Teofil Tomicki (Strażnik Wiary i Wiedy Słowian) – Słowiańskie rzeki w Europie (1925)

Teofil Tomicki- Słowiańskie rzeki w Europie

Co pisze Strażnik Wiary i Wiedy Słowian Teofil Tomicki we wstępie? Oto jego słowa:

” Dalej poświęcam wyniki mojej pracy bratnim ludom Białorusinów i Ukraińców, którzy w XIV wieku utworzywszy z ludem polskim potężne dualistyczne państwo polsko-ruskie, zwane niewłaściwie polsko-litewskim, przeszkodzili dalszej ekspansji Niemców na ziemie słowiańskie, a krwią przelana wespół z nami na polach Grunwaldu i we  wojnie pruskiej na oswobodzenie polskiego Pomorza z jarzma niemieckiego, do wdzięczności naszej, dotąd niespłaconej trwałe zyskali prawo.”

Czytaj dalej