszenów

Ty, powiedz – opowiedz ,Mądry Nauczycielu,

czemu siły ciągną Cudzoziemców

porzucając swoje włości w Świecie Ciemności,

i wioda ich do nas na Midgard – Ziemię?

Odpowiadał kapłanowi Bóg  Wielce Mądry:

Cudzoziemcy łakomią się na wszystko cudze,

a do nich nie należące…

Wszystkie ich myśli tylko o władzy,

tak nad wszystkimi Światami, o zagarnianiu bogactw

i dzieł Jasnych Światów…

 

2(114)  Cel Cudzoziemców – naruszyć harmonię

panującą na Świecie.

 

I unicestwić potomków Rodu Niebieskiego

i Rasy Wielkiej, gdyż tylko oni mogą dać

godny odpór Siłom Mroku …

Sługi Świata Ciemności liczą,

że tylko im należne wszystkie Światy,

które stworzył Wielki Ra – M- Ha

I przybywając na Ziemię kwitnąca,

starają się Dzieci Człowiecze chciwości nauczyć,

gdyż Chciwość gubi Poznanie,

kiedy Poznanie zabite i Wstyd umiera…

 

3(115)  Kiedy zabity Wstyd, Prawda znika,

z zagładą Prawdy i szczęście zginie…

Kiedy Szczęście zginie i człowiek ginie…

a jeśli zginie człowiek, wszystkie bogactwa jego

swobodnie Cudzoziemcy zagarniają…

Oni w bogactwie widzą swa największa podporę,

i budują swój świat na bogactwie…

W Świecie Ciemności życie dostępne tylko tym,

kto bogactwo posiada. Człowiek biedny ,

jak martwy na pustyni….

……………………………………………………

……………………………………………………

4(116)  Oni odbierają dostatek ludziom,

w sile swego oszustwa, pokładając nadzieję…Wiedzą, że jeśli odbiorą Ludziom Nadzieję i Wiarę,

cel w życiu i Ducha Wolności,

to samych ludzi zgubią….

w tej sytuacji dzieci Człowiecze w Świecie Jawi,

drogę śmierci wybierają,

i broń swa skierują

przeciw Cudzoziemcowi – złoczyńcowi,

gdyż lepiej chwalebna śmierć przyjąć,

w bitwie sprawiedliwej z Cudzoziemskimi wrogami,

niż ukorzyć się wrogom…

…………………………………………………………….

5(117)  Ludzie słabi Duchem, tracą rozum,

albo we władanie Cudzoziemca – wroga wpadają,

inni zaś w pragnieniu posiadania do Cudzoziemca idą w posługę…

Nieszczęścia takich zagubionych ludzi gorsze od śmierci,

ponieważ śmierć zgodnie z prawami,

jest wieczna Drogą Świata,

i nie ma nikogo w Świecie Jawi żyjącego,

kto śmierć przewyższyłby….

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

6(118)  Cudzoziemscy wrogowie Dzieci Człowiecze

w obłęd wprowadzają i ludzie

wszyscy, coraz bardziej tracą rozum, dokonują występków okrutnych.

… do naruszenia Przykazań Krwi,

ludzie dochodzą w swych ciężkich przestępstwach,

a dla winnych mieszania się z krewnymi,

piekło otworzy szeroko swe drzwi…

….i jeżeli człowiek nie odrzuci tego wszystkiego.

I jeśli nie obudzi się on,

to udaje się prosto do piekła…

i Bogowie mu nie pomogą,

gdyż sam swa drogę wybiera….

 

7(119)  Przebudzenie człowieka tylko przez Poznanie,

i oko Poznania ratuje go,

Wyniósłszy Poznanie,

Dziecie Człowiecze znowu patrzy na Wedy

i znowu obowiązkiem zostaje

ku Życiu Duchowemu dążenie,

a nadzorcą czynów wszystkich jest Sumienie…

Słuchając Sumienia, nienawiść czuje do wszelkiego zła,

od tego Sumienia się wzmacnia,

i człowiek stwarza własne szczęście.

W szczęściu i sam człowiek powstaje….

 

8(120)  Spokojni ludzie zawsze biegli w czynach swych

i stali w obowiązkach przed Rodem…

Bezprawnie nie myślą oni i nie postępują grzesznie.

Ludzie bez skrupułów lub nierozumni,

badx to mężczyźni, albo kobiety

nie czynia ppostepów

w wykonywaniu obowiązków

przed Bogami i Rodem

-staja się podobni do Cudzoziemców.

