Paweł Szydłowski: Starożytne UFO.Dostarczenie Biblii w 325r.n.e. Część 2/2

Starożytne UFO.Dostarczenie Biblii w 325r.n.e. Część 2

https://www.youtube.com/watch?v=_7cnPM0RzT0

 

 

Film opowiada jak starożytne UFO spaliło Rzym i wspomagało Rzymian w Wojnie Żydowskiej, w usuwaniu uczni Jezusowych z Jerozolimy i Palestyny. UFO czyli nasi biblijni bogowie, zawsze nas chronili przed zagładą i zniszczeniem ludzkości jako gatunku, i to oni wychowują nas świętymi księgami , żeby doprowadzić do poziomu rozumnego.
Biblia to test na inteligencje, czy jesteśmy już rasą rozumną, czy też jeszcze nie.
Strącanie pocisków batalistycznych przez UFO dziś, pokazane jest w filmie OUT OF THE BLUE (PL)

Paweł Szydłowski: Starożytne UFO.Dostarczenie Biblii w 325r.n.e. Część I/2

https://www.youtube.com/watch?v=j5jv8qJJ5os&feature=player_detailpage

 

 

Zrozumienie wiedzy zawartej w Biblii jest podstawowym elementem „kamienia filozoficznego”. Biblia to test na inteligencje.Pełniejszy zestaw biblijnych nauk Jezusa zgromadziłem w filmach : „8.Nauki Jezusa Pana, czyli Szatana” i w „6. Brudas Jezus i epidemie” i w „5.Czy Jezus był kanibalem?”.