Totalizm: Jan Pająk i Dominik Myrcik – Zagłada Ludzkości 2030

Totalizm: Jan Pająk i Dominik Myrcik – Zagłada Ludzkości 2030

Tak. Z Polski wyjdzie Iskra…, ale kto ma doła wywołanego obecną „epidemią” niech tego filmu nie ogląda.

Czy ten film ma coś wspólnego z tym co obecnie obserwujemy? Nie tylko z punktu widzenia Filozofii Totalizmu prof. Jana Pająka oczywiście tak.

Wielokrotnie krytykowałem bałwochwalczy stosunek do Biblii w filozofii profesora Jana Pająka, gdyż jest dowiedzione, iż Biblia jest kompilacją różnych starszych opowieści i tekstów poprawianych i setki razy zmienianych co do treści przez stulecia oraz cenzurowaną przez kościół. Ludzie którzy dłubali przy tym „dokumencie bożym” nie byli i nie są święci i mają mnóstwo krwi ludzkiej na rękach.

Jeśli pominąć obsesyjne nawiązywanie przez Totalizm do Biblii (która ma być według niego zbiorem rzekomych Znaków Bożych napisanych osobiście boską ręką, jako wskazówki dla ludzkości) i odseparować ten wątek od przedstawionych treści, otrzymujemy obraz bardzo bliski Prawdy o Naszych Czasach i sytuacji na Ziemi. 

Czytaj dalej

Radio Islanders: Rozmowa z dr. Janem Pająkiem – totalizm, bóg, magnokraft – część 1

Radio Islanders: Rozmowa z dr. Janem Pająkiem – totalizm, bóg, magnokraft

islanders jan pajak 1

Pierwszą publiczną rozmowę od ponad 20 lat z naszym rodakiem, wizjonerem, wynalazcą – prowadzi Artur Witek, Londyn – Nowa Zelandia via Skype. Ciąg dalszy otwierania Ludzkości oczu na znaczenie siły elektro-magnetycznej, jako formującej materialny Wszechświat.

Czytaj dalej