…ci w których jest sumienie,

czczą Bogów i Przodków swoich

i podążają do nieśmiertelności,

nie zaś w Świat Mroku…

 

9(121)  Kto z Dzieci Człowieczych

z szaleństwa we wściekłość wpadnie,

będzie grozić. Kto dobrego znienawidzi,

tego, jak Cudzoziemca  – Szarym

i godnym pogardy – nazwą ludzie…

Kto po naukach Cudzoziemców

w błędzie i chciwości

stara się odebrać dobrym ludziom szczęście,

ten, nie panując nad sobą, nie pokona gniewu

i sam niedługo utrzyma szczęście,gdyż całe bogactwo,

zbaczających z drogi Światła,

dostaje się Cudzoziemcom.

 

10(122)  I radością wypełniają się  serca u wszystkich Sił Ciemnych,

kiedy dzieci Człowiecze wsłuchując się

fałszywym mowom Cudzoziemców,

zsuwają się z drogi Światłości…

I krocza droga upadku …

gromadząc dobra materialne a nie duchowe,

z woli cudzoziemskich wrogów,

prowadzą swe Rody do zagłady…

I wiedzą Cudzoziemscy wrogowie,

co wszelkie dobra niepewne

i dobrym ludziom bogactwo odebrane,

zasnuje rozum ludzki

i Dusze ludzkie staja się zatwardziałe…

 

11(123)     Dzieci Rodów Człowieczych,

nie wsłuchujcie się słowom Cudzoziemców,

gdyż fałszywi oni i chcą zgubić Dusze wasze.

Abyście nie znaleźli się w Asgaradzie Niebieskim

a byli Wiecznymi Tułaczami w Ciemności bezdennej.

Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych,

gdyż zwiodą córki wasze

i zdeprawują dusze ich czyste

i Krew Rasy Wielkiej zmarnują,

gdyż pierwszy mężczyzna u córy

zostawia obrazy Ducha i Krwi…

 

12(124)  Cudzoziemskie obrazy Krwi

z dzieci Człowieczych wypędzają  światłego Ducha,

a pomieszanie krwi doprowadza do zagłady…

i wszech Rod wyrodniejąc – ginie,

nie mając potomstwa zdrowego,

gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej

co zabija wszelkie dolegliwości – choroby,

którzy przynosząc na Midgard – Ziemię….

Cudzoziemscy wrogowie idąc ze Świata Ciemnego…

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

13(125)  Nie przysłuchujcie się nawoływaniom wrogów – uwodzicieli

i nie łakomcie się ich obietnicami fałszywymi…

Nie ma u Cudzoziemskich wrogów współczucia,

ani dla dzieci z Rodu Człowieczego,

ani dla stworzeń podobnych sobie,

gdyż każdy przychodzący ze Świata Ciemnego

albo potomek jego rodzony

na Midgard, albo innej Ziemi,

myśli tylko o życiu próżniaczym,

wykorzystując cudzą pracę

i ufność dzieci Człowieczych…

 

14(126)  Oszustwem, chytrością i kłamstwem nieprawym,

Cudzoziemcy wzbudzają zaufanie w ludziach.

Chwaląc się swoja przyjaźnią ze starcami Rodu.

Oni kłamstwem omotują dzieci człowiecze…

i zwodzą dusze ich czyste,

i przyuczają czynom niegodnym…

Cudzoziemscy wrogowie swoje pożądanie zwierzęce

nazywają – Osłodą

a urodzone dzieci: błędem okrutnym,

i wzywają dzieci człowiecze

do nie zachowywania tradycji ojcowskich…

 

15(127)  dzieci Człowiecze z Rodów Rasy Wielkiej

i wy, potomkowie Rodu Niebieskiego,

bądźcie czyści Duszą i Duchem,

a niech tam czyste sumienie,

miarą waszych czynów będzie…

Wypędzajcie z wszystkich Krain waszych

Cudzoziemskich wrogów i wszystkich potomków ich,

albo zgubią oni swoja bezdusznością

Dusze Światłe wasze.

I czynami występnymi zgubią  ciała wasze,

i będą wykorzystywać was i potomków waszych,

w sprawach swoich ciemnych,

a z synami i córkami waszymi

uciechy   cielesne mieć będą…

…………………………………………….

…………………………………………….

16(128)  Kto z was i potomków waszych,

będzie pamiętać wszystko to,

i wypędzi ze świętej ziemi Rasy Wielkiej

Cudzoziemskich wrogów i potomków ich,

ten prawdziwy Zbawiciel i Obrońca Rodu swego

i wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego.

A ci, wsłuchiwać się będą

w fałszywe słowa Cudzoziemców

i oddawać będą córy swe,

albo weźmie córę cudzoziemską

dla syna swego, ten odstępca Rodu człowieczego

i nie będzie mu wybaczone u Bogów Jasnych

i Rodu Niebieskiego, we wszystkie dnie, bez reszty.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Podziel się!