12. 09. 2013 – Ogłoszenie: Pilnie Poszukujemy kontaktu z panem T’Leledragiem S. Marskim!!!

 Szanowny panie T. S. Marski, Drodzy Czytelnicy!

Wydawnictwo Slovianskie Slovo pilnie poszukuje kontaktu z osobą zasłużonego dla Słowiańszczyzny pisarza występującego pod pseudonimem T. S. Marski (t’Leledrag T. S. Marski), autora “Księgi Popiołów” i “Welemira Syna Czasu” oraz stron Internetowych związanych z tymi tematami: http://svasti.org/cd/Izwor/Leledrag.htm

Może sam autor zagląda czasami na ten nasz blog i nawiąże z nami kontakt?

Chcemy wydać “Księgę Popiołów” w takiej formie na jaką to dzieło zasługuje i kontakt z autorem jest niezbędny by uszanować jego prawa autorskie. Kontakt ten jest także konieczny ponieważ w dziele znajdują się materiały graficzne, które powinny mieć jakość nadającą się do druku a tej jakości w poprzednim wydaniu nie mają, przydałoby się więc nowe opracowanie grafiki do tej książki, albo jej uzupełnienie ze strony autora.

marski1

Szanowny T’Leledragu Marski, prosimy cię o kontakt!

Twoja anonimowość panie Marski zostanie w pełni uszanowana – dajemy na to pełną gwarancję, że tak się stanie – ręczymy osobistym Słowem Honoru:

Czesław Białczyński i Piotr Kudrycki

Ktokolwiek posiada wiadomości na temat pana T. S. Marskiego proszony jest o informację na adres mailowy wydawnictwa Slovianskie Slovo:

slovianskieslovo@slovianskieslovo.pl

lub

sirrach@op.pl

albo ssss.staredrzewa.gmail.com

Tomasz S Markuszewski marski2

 

Podziel się!